Каталог пыльников рулевых тяг

 

Каталог пыльников рулевых тяг

 

Maruichi

 

 

 

Марка        Объем  Название  Номер кузова  Транмиссия  Примечания (дополнения)  Год выпуска  OEM справа  OEM слева
               
NISSAN 3000 LEOPARD J.FERIE E-BLEJPY32E   92.6.. 48203-0E026 48203-0E026
NISSAN 3000 LEOPARD J.FERIE E-BPFJPY32E   92.6.. 48203-0E026 48203-0E026
NISSAN 3000 LEOPARD J.FERIE E-JPY32     92.6.. 48203-0E026 48203-0E026
NISSAN 4100 LEOPARD J.FERIE E-JGBY32   92.6.. 48203-0E026 48203-0E026
NISSAN 2000 CEFIRO E-HA31,RA31/E-RCA31   88,9-91,8 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 CEFIRO E-HA31,RA31/E-RCA31   91,9-92,6 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 CEFIRO E-HA31,RA31/E-RCA31   92,6-94,8 05491/48203-10V25 05491/48203-10V25
NISSAN 2000 CEFIRO E-RA31G,RC31G   88,9-94,8 05491/48203-10V25 05491/48203-10V25
NISSAN 2000 CEFIRO E-RN31G            4WD   90,8-93,10 05491/48203-10V25 05491/48203-10V25
NISSAN 2000 CEFIRO E-RN31G            4WD   90,8-93,10 05491/48203-10V25 05491/48203-10V25
NISSAN 2000 CEFIRO E-RN31G            4WD   90,8-93,10 05491/48203-10V25 05491/48203-10V25
NISSAN 2000 CEFIRO E-RN31G            4WD   93,10-94,8 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 CEFIRO E-RN31G            4WD   93,10-94,8 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 CEFIRO E-RN31G            4WD   93,10-94,8 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 CEFIRO E-A32     94,8… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2500 CEFIRO E-HCA31(HICAS)   92,6-94,8 05-487/48203-W1025 05-487/48203-W1025
NISSAN 2500 CEFIRO E-PA32     94,8… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 3000 CEFIRO E-HA32     94,8… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN   CREW E-K30     94,1… 48203-91P25 48203-91P25
NISSAN 1800 LAUREL E-KFC33     88,12-91,9 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 1800 LAUREL E-KFC33     91,9-93,1 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 LAUREL E-GC32T,KGC32T   84,10-86,10 05-483/48203-05F26 05-494/48204-42L25
NISSAN 2000 LAUREL E-GC32T,KGC32T   86,10-88,11 05-487/48203-W1000 05-487/48203-W1000
NISSAN 2000 LAUREL E-KRC32S   86,10-88,10 -- --
NISSAN 2000 LAUREL E-KHC33,KRC33/E-KRC33S   88,12-91,9 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 LAUREL E-KHC33,KRC33/E-KRC33S   91,9-93,1 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 LAUREL E-KRC33,KRC33S   88,12-93,1 05-487/48203-W1025 05-487/48203-W1000
NISSAN 2000 LAUREL E-HC34     93,1… 48203-0E27 48203-0E27
NISSAN 2500 LAUREL E-KEC33,KECC33(HICAS)   91,10-93,1 05-487/48203-W1025 05-487/48203-W1025
NISSAN 2500 LAUREL E-GCC34(HICAS)   93,1… 48203-0E27 48203-0E27
NISSAN 2800 LAUREL Q-KSC33   88,12-91,9 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2800 LAUREL Q-KSC33   91,9-93,1 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2800 LAUREL Q-SC34     93,1… 48203-0E027 48203-0E027
NISSAN 1800 SKYLINE E-FR32     89,5-91,8 48203-02U25 48204-02U25
NISSAN 1800 SKYLINE E-FR32     91,8… 48203-02U25 48204-02U25
NISSAN 2000 SKYLINE E-DR30/E-RHR30 (RS,RS-X) 81,8-83,3 48203-02U25 48204-02U25
NISSAN 2000 SKYLINE E-DR30/E-RHR30 (RS,RS-X) 83,8-85,7 -- --
NISSAN 2000 SKYLINE E-DR30/E-RHR30 (RS,RS-X) 83,2-84,8 -- --
NISSAN 2000 SKYLINE E-DR30/E-RHR30 (RS,RS-X) 84,8-85,7 -- --
NISSAN 2000 SKYLINE E-HR30,KHR30/E-RHR30 (GT,GT-L) 81,8-83,8 -- --
NISSAN 2000 SKYLINE E-HR30,KHR30/E-RHR30 (GT,GT-L) 83,8-85,7 05-487/48203-W1000 05-487/48203-W1000
NISSAN 2000 SKYLINE E-HR31E,KHR31E/E-HR31T,KHR31T   85,8-89,4 05-487/48203-W1000 05-487/48203-W1000
NISSAN 2000 SKYLINE E-RP31E,KRR31   85,8-89,4 05-487/48203-W1000 05-487/48203-W1000
NISSAN 2000 SKYLINE E-KRR31   (GT,GT-S) 85,8-89,4 05-487/48203-W1000 05-487/48203-W1000
NISSAN 2000 SKYLINE E-HR32E     89,5-91,8 48203-02U25 48204-02U25
NISSAN 2000 SKYLINE E-HR32E     91,8… 48203-02U25 48204-02U25
NISSAN 2000 SKYLINE E-RR32E,KRR32E/E-RCR32E,KRC32E   89,5-91,8 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 SKYLINE E-RR32E,KRR32E/E-RCR32E,KRC32E   91,8… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 SKYLINE E-RCR32S/E-KRCR32S   89,5… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 SKYLINE E-RNR32G/E-KRNR32G 4WD   89,8… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 SKYLINE E-RNR32G/E-KRNR32G 4WD   89,8… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 SKYLINE E-RNR32G/E-KRNR32G 4WD   89,8… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 SKYLINE E-HR33     93,8… 48203-91P85 48203-91P85
NISSAN 2000 SKYLINE E-HR33     93,8… 48203-91P85 48203-91P85
NISSAN 2500 SKYLINE E-ECR32G/E-KECR32G MTM   91,8… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2500 SKYLINE E-ECR32G/E-KECR32G ATM   91,8… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2500 SKYLINE E-ER33                                MTM(M LSD)   93,8… 48203-91P28 48203-91P85
NISSAN 2500 SKYLINE E-ER33                                MTM(M LSD)   93,8… 48203-91P28 48203-91P85
NISSAN 2500 SKYLINE E-ER33                                        ATM      4st   93,8… 48203-91P28 48203-91P85
NISSAN 2500 SKYLINE E-ER33                               ATM(M LSD) 5st   93,8… 48203-91P28 48203-91P85
NISSAN 2500 SKYLINE E-ER33                               ATM(M LSD) 5st   93,8… 48203-91P28 48203-91P85
NISSAN 2500 SKYLINE E-ER33                               ATM(M LSD)    93,8… 48203-91P85 48203-91P85
NISSAN 2500 SKYLINE E-ER33                               ATM(M LSD)    93,8… 48203-91P85 48203-91P85
NISSAN 2500 SKYLINE E-ECR33                                   (M LSD)   93,8… 48203-91P85 48203-91P85
NISSAN 2500 SKYLINE E-ECR33                                   (M LSD)   93,8… 48203-91P85 48203-91P85
NISSAN 2500 SKYLINE E-ECR33                                   (M LSD)   93,8… 48203-91P85 48203-91P85
NISSAN 2500 SKYLINE E-ECR33                                   (M LSD)   93,8… 48203-91P85 48203-91P85
NISSAN 2500 SKYLINE E-ENR33                              4WD   93,11… 48203-91P85 48203-91P85
NISSAN 2500 SKYLINE E-ENR33                              4WD   93,11… 48203-91P85 48203-91P85
NISSAN 2500 SKYLINE E-ENR33                              4WD   93,11… 48203-91P85 48203-91P85
NISSAN 2600 SKYLINE E-HBNR32RXFS                          GT-R 89,9-91,8 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2600 SKYLINE E-HBNR32RXFS                          GT-R 89,9-91,8 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2600 SKYLINE E-HBNR32RXFS                          GT-R 89,9-91,8 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2600 SKYLINE E-HBNR32RXFS                          GT-R 91,8-93,9 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2600 SKYLINE E-HBNR32RXFS                          GT-R 91,8-93,9 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2600 SKYLINE E-HBNR32RXFS                          GT-R 93,9… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2600 SKYLINE E-HBNR32RXFS                          GT-R 93,9… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2800 SKYLINE N-ER30/N-RER30   81,8… -- --
NISSAN 2800 SKYLINE N-ER30/N-RER30   83,8-85,7 -- --
NISSAN 2800 SKYLINE N-SR31/N-KSR31   85,8-87,8 05-487/48203-W1000 05-487/48203-W1000
NISSAN 2800 SKYLINE N-SR31/N-KSR31   87,8-89,4 05-487/48203-W1000 05-487/48203-W1000
NISSAN 1600 BLUEBIRD E-RU11     83,10-85,8 05-483/48203-05F00 05-484/49204-05F00
NISSAN 1600 BLUEBIRD E-VRU11     85,8-87,9 05-483/48203-05F00 05-494/48204-42L00
NISSAN 1600 BLUEBIRD E-VRU11     87,9… 05-483/48203-05F00 05-494/48204-42L00
NISSAN 1600 BLUEBIRD E-U12     87,9… 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1600 BLUEBIRD E-BAYARU13/E-R13   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 1600 BLUEBIRD E-BAYARU13/E-R13   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-U11.KU11/E-WU11 MTM   83,10-87,9 05-483/48203-05F00 05-494/48204-42L00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-WU11 ATM   83,10-85,8 05-483/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-WU11 ATM   85,8-87,9 05-483/48203-05F00 05-494/48204-42L00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-WU11 ATM   83,10-87,9 05-483/48203-05F00 05-494/48204-42L00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-WU11     85,8-87,9 05-483/48203-05F00 05-494/48204-42L00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-FU11.KFU11   85,8-87,9 05-483/48203-05F00 05-494/48204-42L00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-WU11 MTM   87,10-90,5 05-483/48203-05F00 05-494/48204-42L00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-WU11 ATM   87,10-90,5 05-483/48203-05F00 05-494/48204-42L00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-WU11     85,8-87,9 05-483/48203-05F00 05-494/48204-42L00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-MU12,KMU12 2WD   87,9-89,2 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-MU12,KMU12 2WD   89,2-89,10 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-MNU12/E-KMNU12 4WD   87,9-89,10 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-MNU12/E-KMNU12 4WD   87,9-89,10 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-MNU12/E-KMNU12 4WD   87,9-89,10 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-MNU12/E-KMNU12 4WD   89,2-89,10 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-MNU12/E-KMNU12 4WD   89,2-89,10 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-MNU12/E-KMNU12 4WD   89,2-89,10 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-RU12/E-KRU12   87,9-98,10 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-RNU12 4WD   87,9-98,10 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-RNU12 4WD   87,9-98,10 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-RNU12 4WD   87,9-98,10 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-EU12/E-KRNU12   89,10-91,9 05491/48203-10V25 05491/48203-10V25
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-RNU12/E-KRNU12 4WD   89,10-91,9 05491/48203-10V25 05491/48203-10V25
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-RNU12/E-KRNU12 4WD   89,10-91,9 05491/48203-10V25 05491/48203-10V25
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-RNU12/E-KRNU12 4WD   89,10-91,9 05491/48203-10V25 05491/48203-10V25
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-TMU12   87,9… 05491/48203-10V25 05491/48203-10V25
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-BBWARU13/E-MBWARU13/E-EU13 MTM   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-BBWARU13/E-MBWARU13/E-EU13 MTM   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-BBWARU13/E-MBWARU13/E-EU13 AMT(LSD)(LSD&ABS)   91,9-93,8 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-BBWARU13/E-MBWARU13/E-EU13 AMT(LSD)(LSD&ABS)   91,9-93,8 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-BBWARU13/E-MBWARU13/E-EU13 AMT(LSD)(LSD&ABS)   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-BBWARU13/E-MBWARU13/E-EU13 AMT(LSD)(LSD&ABS)   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-BBWNRU13/E-ENU13 4WD   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-BBWNRU13/E-ENU13 4WD   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-BBWNRU13/E-ENU13 4WD   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-RBWARDU13   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 1800 BLUEBIRD E-RBWARDU13   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-YU11/E-KYU11 MTM   83,10-85,8 05-438/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-YU11/E-KYU11 ATM   83,10-85,8 05-438/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-HU12     89,10-91,9 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-KHU12 4WD   89,10-91,9 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-KHU12 4WD   89,10-91,9 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-KHU12 4WD   89,10-91,9 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-BBYARU13/E-MBYARU13/E-HU13 MTM(LSD)(LSD&ABS) (SSSG.ARXG) 91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-BBYARU13/E-MBYARU13/E-HU13 MTM(LSD)(LSD&ABS) (SSSG.ARXG) 91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-BBYARU13/E-MBYARU13/E-HU13 ATM   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-BBYARU13/E-MBYARU13/E-HU13 ATM   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-BBYARU13/E-MBYARU13/E-HU13 AMT(LSD)(LSD&ABS) (SSSG.ARXG) 91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-BBYARU13/E-MBYARU13/E-HU13 AMT(LSD)(LSD&ABS) (SSSG.ARXG) 91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-BBYNRU13/E-MBBYNRU13/E-HNU13 4WD SSSG/ARXG 91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-BBYNRU13/E-MBBYNRU13/E-HNU13 4WD SSSG/ARXG 91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-BBYNRU13/E-MBBYNRU13/E-HNU13 4WD SSSG/ARXG 91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-BBYNRU13/E-MBBYNRU13/E-HNU13 4WD SSSG/ARXG 91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-BBYNRWU13/E-HNU13 4WD SSS 91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-BBYNRWU13/E-HNU13 4WD SSS 91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-BBYNRWU13/E-HNU13 4WD SSS 91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-BBYNRWU13/E-HNU13 4WD SSS 91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD N-EU11     83,10-85,8 05-483/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 2000 BLUEBIRD N-EU11     85,8-87,9 05-483/48203-05F00 05-494/48204-42L00
NISSAN 2000 BLUEBIRD N-VEU11     83,10-85,8 05-483/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 2000 BLUEBIRD N-VEU11     85,8-87,9 05-483/48203-05F00 05-494/48204-42L00
NISSAN 2000 BLUEBIRD N-VEU11     87,9-90,5 05-483/48203-05F00 05-494/48204-42L00
NISSAN 2000 BLUEBIRD Q-SU12/Q-KSU12   87,9-89,2 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 BLUEBIRD Q-SU12/Q-KSU12   89,2-91,9 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 BLUEBIRD Q-TSU12     87,9… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 BLUEBIRD X-BVCARU13/X-SU13 MTM   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD X-BVCARU13/X-SU13 MTM   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD X-BVCARU13/X-SU13 AMT(LSD)(LSD&ABS)   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD X-BVCARU13/X-SU13 AMT(LSD)(LSD&ABS)   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD X-BVCARU13/X-SU13 AMT(LSD)(LSD&ABS)   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD X-BVCARU13/X-SU13 AMT(LSD)(LSD&ABS)   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD Q-BVCNRFU13 (LSD)(LSD&ABS)   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD Q-BVCNRFU13 (LSD)(LSD&ABS)   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD Q-BVCNRFU13 (LSD)(LSD&ABS)   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD Q-BVCNRFU13/Q-SNU13 4WD(LSD)(LSD&ABS)   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD Q-BVCNRFU13/Q-SNU13 4WD(LSD)(LSD&ABS)   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD Q-BVCNRFU13/Q-SNU13 4WD(LSD)(LSD&ABS)   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD Q-BVCNRFU13/Q-SNU13 4WD(LSD)(LSD&ABS)   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD Q-RVCADU13  MTM   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD Q-RVCADU13  MTM   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD Q-RVCADU13  ATM   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD Q-RVCADU13  ATM   91,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-WHU12   91,2… 05-481/48203-10V00 05-481/48203-10V00
NISSAN 2000 BLUEBIRD E-WHU12   91,2… 05-481/48203-10V00 05-481/48203-10V00
NISSAN 2000 MAXIMA E-PU11/E-KPU11   84,10-86,1 05-483/48203-05F00 05-494/48204-16E10
NISSAN 2000 MAXIMA E-PU11/E-KPU11   86,1-88,10 05-483/48203-05F00 05-494/48204-42L00
NISSAN 3000 MAXIMA E-HJ30     88,10-90,4 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 3000 MAXIMA E-HJ30     90,4-91,8 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 3000 MAXIMA E-HJ30     91,8… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 3000 MAXIMA E-HJ30     91,8… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 1500 PRESTA E-R10 MTM   90,6-92,6 07-483/48203-53Y25 07-483/48204-53Y25
NISSAN 1500 PRESTA E-R10 ATM   90,6-92,6 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y01
NISSAN 1500 PRESTA E-R10 MTM   92,6-94,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 PRESTA E-R10 MTM   92,6-94,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 PRESTA E-R10 MTM   92,6-94,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 PRESTA E-R10 MTM   92,6-94,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 PRESTA E-R10 ATM   92,6-94,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 PRESTA E-MAWAR11 MTM   95,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 1500 PRESTA E-MAWAR11 MTM   95,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 1500 PRESTA E-MAWAR11 MTM(ABS)   95,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 1800 PRESTA E-PR10     90,6-92,6 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1800 PRESTA E-PR10     90,6-92,6 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1800 PRESTA E-PR10     90,6-92,6 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1800 PRESTA E-PR10     90,6-92,6 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1800 PRESTA E-PR10 (ABS)   92,94,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1800 PRESTA E-PR10 (ABS)   92,94,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1800 PRESTA E-MBWAR11 MTM   95,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 2000 PRESTA E-HR10     90,6-95,9 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 2000 PRESTA E-HR10     90,6-95,9 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 2000 PRESTA E-MBYAR11   95,12… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 1800 PRIMERA E-P10     90,2-95,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 PRIMERA E-P10     90,2-95,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 PRIMERA E-P10     90,2-95,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 PRIMERA E-P10     90,2-95,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 PRIMERA E-P10 (ABS)   92,2-95,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 PRIMERA E-P10 (ABS)   92,2-95,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 PRIMERA E-P10 (ABS)   92,6-94,4 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 PRIMERA E-P10 (ABS)   92,6-94,4 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 PRIMERA E-P10     94,4-94,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 PRIMERA E-P10     94,4-94,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 PRIMERA E-P10 ATM   94,9-95,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 PRIMERA E-P10 ATM   94,9-95,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 PRIMERA E-P10 ATM   94,9-95,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 PRIMERA E-BBWAR11/E-BBWAS11 (ABS)   95,9… 07-486/48203-41B27 07-486/48203-41B27
NISSAN 1800 PRIMERA E-BBWAR11/E-BBWAS11 (ABS)   95,9… 07-486/48203-41B27 07-486/48203-41B27
NISSAN 1800 PRIMERA E-BBWAR11/E-BBWAS11 (ABS)   95,9… 07-486/48203-41B27 07-486/48203-41B27
NISSAN 1800 PRIMERA E-BBWAR11/E-BBWAS11 (ABS)   95,9… 07-486/48203-41B27 07-486/48203-41B27
NISSAN 2000 PRIMERA E-HP10     90,2-95,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 PRIMERA E-HP10     90,2-95,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 PRIMERA E-HNP10 4WD   90,10-95,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 PRIMERA E-HNP10 4WD   90,10-95,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 PRIMERA E-HNP10 4WD   90,10-95,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 PRIMERA E-FBYARP10/E-P10E 5st   91,7-95,9 48203-Q9025 48203-Q9025
NISSAN 2000 PRIMERA E-HP10 (ABS)   90,2-94,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 PRIMERA E-HP10     94,9-95,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 PRIMERA E-HP10 (ABS)   92,6-94,4 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 PRIMERA E-HP10     94,9-95,9 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 PRIMERA E-BBYAR11/E-BBWAS11 MTM(ABS)   95,9… 07-486/48203-41B27 07-486/48203-41B27
NISSAN 2000 PRIMERA E-BBYAR11/E-BBWAS11 MTM(ABS)   95,9… 07-486/48203-41B27 07-486/48203-41B27
NISSAN 2000 PRIMERA E-BBYAR11/E-BBWAS11 ATM   95,9… 07-486/48203-41B27 07-486/48203-41B27
NISSAN 2000 PRIMERA E-BBYAR11/E-BBWAS11 ATM   95,9… 07-486/48203-41B27 07-486/48203-41B27
NISSAN 2000 PRIMERA E-BBYNR11/E-BYNS11   95,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 PRIMERA E-BBYNR11/E-BYNS11   95,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 PRIMERA E-BBYNR11/E-BYNS11   95,9… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 1800 180SX E-RS13     89,3-91,9 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 180SX E-RS13 ATM   91,1-94,1 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 180SX E-RPS13 ATM   91,1-94,4 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 180SX E-RPS13 ATM   91,4-94,4 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 180SX E-KRPS13 ATM(HICAS)   91,1-94,4 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 180SX E-KRPS13 ATM   91,4-94,1 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 180SX E-KRPS13 ATM(HICAS)   91,4-94,1 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 1800 SILVIA E-S13     88,5… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 SILVIA E-PS13,KPS13 ATM   91,1… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 SILVIA E-PS13,KPS13 ATM   91,1-91,9 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 SILVIA E-PS13,KPS13   91,9-93,10 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 SILVIA E-S14,CS14   91,10… 07-485/48203-0E025 48204-65F25
NISSAN 2000 SILVIA E-S14,CS14   91,10… 07-485/48203-0E025 48204-65F25
NISSAN 1600 VIOLET/AUSTER/STANZA E-T11,FT11/E-KT11   81,6-83,4 05-485/48203-D0301 05-486/48204-D0301
NISSAN 1600 VIOLET/AUSTER/STANZA E-T11,FT11/E-KT11   83,5-85,9 05-485/48203-D0301 05-486/48204-D0301
NISSAN 1800 VIOLET/AUSTER/STANZA E-PT11,FPT11/E-KOT11   81,6-83,4 05-485/48203-D0301 05-486/48204-D0301
NISSAN 1800 VIOLET/AUSTER/STANZA E-PT11,FPT11/E-KOT11   83,5-85,9 05-485/48203-D0301 05-486/48204-D0301
NISSAN 1600 AUSTER/STANZA E-T12     85,10-88,1 05-483/48203-05F26 05-484/48204-42L25
NISSAN 1600 AUSTER/STANZA E-T12     88,1-91,6 05-483/48203-05F26 05-484/48204-42L25
NISSAN 1800 AUSTER/STANZA E-PT12,FPT12 MTM   85,10-88,1 05-483-48203-05F26 05-484/48204-42L25
NISSAN 1800 AUSTER/STANZA E-PT12,FPT12   88,1-90,6 05-483-48203-05F26 05-484/48204-42L25
NISSAN 1800 AUSTER/STANZA E-PT12,FPT12 ATM   85,10-88,1 05-483-48203-05F26 05-484/48204-42L25
NISSAN 1800 AUSTER/STANZA E-PT12,FPT12   88,1-90,6 05-483-48203-05F26 05-484/48204-42L25
NISSAN 1800 AUSTER/STANZA E-PT12,FPT12   85,10-88,1 05-483-48203-05F26 05-484/48204-42L25
NISSAN 1800 AUSTER/STANZA E-RT12/E-FRT12   85,10-88,1 05-483-48203-05F26 05-484/48204-42L25
NISSAN 1800 AUSTER/STANZA E-RT12/E-FRT12   88,1-88,6 05-483-48203-05F26 05-484/48204-42L25
NISSAN 1800 AUSTER/STANZA E-RT12/E-FRT12   88,6-90,6 05-483-48203-05F26 05-484/48204-42L25
NISSAN 1800 AUSTER/STANZA E-RT12/E-FRT12   89,10-90,6 05-483-48203-05F26 05-484/48204-42L25
NISSAN 1300 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-B11,KB11/E-WB11   81,10-83,4 05-485/48203-D0301 05-486/48204-D0301
NISSAN 1300 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-B11,KB11/E-WB11   81,10-83,4 05-485/48203-D0301 05-486/48204-D0301
NISSAN 1300 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-B11,KB11/E-WB11   83,4-84,7 05-485/48203-D0301(…83,10) 05-486/48204-D0301(…83,10)
NISSAN 1300 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-B11,KB11/E-WB11   83,4-84,7 05-483/48203-05F00(83,10…) 05-484/48204-05F00(83,10…)
NISSAN 1300 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-B11,KB11/E-WB11   84,7-85,9 05-483/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 1300 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-B11,KB11/E-WB11   84,7-85,9 05-483/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 1300 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-B11,KB11/E-WB11   82,5-85,9 05-483/48203-05F00(83,10…) 05-484/48204-05F00(83,10…)
NISSAN 1300 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-B12,RB12   85,9-90,1 05-483/48203-05F00 07-482/48204-53A00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-HB11,KHB11/E-WHB11   81,10-82,5 05-485/48203-D0301 05-486/48204-D0301
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-HB11,KHB11/E-WHB11   81,10-82,5 05-485/48203-D0301 05-486/48204-D0301
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-HB11,KHB11/E-WHB11   82,6-83,4 05-485/48203-D0301 05-486/48204-D0301
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-HB11,KHB11/E-WHB11   82,6-83,4 05-485/48203-D0301 05-486/48204-D0301
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-HB11,KHB11/E-WHB11   83,4-84,7 05-485/48203-D0301(…83,10) 05-486/48204-D0301(…83,10)
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-HB11,KHB11/E-WHB11   83,4-84,7 48203-05F00(83,10…) 05-481/48204-05F00(83,10…)
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-HB11,KHB11/E-RHB11,WHB11   84,7-85,9 05-483/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-HB11,KHB11/E-RHB11,WHB11   84,7-85,9 05-483/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-HB11,KHB11/E-RHB11,WHB11   81,10-85,9 05-483/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-HB11,KHB11/E-RHB11,WHB11   81,10-85,9 05-483/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-HB12,RHB12/EKHB12,WHB12 EGI 85,9-87,9 05-483/48203-05F00 07-482/48204-53F00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-HB12,RHB12/EKHB12,WHB12 MTM EGI 85,9-87,9 05-483/48203-05F00 07-482/48204-53F00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-HB12,RHB12/EKHB12,WHB12 ATM   86,9-87,9(NTN) 05-483/48203-05F00 07-482/48204-53F00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-HB12,RHB12/EKHB12,WHB12 MTM   85,9-87,9(NTN) 05-483/48203-05F00 07-482/48204-53F00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-HB12,RHB12/EKHB12,WHB12 ATM   85,9-87,9(NTN) 05-483/48203-05F00 05-482/48204-35A00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-HNB12/E-WHNB12 4WD   85,9-97,9 05-483/48203-05F00 05-482/48204-35A00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-HNB12/E-WHNB12 4WD   85,9-97,9 05-483/48203-05F00 05-482/48204-35A00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-FB12,KFB12/E-RFB12/WFB12 MTM/ATM 3st   87,9-90,10 05-483/48203-05F00 05-482/48204-35A00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-FB12,KFB12/E-RFB12/WFB12 ATM 4st   87,9-89,5 05-483/48203-05F00 05-482/48204-35A00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-FB12,KFB12/E-RFB12/WFB12   89,5-90,10 05-483/48203-05F00 05-482/48204-35A00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-FNB12/E-WFNB12 4WD   87,9-90,10 05-483/48203-05F00 05-482/48204-35A00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-FNB12/E-WFNB12 4WD   87,9-90,10 05-483/48203-05F00 05-482/48204-35A00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-FNB12/E-WFNB12   87,9-90,10(NTN) 05-483/48203-05F00 05-482/48204-35A00
NISSAN 1500 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-FNB12/E-WFNB12   87,9-90,10(NTN) 05-483/48203-05F00 05-482/48204-35A00
NISSAN 1600 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-EB12,REB12/E-KEB12 MTM   86,8-87,9 05-483/48203-05F00 05-482/48204-53A00
NISSAN 1600 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-EB12,REB12/E-KEB12 ATM   86,8-87,9 05-483/48203-05F00 05-482/48204-53A00
NISSAN 1600 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-EB12/E-REB12 MTM   87,9-88,10 05-483/48203-05F00 05-482/48204-53A00
NISSAN 1600 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-EB12/E-REB12   88,10-90,1 05-483/48203-05F00 05-482/48204-53A00
NISSAN 1600 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-KEB12 ATM(LSD)   87,9-90,1 05-483/48203-05F00 05-482/48204-53A00
NISSAN 1600 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-KEB12 (LSD)   87,9-90,1 05-483/48203-05F00 05-482/48204-53A00
NISSAN 1600 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-EB12EL   86,8-87,9 05-483/48203-05F00 05-482/48204-53A00
NISSAN 1600 SUNNY/LAUREL SPIRIT E-EB12EL   87,9-90,1 05-483/48203-05F00 05-482/48204-53A00
NISSAN 1700 SUNNY/LAUREL SPIRIT N-SB11/N-WSB11   82,10-83,4 05-485/48203-D0301 05-486/48204-D0301
NISSAN 1700 SUNNY/LAUREL SPIRIT N-SB11/N-WSB11   82,10-83,4 05-485/48203-D0301 05-486/48204-D0301
NISSAN 1700 SUNNY/LAUREL SPIRIT N-SB11/N-WSB11   83,4-84,7 05-483/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 1700 SUNNY/LAUREL SPIRIT N-SB11/N-WSB11   84,7-85,9 05-483/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 1700 SUNNY/LAUREL SPIRIT N-SB12/N-WSB12 MTM   85,9-90,10 05-483/48203-05F00 05-482/48204-53A00
NISSAN 1700 SUNNY/LAUREL SPIRIT N-SB12/N-WSB12 ATM   85,9-90,10 05-483/48203-05F00 05-482/48204-53A00
NISSAN 1300 SUNNY E-B13 MTM   90,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1300 SUNNY E-B13 ATM   90,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1300 SUNNY E-B14     94,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-48B27
NISSAN 1500 SUNNY E-FB13 MTM   90,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY E-FB13 ATM   90,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY E-FB13 MTM   92,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY E-FB13 ATM   92,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY E-FB13     92,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY E-FNB13 4WD   90,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY E-FNB13 4WD   90,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY E-FNB13 4WD   90,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY E-FB14 (ABS)   94,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 1500 SUNNY E-FB14 MTM(ABS)   94,1-94,5 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 1500 SUNNY E-FB14 MTM   94,5… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 1500 SUNNY E-FB14 MTM(ABS)   94,5… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 1500 SUNNY E-FB14 ATM(ABS)   94,1-94,5 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 1500 SUNNY E-FB14     94,5… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 1500 SUNNY E-FB14     94,5… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 1500 SUNNY E-FNB14 4WD   94,1-94,5 05-491/48203-10V25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY E-FNB14 4WD   94,1-94,5 05-491/48203-10V25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY E-FNB14     94,5… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY E-FNB14     94,5.. 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1600 SUNNY E-EB13     90,1-93,12 07-483/48203-53Y01 07-484/48204-53Y01
NISSAN 1600 SUNNY E-EB13     90,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1600 SUNNY E-EB13     92,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1600 SUNNY E-EB13     92,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1600 SUNNY E-FB14 (ABS)   94,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48204-41B25
NISSAN 1600 SUNNY E-FB14 (ABS)   94,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48204-41B25
NISSAN 1600 SUNNY E-FB14 (ABS)   94,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48204-41B25
NISSAN 1700 SUNNY Q-SB13 MTM   90,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1700 SUNNY Q-SB13 ATM   90,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1700 SUNNY Q-SB13     92,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1700 SUNNY Q-SB13     92,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1700 SUNNY Q-SNB13 4WD   90,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1700 SUNNY Q-SNB13 4WD   90,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1700 SUNNY Q-SNB13 4WD   90,1-93,12 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1800 SUNNY E-HB13     90,1-93,12 07-484/48204-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1800 SUNNY E-HB13     90,1-93,12 07-484/48204-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1800 SUNNY E-HNB13 4WD   90,1… 07-484/48204-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1800 SUNNY E-HNB13 4WD   90,1… 07-484/48204-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1800 SUNNY E-HNB13 4WD   90,1… 07-484/48204-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1800 SUNNY E-HB14     94,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B25
NISSAN 2000 SUNNY Q-SB14     94,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 2000 SUNNY Q-SNB14   94,1-94,5 05-491/48203-10V25 05-494/48204-53Y25
NISSAN 2000 SUNNY Q-SNB14   94,1-94,5 05-491/48203-10V25 05-494/48204-53Y25
NISSAN 2000 SUNNY Q-SNB14   94,1-94,5 05-491/48203-10V25 05-494/48204-53Y25
NISSAN 2000 SUNNY Q-SNB14 4WD   94,5… 07-483/48203-53Y25 05-494/48204-53Y25
NISSAN 2000 SUNNY Q-SNB14 4WD   94,5… 07-483/48203-53Y25 05-494/48204-53Y25
NISSAN 2000 SUNNY Q-SNB14 4WD   94,5… 07-483/48203-53Y25 05-494/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY CALIFORNIA E-WFY10 MTM   90,10-93,8 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY CALIFORNIA E-WFY10 MTM   93,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY CALIFORNIA E-WFY10 MTM   93,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY CALIFORNIA E-WFY10   93,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY CALIFORNIA E-WFY10   93,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY CALIFORNIA E-WFY10 ATM   90,10-93,8 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY CALIFORNIA E-WFY10 ATM   90,10-93,8 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY CALIFORNIA E-WFY10   93,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY CALIFORNIA E-WFY10   93,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY CALIFORNIA E-WFY10   93,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY CALIFORNIA E-WFY10   90,10… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 SUNNY CALIFORNIA E-WFY10   90,10… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1300 PULSAR/LANGLEY E-UN10/L-VUN10   81,3-82,4 -- --
NISSAN 1500 PULSAR/LANGLEY E-MN10,KMN10/E-VMN10   81,3-82,4 48203-M7225 48203-M7225
NISSAN 1300 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA E-PN12/E-RPN12   82,5-83,4 -- --
NISSAN 1300 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA E-PN12/E-RPN12   82,5-83,4 -- --
NISSAN 1300 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA E-PN12/E-RPN12   83,4-84,7 -- --
NISSAN 1300 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA E-PN12/E-RPN12   84,7-86,5 05-483/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 1300 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA E-PN12/E-RPN12   82,5-86,5 05-483/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 1500 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA E-HN12,RHN12/E-KHN12   82,5-83,5 05-484/48203-D0301 05-486/48204-D0301
NISSAN 1500 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA E-HN12,RHN12/E-KHN12   82,5-83,5 05-484/48203-D0301 05-486/48204-D0301
NISSAN 1500 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA E-HN12,RHN12/E-KHN12   83,5-84,7 05-484/48203-D0301(…84,3) 05-486/48204-D0301(…83,10)
NISSAN 1500 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA E-HN12,RHN12/E-KHN12   83,5-84,7 05-484/48203-D0301(…84,3) 05-486/48204-D0301(…83,10)
NISSAN 1500 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA E-HN12,RHN12/E-KHN12   84,7-86,5 05-483/48203-05F00(83,10…) 05-484/48204-05F00(83,10…)
NISSAN 1500 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA E-HN12,RHN12/E-KHN12   84,7-86,5 05-483/48203-05F00(83,10…) 05-484/48204-05F00(83,10…)
NISSAN 1500 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA E-HN12,RHN12/E-KHN12   82,5-86,5 05-483/48203-05F00(83,10…) 05-484/48204-05F00(83,10…)
NISSAN 1500 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA E-HN12,RHN12/E-KHN12   83,5-86,5 -- --
NISSAN 1500 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA E-HN12,RHN12/E-KHN12   83,5-86,5 -- --
NISSAN 1700 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA N-SN12/N-RSN12   83,5-83,9 -- --
NISSAN 1700 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA N-SN12/N-RSN12   83,5-83,9 -- --
NISSAN 1700 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA N-SN12/N-RSN12   83,9-84,7 -- --
NISSAN 1700 PULSAR/LANGLEY/LIVERTAVILLA N-SN12/N-RSN12   84,7-86,5 -- --
NISSAN 1300 PULSAR E-N13     86,5-90,7 05-483/48203-05F00 05-482/48204-53A00
NISSAN 1300 PULSAR E-N14 MTM   90,8-92,8 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1300 PULSAR E-N14 ATM   90,8-92,8 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1300 PULSAR E-N14     92,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 PULSAR E-HN13/E15 MTM   86,5-88,4 05-483/48203-05F00 07-482/48204-01F00
NISSAN 1500 PULSAR E-HN13/E15 ATM   86,5-88,4(NTN) 05-483/48203-05F00 07-482/48204-01F00
NISSAN 1500 PULSAR E-HNN13 4WD   86,5-88,4 05-483/48203-05F00 07-482/48204-01F00
NISSAN 1500 PULSAR E-HNN13 4WD   86,5-88,4 05-483/48203-05F00 07-482/48204-01F00
NISSAN 1500 PULSAR E-JN13,RJN13/E-FJN13 ATM 4st   88,4-90,7 05-483/48203-05F00 07-482/48204-01F00
NISSAN 1500 PULSAR E-JN13,RJN13/E-FJN13 ATM 4st   88,4-89,5 05-483/48203-05F00 07-482/48204-01F00
NISSAN 1500 PULSAR E-JN13,RJN13/E-FJN13   89,5-90,7 05-483/48203-05F00 07-482/48204-01F00
NISSAN 1500 PULSAR E-JNN13/E-RJNN13 4WD   88,4-90,7 05-483/48203-05F00 07-482/48204-01F00
NISSAN 1500 PULSAR E-JNN13/E-RJNN13 4WD   88,4-90,7 05-483/48203-05F00 07-482/48204-01F00
NISSAN 1500 PULSAR E-JNN13 4WD   88,4-90,7 05-483/48203-05F00 07-482/48204-01F00
NISSAN 1500 PULSAR E-JNN13 4WD   88,4-90,7 05-483/48203-05F00 07-482/48204-01F00
NISSAN 1500 PULSAR E-FN14 MTM   90,8-92,8 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 PULSAR E-FN14 MTM 4WD (ABS) (MI)   90,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 PULSAR E-FN14 MTM 4WD (ABS) (MI)   90,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 PULSAR E-FN14 (MI)   92,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 PULSAR E-FN14 (ABS)   92,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 PULSAR E-FN14 (ABS)   92,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 PULSAR E-FN14 ATM   90,8-92,8 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 PULSAR E-FN14 4WD(ABS)   92,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 PULSAR E-FN14 (ABS)   92,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 PULSAR E-FN14 (ABS)   92,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 PULSAR E-FNN14 4WD   90,8.. 07-483/48203-53Y01 07-484/48204-53Y01
NISSAN 1500 PULSAR E-FNN14 4WD   90,8.. 07-483/48203-53Y01 07-484/48204-53Y01
NISSAN 1500 PULSAR E-FNN14 4WD   90,8.. 07-483/48203-53Y01 07-484/48204-53Y01
NISSAN 1500 PULSAR E-BAWAR15 ATM   95,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B25
NISSAN 1500 PULSAR E-BAWAR15 ATM   95,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B25
NISSAN 1500 PULSAR E-BAWAR15 MTM   95,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B25
NISSAN 1500 PULSAR E-BAWAR15   95,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B25
NISSAN 1500 PULSAR E-EAWNS15 4WD   95,1… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1500 PULSAR E-EAWNS15 4WD   95,1… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1600 PULSAR E-EN13 MTM   86,5-90,7 05-483-48203-05F00 07-482/48204-53A00
NISSAN 1600 PULSAR E-EN13 ATM   86,5-88,4 05-483-48203-05F00 07-482/48204-53A00
NISSAN 1600 PULSAR E-EN13     88,4-90,7 05-483-48203-05F00 07-482/48204-53A00
NISSAN 1600 PULSAR E-EN14 (ABS)   90,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1600 PULSAR E-EN14 (ABS)   90,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1600 PULSAR E-EN14 (ABS)   90,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1600 PULSAR E-EAYAR15 ATM   95,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 1600 PULSAR E-EAYAR15 ATM   95,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 1600 PULSAR E-EAYAR15   95,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 1800 PULSAR E-HN14     90,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1800 PULSAR E-HN14     90,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1800 PULSAR E-BBYAR15/E-BWAR15   95,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 2000 PULSAR E-RNN14 4WD 3st   90,8… 07-483/48203-53Y01 07-484/48204-53Y01
NISSAN 2000 PULSAR E-RNN14 4WD 3st   90,8… 07-483/48203-53Y01 07-484/48204-53Y01
NISSAN 2000 PULSAR E-RNN14 4WD 3st   90,8… 07-483/48203-53Y01 07-484/48204-53Y01
NISSAN 2000 PULSAR KD-BVCAR15/KD-BVCNR15 ATM   95,1… 07-485/48203-0E025 07-486/48203-41B27
NISSAN 2000 PULSAR KD-BVCNR15 4WD   95,1… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 2000 PULSAR KD-BVCNR15 4WD   95,1… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 2000 PULSAR KD-BVCNR15 4WD   95,1… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1700 PULSAR N-SN13 MTM   86,5-90,7 05-483/48203-05F00 07-482/48204-53A00
NISSAN 1700 PULSAR N-SN13 ATM   86,5-88,4 05-483/48203-05F00 07-482/48204-53A00
NISSAN 1700 PULSAR N-SN13 ATM   88,4-90,7 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1700 PULSAR Q-SN14 MTM   90,8-92,8 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1700 PULSAR Q-SN14 ATM   90,8-92,8 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1700 PULSAR X-SN14 MTM(ABS)   92,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1700 PULSAR X-SN14 (ABS)   92,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1700 PULSAR X-SN14 ATM(ABS)   92,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1700 PULSAR X-SN14 (ABS)   92,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1700 PULSAR X-SN14 (ABS)   92,8… 07-483/48203-53Y25 07-484/48204-53Y25
NISSAN 1600 EXA E-KEN13 MTM   86,10… 05-483/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 1600 EXA E-KEN13 ATM   86,10… 05-483/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 1600 EXA E-KEN13 ATM   86,10… 05-483/48203-05F00 05-484/48204-05F00
NISSAN 1500 LANGLEY/LIVERTA VILLA E-BHN13/E15E MTM   86,10-88,9 05-483/48203-05F00 07-482/48204-53A00
NISSAN 1500 LANGLEY/LIVERTA VILLA E-BHN13/E15E ATM   86,10-88,9 05-483/48203-05F00 07-482/48204-53A00
NISSAN 1500 LANGLEY/LIVERTA VILLA E-BF13 ATM 4st   88,9… 05-483/48203-05F00 07-482/48204-53A00
NISSAN 1500 LANGLEY/LIVERTA VILLA E-BF13 ATM 4st   88,9-89,5 05-483/48203-05F00 07-482/48204-53A00
NISSAN 1500 LANGLEY/LIVERTA VILLA E-BF13     89,5… 05-483/48203-05F00 07-482/48204-53A00
NISSAN 1500 LANGLEY/LIVERTA VILLA E-BHNN13 4WD   87,1-88,9 05-483/48203-05F00 07-482/48204-53A00
NISSAN 1500 LANGLEY/LIVERTA VILLA E-BHNN13 4WD   87,1-88,9 05-483/48203-05F00 07-482/48204-53A00
NISSAN 1500 LANGLEY/LIVERTA VILLA E-JNN13 4WD   88,9… 05-483/48203-05F00 07-482/48204-53A00
NISSAN 1500 LANGLEY/LIVERTA VILLA E-JNN13 4WD   88,9… 05-483/48203-05F00 07-482/48204-53A00
NISSAN 1600 LANGLEY/LIVERTA VILLA E-BEN13 MTM   86,10-88,8 05-483/48203-05F00 07-482-48204-53A00
NISSAN 1600 LANGLEY/LIVERTA VILLA E-BEN13 MTM(LSD)   88,9… 05-483/48203-05F00 07-482-48204-53A00
NISSAN 1600 LANGLEY/LIVERTA VILLA E-BEN13 MTM(LSD)   88,9… 05-483/48203-05F00 07-482-48204-53A00
NISSAN 1600 LANGLEY/LIVERTA VILLA E-BEN13 ATM   86,10-88,8 05-483/48203-05F00 07-482-48204-53A00
NISSAN 1600 LANGLEY/LIVERTA VILLA E-BEN13 ATM(LSD)   88,9… 05-483/48203-05F00 07-482-48204-53A00
NISSAN 1600 LANGLEY/LIVERTA VILLA E-BEN13 ATM(LSD)   88,9… 05-483/48203-05F00 07-482-48204-53A00
NISSAN 1700 LANGLEY/LIVERTA VILLA N-SN13/Q-BSN13 MTM   86,10-88,9 05-483/48203-05F00 07-482-48204-53A00
NISSAN 1700 LANGLEY/LIVERTA VILLA N-SN13/Q-BSN13 ATM   86,10-88,9 05-483/48203-05F00 07-482-48204-53A00
NISSAN 1700 LANGLEY/LIVERTA VILLA N-SN13/Q-BSN13   88,9… 05-483/48203-05F00 07-482-48204-53A00
NISSAN 1000 MARCH E-K10     82,10-92,12 05-485/48203-D0301 05-486/48204-D0301
NISSAN 1000 MARCH E-K10     85,2-92,12 05-485/48203-D0301 05-486/48204-D0301
NISSAN 1000 MARCH E-K10 MTM   88,8-92,12 -- --
NISSAN 1000 MARCH E-K10 ATM   89,1-92,12 -- --
NISSAN 1000 MARCH E-EAEARK11/E-FAEARK11 MTM   92,1… 07-486/48203-41B26 07-486/48203-41B26
NISSAN 1000 MARCH E-EAEARK11/E-FAEARK11 MTM   92,1… 07-486/48203-41B26 07-486/48203-41B26
NISSAN 1000 MARCH E-EAEARK11 ATM   92,1… 07-486/48203-41B26 07-486/48203-41B26
NISSAN 1000 MARCH E-EAEARK11 ATM   92,1… 07-486/48203-41B26 07-486/48203-41B26
NISSAN 1000 MARCH E-EAEARK11 ATM(ABS)   93,11… 07-486/48203-41B26 07-486/48203-41B26
NISSAN 1300 MARCH E-EANARK11/E-FANARK11 (ABS) (C/S.A/S) 92,1… 07-486/48203-41B26 07-486/48203-41B26
NISSAN 1300 MARCH E-EANARK11/E-FANARK11 (ABS) (C/S.A/S) 92,1… 07-486/48203-41B26 07-486/48203-41B26
NISSAN 1300 MARCH E-EANARK11/E-FANARK11 (ABS)   92,1… 07-486/48203-41B26 07-486/48203-41B26
NISSAN 1300 MARCH E-EANARK11/E-FANARK11 (ABS)   92,1… 07-486/48203-41B26 07-486/48203-41B26
NISSAN 1300 MARCH E-EANARK11/E-FANARK11   92,1… 07-486/48203-41B26 07-486/48203-41B26
NISSAN 1300 MARCH E-EANARK11/E-FANARK11   92,1… 07-486/48203-41B26 07-486/48203-41B26
NISSAN 1300 MARCH E-EANARK11 MTM&CTV (G/S) 92,1… 07-486/48203-41B26 07-486/48203-41B26
NISSAN 1300 MARCH E-EANARK11 MTM&CTV (G/S) 92,1… 07-486/48203-41B26 07-486/48203-41B26
NISSAN 1000 Be-1 E-BK10     87,1-88,12 -- --
NISSAN 1000 PAO E-PK10G   89,1-90,10 48203-D0325 48204-D0325
NISSAN 1000 FIGARO E-FK10     91,2-91,12 05-486/48204-03B00 08-485/48203-03B00
NISSAN 1300 S-CARGO R-G20     89,1-91,12 05-485/48203-D0301 05-486/48203-D0301
NISSAN 1600 AVENIR R-VEW10 MTM(ABS)   90,5… 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1600 AVENIR R-VEW10 ATM   90,5-90,10 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1600 AVENIR R-VEW10 ATM   90,5-90,10 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1600 AVENIR R-VEW10 ATM(ABS)   90,10… 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1600 AVENIR R-VEW10 ATM(ABS)   93,1-94,3 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 1600 AVENIR R-VEW10 ATM(ABS)   93,1-94,3 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 1600 AVENIR R-VEW10   94,3-94,11 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 1600 AVENIR R-VEW10   94,3-94,11 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 1600 AVENIR R-VEW10   94,11… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 1600 AVENIR R-VEW10   94,11… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 1600 AVENIR R-VEW10   90,10… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 1600 AVENIR R-VEW10   90,10… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 1800 AVENIR E-W10 (ABS)   90,5… 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 AVENIR E-W10 (ABS)   93,1-94,3 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 AVENIR E-W10 (ABS)   93,1-94,3 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 AVENIR E-W10     94,3… 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1800 AVENIR E-W10     94,3… 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 AVENIR E-PW10 MTM(ABS)   90,5… 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 AVENIR E-PW10 MTM(ABS)   90,5… 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 AVENIR E-PW10 ATM(ABS)   90,5… 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 AVENIR E-PW10 (ABS)   93,1-94,3 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 AVENIR E-PW10 (ABS)   93,1-94,3 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 AVENIR E-PW10     94,3… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 AVENIR E-PW10     94,3… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 AVENIR E-PNW10 4WD   90,10-93,1 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 AVENIR E-PNW10 4WD   90,10-93,1 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 AVENIR E-PNW10   93,1… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 AVENIR E-PNW10   93,1… 05-491/48203-10V25 05-491/48203-10V25
NISSAN 2000 AVENIR S-VSW10 MTM(ABS)   90,5… 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 AVENIR S-VSW10   93,1-94,3 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 AVENIR S-VSW10   93,1-94,3 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 AVENIR S-VSW10   94,3… 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 AVENIR S-VSW10   94,3… 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 1300 SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN L-VB11     82,10-83,4 -- --
NISSAN 1300 SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN L-VB11     82,10-83,4 -- --
NISSAN 1300 SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN L-VB11     83,4-83,8 -- --
NISSAN 1300 SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN L-VB11     83,4-83,8 -- --
NISSAN 1300 SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN L-VB11     83,8-84,7 -- --
NISSAN 1300 SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN L-VB11     83,8-84,7 -- --
NISSAN 1300 SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN L-VB11     84,7-88,5 05-485/48203-D0301(84,10…) 05-486/48204-D0301(84,10…)
NISSAN 1300 SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN L-VB11     84,7-88,5 05-485/48203-D0301(84,10…) 05-486/48204-D0301(84,10…)
NISSAN 1300 SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN L-VB11     88,5-90,10 -- --
NISSAN 1300 SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN L-VB11     82,10-90,10(NTN) 05-485/48203-D0301(84,10…) 05-486/48204-D0301(84,10…)
NISSAN 1500 SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN L-VBH11     81,10-83,9 -- --
NISSAN 1500 SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN L-VBH11     81,10-83,9 -- --
NISSAN 1500 SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN L-VBH11     83,9-84,7 -- --
NISSAN 1500 SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN L-VBH11     83,9-84,7 -- --
NISSAN 1500 SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN L-VBH11     84,7-90,10 05-485/48203-D0301(84,10…) 05-486/48204-D0301(84,10…)
NISSAN 1500 SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN L-VBH11     82,10-90,10(NTN) 05-485/48203-D0301(84,10…) 05-486/48204-D0301(84,10…)
NISSAN 1500AD SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN N-VSB11     82,10-83,4 -- --
NISSAN 1500AD SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN N-VSB11     83,4-83,9 -- --
NISSAN 1500AD SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN N-VSB11     83,9-84,7 -- --
NISSAN 1500AD SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN N-VSB11 MTM   84,7-90,10 05-485/48203-D0301(84,10…) 05-486/48204-D0301(84,10…)
NISSAN 1500AD SUNNY/PULSAR/DATSUN AD VAN N-VSB11 ATM   88,11-90,10 05-485/48203-D0301(84,10…) 05-486/48204-D0301(84,10…)
NISSAN 1300AD NISSANAD E-WY10/R-VY10   90,10… 07-483/48203-53Y01 07-484/48204-53Y01
NISSAN 1500AD NISSANAD E-WFY10/R-VEY10 MTM   90,10… 07-483/48203-53Y01 07-484/48204-53Y01
NISSAN 1500AD NISSANAD E-WFY10/R-VEY10 ATM(L,SLX)MTM   90,10… 07-483/48203-53Y01 07-484/48204-53Y01
NISSAN 1500AD NISSANAD E-WFNY10/R-VFNY10 4WD   90,10… 07-483/48203-53Y01 07-484/48204-53Y01
NISSAN 1500AD NISSANAD E-WFNY10/R-VFNY10 4WD   90,10… 07-483/48203-53Y01 07-484/48204-53Y01
NISSAN 1700AD NISSANAD Q-WSY10/S-VSY10   90,10… 07-483/48203-53Y01 07-484/48204-53Y01
NISSAN 1700AD NISSANAD S-VSNY10 4WD   90,10… 07-483/48203-53Y01 07-484/48204-53Y01
NISSAN 1700AD NISSANAD S-VSNY10 4WD   90,10… 07-483/48203-53Y01 07-484/48204-53Y01
NISSAN 1500 PRIARE E-BM10/L-VBM10   82,8-85,1 -- --
NISSAN 1500 PRIARE E-BM10/L-VBM10   82,8-85,1 -- --
NISSAN 1500 PRIARE E-BM10/L-VBM10   85,1-88,8 -- --
NISSAN 1800 PRIARE E-PM10 ATM(…86,1)   82,8-88,8 05-485/48203-D0310 05-486/48204-D0301
NISSAN 1800 PRIARE E-PM10 ATM   86,1-88,8 05-485/48203-D0310 05-486/48204-D0301
NISSAN 2000 PRIARE E-HNM10 4WD   85,10-88,8 05-483/48203-05F00 05-494/48204-42L00
NISSAN 2000 PRIARE E-HNM10 4WD   85,10-88,8 05-483/48203-05F00 05-494/48204-42L00
NISSAN 2000 PRIARE E-M11     88,9… 05-491/48203-10V25 05-491/4820310V25
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11 MTM 4WD (LSD)   88,9-90,9 05-491/48203-10V25 05-491/4820310V25
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11 MTM 4WD (LSD)   88,9-90,9 05-491/48203-10V25 05-491/4820310V25
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11 MTM 4WD (LSD)   88,9-90,9 05-491/48203-10V25 05-491/4820310V25
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11     90,9… 05-491/48203-10V25 05-491/4820310V25
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11     90,9… 05-491/48203-10V25 05-491/4820310V25
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11     90,9… 05-491/48203-10V25 05-491/4820310V25
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11 MTM(LSD)   88,9-90,9 05-491/48203-10V25 05-491/4820310V25
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11 MTM(LSD)   88,9-90,9 05-491/48203-10V25 05-491/4820310V25
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11 MTM(LSD)   88,9-90,9 05-491/48203-10V25 05-491/4820310V25
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11     90,9… 05-491/48203-10V25 05-491/4820310V25
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11     90,9… 05-491/48203-10V25 05-491/4820310V25
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11     90,9… 05-491/48203-10V25 05-491/4820310V25
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11 ATM 4WD (LSD)   88,9-90,9 05-491/48203-10V25 05-491/4820310V25
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11 ATM 4WD (LSD)   88,9-90,9 05-491/48203-10V25 05-491/4820310V25
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11 ATM 4WD (LSD)   88,9-90,9 05-491/48203-10V25 05-491/4820310V25
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11     90,9…    
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11     90,9…    
NISSAN 2000 PRIARE E-NM11     90,9…    
NISSAN 2400 PRIARE E-HM11     90,9… 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2400 PRIARE E-HM11     90,9… 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2400 PRIARE E-HNM11 4WD   90,9… 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2400 PRIARE E-HNM11 4WD   90,9… 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2400 PRIARE E-HNM11 4WD   90,9… 05-491/48203-10V00 05-491/48203-10V00
NISSAN 2000 VANETTE RNC22 4WD   88,11… -- --
NISSAN 2000 VANETTE FNC22 4WD   90,8… -- --
NISSAN 2000 VANETTE KMNC22 4WD   88,9… -- --
NISSAN 2000 VANETTE UJC22 4WD   88,11… -- --
NISSAN 2000 VANETTE VUYC22,VUNC22/VUJNC22/VUJNBC22 4WD   88,9… -- --
NISSAN 2000 VANETTE KUNC22 4WD   88,9… -- --
NISSAN 1800 VANETTE/LARGO WHNC22/KHGNC22 4WD   89,6-93,12 -- --
NISSAN 2000 VANETTE/LARGO WMNC22/KMGN22 4WD   86,11-93,12 -- --
NISSAN 2000 VANETTE/LARGO EUNC22/VUGJNC22 4WD   86,11… -- --
NISSAN 2000 VANETTE/LARGO WUNC22/KUGUC22 4WD   87,11… -- --
NISSAN 2400 LARGO E-W30 4WD   93,5… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2400 LARGO E-CW30,NCW30/E-VNW30 4WD   93,5… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2400 LARGO E-CW30,NCW30/E-VNW30 4WD   93,5… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 LARGO Y-VW30     93,5… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 LARGO Y-VNW30 4WD   93,5… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 LARGO Y-VNW30 4WD   93,5… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 VANETTE SERENA E-ABYNRC23 4WD   91,6… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 VANETTE SERENA E-ABYNRC23 4WD   91,6… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 VANETTE SERENA Q-AVCNRC23 4WD   91,6… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 2000 VANETTE SERENA Q-AVCNRC23 4WD   91,6… 07-485/48203-0E025 07-485/48203-0E025
NISSAN 1800 DUSTIN TRUCK PGY720F/DY720F 4WD   80,4-83,3 -- --
NISSAN 1800 DUSTIN TRUCK DY720F,KDGY720F/UDGY720F 4WD   83,4-85,7 -- --
NISSAN 1800 DUSTIN TRUCK DYD21,UDMD21 4WD   85,8-87,8 -- --
NISSAN 2000 DUSTIN TRUCK FYD21/UFMD21 4WD   86,8-89,9 -- --
NISSAN 2000 DUSTIN TRUCK QYD21 4WD   89,9-92,8 -- --
NISSAN 2000 DUSTIN TRUCK UQMD21     92,8… -- --
NISSAN 2200 DUSTIN TRUCK SGY720F 4WD   80,4-83,3 -- --
NISSAN 2300 DUSTIN TRUCK AGY720F 4WD   80,4-83,3 -- --
NISSAN 2300 DUSTIN TRUCK AGY720F/UAGY720F 4WD   83,4-85,7 -- --
NISSAN 2300 DUSTIN TRUCK N-AMD21/N-UAMD21 4WD   85,7-87,8 -- --
NISSAN 2300 DUSTIN TRUCK N-PMD21/N-UPMD21 4WD   87,8-89,9 -- --
NISSAN 2700 DUSTIN TRUCK S-BMD21/S-UBMD21 4WD   88,1… -- --
NISSAN 3000 TERRANO E-WHYD21E   87,10-89,10 -- --
NISSAN 3000 TERRANO E-WHYD21B   89,10-92,11 -- --
NISSAN 3000 TERRANO E-WHYD21B   92,11… -- --
NISSAN 2700 TERRANO N-VBYD21F/N-WBYD21F   86,8-89,10 -- --
NISSAN 2700 TERRANO N-VBYD21F   89,10… -- --
NISSAN 2700 TERRANO Q-WBYD21T   89,10-93,1… -- --
NISSAN 2700 TERRANO Q-WBYD21T   93,1… -- --
NISSAN 2700 CARAVAN/HOMY N-VRMGE24/Q-KRME24 4WD   87,10-93,5 -- --
NISSAN 2700 CARAVAN/HOMY N-VRMGE24/Q-KRME24 4WD   93,5… -- --
NISSAN 2700 CARAVAN/HOMY Q-KPME24/Q-KRMGE24 4WD   88,10-93,5 -- --
NISSAN 2700 CARAVAN/HOMY Q-KPME24/Q-KRMGE24 4WD   93,5… -- --
TOYOTA              
TOYOTA 3000 WINDOM E-VCV10     91,10-94,8 45535-33010 45535-33010
TOYOTA 3000 WINDOM E-VCV10     94,8… 44535-06010 44535-06010
TOYOTA 3000 WINDOM E-VCV11     94,8…(TOYOTA) 44535-06010 44535-06010
TOYOTA 3000 WINDOM E-VCV11     94,8…(GKN) 44535-06010 44535-06010
TOYOTA 1800 MARK 2 E-SX70     84,4-88,8 45535-22030 45535-22030
TOYOTA 1800 MARK 2 E-SX80     88,8… 27-493/45535-22080 27-493/45535-22080
TOYOTA 2000 MARK 2 E-GX71  XEMGF/E-GX71 XTPGF (1G-GEU) ATM TWC 84,8-88,8 45535-22050 45535-22060
TOYOTA 2000 MARK 2 E-GX71(1G-GEU) ATM/MTM EFI 84,8-88,8(TOYOTA) 45535-22030 45535-22030
TOYOTA 2000 MARK 2 E-GX71     84,8-86,8(NTN) 45535-22030 45535-22030
TOYOTA 2000 MARK 2 E-GX71   (EFI/TWC) 86,8-88,8(NTN) 45535-22050 45535-22060
TOYOTA 2000 MARK 2 E-GX71   (TWT) 86,8-88,8 45535-22050 45535-22060
TOYOTA 2000 MARK 2 E-MX70XT (M-TEU)TBO(TBO)(EFI) 84,8-85,10 45535-22030 45535-22030
TOYOTA 2000 MARK 2 L-YX76   (2Y-J) 84,8… 45535-22030 45535-22030
TOYOTA 2000 MARK 2 E-GX70   (1G-EU) 84,8… 45535-22030 45535-22030
TOYOTA 2000 MARK 2 GX81,YX80   88,8… 27-493/45535-22080 27-493/45535-22080
TOYOTA 2000 MARK 2 GX81   TWC/DOHC/SPC/TWT 88,8-90,8 27-493/45535-22080 45535-22090
TOYOTA 2400 MARK 2 N-LX70   (2L) 84,8-88,8 45535-22030 45535-22030
TOYOTA 2400 MARK 2 N-LX76   (2L) 84,8-88,8 45535-22030 45535-22030
TOYOTA 2400 MARK 2 LX80     88,8… 27-493/45535-22080 45535-22090
TOYOTA 2500 MARK 2 JZX81     88,8… 27-493/45535-22080 45535-22090
TOYOTA 3000 MARK 2 MX83   (7M-GE) 88,8… 27-493/45535-22080 27-493/45535-22080
TOYOTA 3000 MARK 2 MX83   (7M-GE) 88,8… 27-493/45535-22080 45535-22090
TOYOTA 1800 CAMRY/VISTA E-SV10     82,3-84,4 26-480/45535-14011 26-480/45535-14011
TOYOTA 1800 CAMRY/VISTA E-SV10     84,4-86,7 26-480/45535-14011 26-480/45535-14011
TOYOTA 1800 CAMRY/VISTA E-SV20     86,8-86,9 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 1800 CAMRY/VISTA E-SV20     86,9-87,10 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 1800 CAMRY/VISTA E-SV20     87,10-88,8 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 1800 CAMRY/VISTA E-SV22     88,8-90,7 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 1800 CAMRY/VISTA E-SV30     90,7-90,9 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 1800 CAMRY/VISTA E-SV30     90,7-90,9 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 1800 CAMRY/VISTA E-SV30     90,9-94,6 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 1800 CAMRY/VISTA E-SV30     90,9-94,6 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 1800 CAMRY/VISTA E-SV40     94,6… 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 1800 CAMRY/VISTA E-SV40     94,6… 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 1800 CAMRY/VISTA N-CV10     83,8-85,8 26-480/45535-14011 26-480/45535-14011
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV11     82,8-86,7 26-480/45535-14011 26-480/45535-14011
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV12     84,4-86,7 26-480/45535-14011 26-480/45535-14011
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV21   GT 86,8-86,9 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV21     86,9-89,9 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV21 MTM   89,9-90,7 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV21 ATM   89,9-90,7 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV21 ATM   89,9-90,7 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV21   GT 86,9-90,7 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV25 4WD(ABS)   87,10-88,8 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV25 4WD(ABS)   87,10-88,8 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV25 (ABS)   87,10-88,8 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV25 (ABS)   87,10-88,8 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV25 MTM(ABS)   88,8-90,7 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV25 MTM(ABS)   88,8-90,7 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV25 ATM   88,8-90,7 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV25 ATM   88,8-90,7 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV25 4WD(ABS)   88,8-90,7 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV25 4WD(ABS)   88,8-90,7 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV32 MTM GT 90,7-94,6 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV32 ATM GT 90,7-90,9 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV32 ATM GT 90,7-90,9 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV32     90,9-92,6 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV32     90,9-92,6 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV32     92,6-94,6 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV32   GT 90,7-92,6 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV33 4WS MTM GT 90,7-94,6 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV33 ATM   90,7-90,9 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV33 ATM   90,7-90,9 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV33     90,9-92,6 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV33     90,9-92,6 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV33     92,6-94,6 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV33 4WS GT 90,7-92,6 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV35 4WD   90,7… 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV35 4WD   90,7… 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-VZV20 MTM   87,4-90,7 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-VZV20 ATM   87,4-89,9 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-VZV20     89,9-90,7 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-VZV30 MTM   90,7-92,6 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-VZV30 ATM   90,7-94,6 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-VZV31 MTM   90,7-92,6 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-VZV31 ATM   90,7-94,6 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV41     94,6… 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV41     94,6… 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV42 4WS   94,6… 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV42 4WS   94,6… 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SW43 4WD   94,6-95,5 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SW43 4WD   94,6-95,5 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV43 4WD   95,5… 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA E-SV43 4WD   95,5… 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA N-CV11     83,8-86,9 26-480/45535-14011 26-480/45535-14011
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA Q-CV20/N-QC20   83,8-86,9 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA Q-CV20/N-QC20   86,9-88,8 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA Q-CV20/N-QC20 MTM   88,8-89,9 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA Q-CV20/N-QC20 ATM   88,8-89,9 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA Q-CV20/N-QC20   89,8-90,7 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CAMRY/VISTA X-CV30/Q-CV30   90,7-94,6 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 1500 CORONA FF E-AT150     83,10-84,10 26-487/45535-20040 27-484/45535-20040
TOYOTA 1500 CORONA FF E-AT150     83,10-84,10 26-487/45535-20040 27-484/45535-20040
TOYOTA 1500 CORONA FF E-AT150     84,10-86,9 26-487/45535-20040 27-484/45535-20040
TOYOTA 1500 CORONA FF E-AT150     86,9-87,4 26-487/45535-20040 27-484/45535-20040
TOYOTA 1500 CORONA FF E-AT170     87,4-87,11 26-487/45535-20040 27-484/45535-20040
TOYOTA 1500 CORONA FF L-ET176V   87,12-92,2 26-487/45535-20040 27-484/45535-20040
TOYOTA 1500 CORONA FF L-ET176V   87,12-92,11 26-487/45535-20040 27-484/45535-20040
TOYOTA 1600 CORONA FF E-AT175 4WD MTM (ABS)   88,8-89,11 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1600 CORONA FF E-AT175 4WD MTM (ABS)   88,8-89,11 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1600 CORONA FF E-AT175 ATM   88,8-89,11 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1600 CORONA FF E-AT175 ATM   88,8-89,11 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1600 CORONA FF E-AT175     89,11-92,2 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1600 CORONA FF E-AT175     89,11-92,2 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1600 CORONA FF E-AT190     92,2… 45535-20080 45535-20140
TOYOTA 1800 CORONA FF E-ST150     83,1… 45535-20020 45535-20020
TOYOTA 1800 CORONA FF E-ST150/E-ST160 (SE,EX.GX)(SXR) 83,10-86,9 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1800 CORONA FF E-ST150/E-ST160   86,9-87,11 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1800 CORONA FF E-ST170     87,12-89,8 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1800 CORONA FF E-ST170     89,8-92,2 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1800 CORONA FF E-ST190   EXS,SELS,EXG 92,2… 45535-20080 45535-20080
TOYOTA 1800 CORONA FF E-ST190   GX 95,2-92,7 45535-20080 45535-20100
TOYOTA 1800 CORONA FF E-ST190     92,7… 45535-20080 45535-20140
TOYOTA 2000 CORONA FF E-ST162   GT,GT-R 85,5-87,11 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 2000 CORONA FF E-ST171   GT,GT-R 87,12-89,8 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 2000 CORONA FF E-ST171 MTM GT,GT-R 87,12-89,8 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 2000 CORONA FF E-ST171 MTM GT,GT-R 89,8-92,1 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 2000 CORONA FF E-ST171 ATM GT,GT-R 87,12-92,1 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 2000 CORONA FF E-ST191     92,2… 45535-20080 45535-20080
TOYOTA 2000 CORONA FF E-ST195 4WD   92,2-92,6 45535-30010 45535-30010
TOYOTA 2000 CORONA FF E-ST195 4WD   92,6… 45535-30010 45535-20150
TOYOTA 2000 CORONA FF N-CT150/Q-CT150   83-1-86,9 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 2000 CORONA FF N-CT150/Q-CT150   86,9-87,11 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 2000 CORONA FF Q-CT170/S-CT176V   87,12-89,8 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 2000 CORONA FF Q-CT170/S-CT176V   89,8-92,1 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 2000 CORONA FF X-CT190     92,2-94,8 45535-20080 45535-20080
TOYOTA 2000 CORONA FF X-CT190     94,8… 45535-20080 45535-20080
TOYOTA 1600 CORONA COUPE E-AT160 MTM GT 85,8-87,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1600 CORONA COUPE E-AT160 ATM GT 85,8-86,9 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1600 CORONA COUPE E-AT160     86,9-87,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1800 CORONA COUPE E-ST160     85,8-87,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1800 CORONA COUPE E-ST160     87,8-88,5 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1800 CORONA COUPE E-ST163     88,5-89,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 2000 CORONA COUPE E-ST162   VX 87,8-89,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 2000 CORONA COUPE E-ST162   GT 85,8-89,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1800 CORONA EXIV E-ST180     89,9-91,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1800 CORONA EXIV E-ST180     89,9-91,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1800 CORONA EXIV E-ST181     89,9-91,8 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 1800 CORONA EXIV E-ST181     89,9-91,8 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 1800 CORONA EXIV E-ST181     91,8… 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 1800 CORONA EXIV E-ST200     93,9… 45535-20070 45535-20160
TOYOTA 1800 CORONA EXIV E-ST201     93,9… 45535-20160 45535-20180
TOYOTA 2000 CORONA EXIV E-ST182 MTM (TR,FR) 89,9-93,9 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CORONA EXIV E-ST182 ATM (TR,FR) 89,9-93,9 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CORONA EXIV E-ST182 ATM (TR,FR) 89,9-93,9 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CORONA EXIV E-ST182 TWC (TR-G) 89,9-93,9 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CORONA EXIV E-ST183 MTM (TR,FR) 89,9-93,9 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CORONA EXIV E-ST183 ATM   89,9-93,9 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CORONA EXIV E-ST183 ATM   89,9-93,9 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CORONA EXIV E-ST202   (TR-G) 93,9… 45535-20270 45535-20160
TOYOTA 2000 CORONA EXIV E-ST203     93,9… 45535-20160 45535-20180
TOYOTA 1500 CARINA E-AT150     84,5-84,10 27-488/45535-12040 27-488/45535-12040
TOYOTA 1500 CARINA E-AT150     84,5-84,10 27-488/45535-12040 27-488/45535-12040
TOYOTA 1500 CARINA E-AT150     84,10-86,8 27-488/45535-12040 27-488/45535-12040
TOYOTA 1500 CARINA E-AT150     86,8-87,5 27-488/45535-12040 27-488/45535-12040
TOYOTA 1500 CARINA E-AT150     87,5-87,12 27-488/45535-12040 27-488/45535-12040
TOYOTA 1500 CARINA E-AT150     88,1-88,4 27-488/45535-12040 27-488/45535-12040
TOYOTA 1500 CARINA E-AT170/E-AT170G/E-ET176V/R-ET176V   88,5-92,8 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1500 CARINA E-AT192     92,8… 45535-20080 45535-20140
TOYOTA 1600 CARINA E-AT151     84,5-86,8 27-488/45535-12040(TOYOTA) 27-488/45535-12040(TOYOTA)
TOYOTA 1600 CARINA E-AT151     86,8-88,1 27-488/45535-12040(TOYOTA) 27-488/45535-12040(TOYOTA)
TOYOTA 1600 CARINA E-AT151     88,1-88,4 27-488/45535-12040(TOYOTA) 27-488/45535-12040(TOYOTA)
TOYOTA 1600 CARINA E-AT160 MTM   85,8-86,8 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1600 CARINA E-AT160     86,8-88,4 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1600 CARINA E-AT160 ATM   85,8-86,8 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1600 CARINA E-AT160     86,8-88,4 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1600 CARINA E-AT171   (S) 88,5-90,5 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1600 CARINA E-AT171     90,6-92,8 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1600 CARINA E-AT171 ATM   90,6-92,8 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1600 CARINA E-AT171 MTM(G)   88,5-92,8 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1600 CARINA E-AT171 ATM   88,5-92,8 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 1800 CARINA E-ET150     84,5-86,8 27-488/45535-20080 27-488/45535-20080
TOYOTA 1800 CARINA E-ET150     86,8-88,4 27-488/45535-20080 27-488/45535-20080
TOYOTA 1800 CARINA E-ST170     88,5-90,5 27-488/45535-20080 27-488/45535-20080
TOYOTA 1800 CARINA E-ST170G   90,5-92,8 27-488/45535-20080 27-488/45535-20080
TOYOTA 1800 CARINA E-ST190     92,8… 27-488/45535-20080 27-488/45535-20080
TOYOTA 2000 CARINA E-ST162   GTR 85,8-88,4 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 2000 CARINA E-ST195 4WD   92,8… 45535-20150 45535-20150
TOYOTA 2000 CARINA E-ST195 4WD   92,8… 45535-20150 45535-20150
TOYOTA 2000 CARINA N-CT150/Q-CT150   84,5-85,10 27-488/45535-12040 27-488/45535-12040
TOYOTA 2000 CARINA N-CT150/Q-CT150   85,10-88,4 27-488/45535-12040 27-488/45535-12040
TOYOTA 2000 CARINA Q-CT170     88,5-90,5 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 2000 CARINA Q-CT170     90,5-92,8 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 2000 CARINA S-CT176V MTM   88,5-89,8 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 2000 CARINA S-CT176V MTM   89,9-92,8 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 2000 CARINA S-CT176V ATM   88,5-92,8 26-487/45535-20040 26-487/45535-20040
TOYOTA 2000 CARINA X-CT190     92,8… 45535-20080 45535-20080
TOYOTA 2000 CARINA X-CT195/Y-CT195   92,8… 45535-20150 45535-20150
TOYOTA 2000 CARINA X-CT195/Y-CT195   92,8… 45535-20150 45535-20150
TOYOTA 1800 CALDINA E-ST190G   92,11… 45535-20080 45535-20080
TOYOTA 1800 CALDINA E-ST196V   92,11… 45535-20080 45535-20140
TOYOTA 2000 CALDINA E-ST191G   92,11… 45535-20080 45535-20080
TOYOTA 2000 CALDINA E-ST195G 4WD   92,11… 45535-30010 45535-30010
TOYOTA 2000 CALDINA X-CT190G/S-CT196V   92,11… 45535-20080 45535-20080
TOYOTA 2000 CALDINA S-CT198V 4WD   92,11… 45535-30010 45535-30010
TOYOTA 1800 CARINA ED E-ST160     85,8-87,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1800 CARINA ED E-ST160     87,8-88,5 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1800 CARINA ED E-ST163     88,5-88,11 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1800 CARINA ED E-ST163     88,11-89,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1800 CARINA ED E-ST180     89,9-91,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1800 CARINA ED E-ST180     89,9-91,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1800 CARINA ED E-ST180     91,8-93,9 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1800 CARINA ED E-ST181     89,9-91,8 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 1800 CARINA ED E-ST181     89,9-91,8 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 1800 CARINA ED E-ST181     91,8-93,9 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 1800 CARINA ED E-ST200     93,9… 45535-20270 45535-20160
TOYOTA 1800 CARINA ED E-ST201     93,9… 45535-20160 45535-20180
TOYOTA 2000 CARINA ED E-ST162     85,8-87,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 2000 CARINA ED E-ST162 MTM (S,X) 87,8-89,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 2000 CARINA ED E-ST162 ATM   87,8-89,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 2000 CARINA ED E-ST162   (G) 87,8-89,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 2000 CARINA ED E-ST182 MTM (G) 89,9-91,8 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CARINA ED E-ST182 ATM   89,9-91,8 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CARINA ED E-ST182 ATM   89,9-91,8 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CARINA ED E-ST182 ATM (G) 91,8-93,9 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CARINA ED E-ST183 MTM (G) 89,9-91,8 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CARINA ED E-ST183 ATM   89,9-91,8 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CARINA ED E-ST183 ATM   89,9-91,8 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CARINA ED E-ST183     91,8-93,9 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CARINA ED E-ST183   (G) 89,9-93,9 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CARINA ED E-ST202   (G) 93,9… 45535-20270 45535-20160
TOYOTA 2000 CARINA ED E-ST202   (G) 93,9… 45535-20270 45535-20160
TOYOTA 2000 CARINA ED E-ST203   (G) 93,9… 45535-20160 45535-20180
TOYOTA 1600 CELICA E-AT160 MTM   85,8-87,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1600 CELICA E-AT160 ATM   85,8-86,9 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1600 CELICA E-AT160     86,9-87,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1800 CELICA E-ST160     85,8-87,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1800 CELICA E-ST160     87,8-88,5 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 1800 CELICA E-ST163     88,5-89,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 2000 CELICA E-ST162/E-ST162C   85,8-87,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 2000 CELICA E-ST162/E-ST162C MTM (ZR,CV) 87,8-89,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 2000 CELICA E-ST162/E-ST162C ATM   87,8-88,11 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 2000 CELICA E-ST162/E-ST162C   88,11-89,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 2000 CELICA E-ST162/E-ST162C (GT,GT-R) 85,8-89,8 26-485/45535-20050 26-485/45535-20050
TOYOTA 2000 CELICA E-ST165 4WD   86-10-87,8 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CELICA E-ST165 4WD   86-10-87,8 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CELICA E-ST165     87,10-89,8 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CELICA E-ST165     87,10-89,8 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CELICA E-ST182 MTM     26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CELICA E-ST182 MTM (SR,ZR) 89,9-91,8 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CELICA E-ST182 ATM (SR,ZR) 89,9-91,8 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CELICA E-ST182 ATM (SR,ZR) 89,9-91,8 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CELICA E-ST182     91,8-93,9 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CELICA E-ST182   (GT-R) 89,9-93,9 26-485/45535-20050 26-486/45535-32030
TOYOTA 2000 CELICA E-ST183/E-ST183C MTM   89,9-91,8 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CELICA E-ST183/E-ST183C ATM   89,9-91,8 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CELICA E-ST183/E-ST183C ATM   89,9-91,8 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CELICA E-ST183   (GT-R) 89,9-93,9 26-485/45535-20050 45535-20070
TOYOTA 2000 CELICA E-ST185/ST185H 4WD GT-FOUR/GT-FOUR A 89,10-91,8 26-485/45535-20050 26-48645535-32030
TOYOTA 2000 CELICA E-ST185/ST185H 4WD GT-FOUR/GT-FOUR A 89,10-91,8 26-485/45535-20050 26-48645535-32030
TOYOTA 2000 CELICA E-ST185     91,8-93,9 27-486/45535-16020 27-486/45535-16020
TOYOTA 2000 CELICA E-ST202   SS I 93,9… 45535-20270 45535-20160
TOYOTA 2000 CELICA E-ST202   SS II (ABS) 93,9… 45535-20270 45535-20160
TOYOTA 2000 CELICA E-ST203     93,9… 45535-20160 45535-20180
TOYOTA 2000 CELICA E-ST205     94,2… 45535-20270 45535-20160
TOYOTA 2200 SCEPTER E-SXV10     92,11… 45535-33010 45535-33010
TOYOTA 3000 SCEPTER E-VCV10     92,11…(TOYOTA) 45535-33010 45535-33010
TOYOTA 3000 SCEPTER E-VCV10     92,11…(GKN) 45535-33010 45535-33010
TOYOTA 3000 SCEPTER E-VCV15W   92,11… 45535-33010 45535-33010
TOYOTA 1500 MR2 E-AW10     84,6-86,9 -- --
TOYOTA 1500 MR2 E-AW10     86,9-88,1 -- --
TOYOTA 1500 MR2 E-AW10     88,1-89,12 -- --
TOYOTA 1600 MR2 E-AW11 MTM (TWC) 84,6-86,9 -- --
TOYOTA 1600 MR2 E-AW11     86,9-88,1 -- --
TOYOTA 1600 MR2 E-AW11     88,1-88,3 -- --
TOYOTA 1600 MR2 E-AW11     88,3-89,12 -- --
TOYOTA 1600 MR2 E-AW11     88,3-89,12 -- --
TOYOTA 1600 MR2 E-AW11 ATM   84,6-86,9 -- --
TOYOTA 1600 MR2 E-AW11     86,9-88,3 -- --
TOYOTA 1600 MR2 E-AW11     88,3-89,12 -- --
TOYOTA 1600 MR2 E-AW11     86,8-88,1 -- --
TOYOTA 1600 MR2 E-AW11     88,1-89,12 -- --
TOYOTA 2000 MR2 E-SW20   (G) 89,12… 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 2000 MR2 E-SW20   (GT) 89,12… 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 COROLLA/SPRINTER E-AE80/E-EE80   83,5-87,5 27-488/45535-12040 27-488/45535-12040
TOYOTA 1300 COROLLA/SPRINTER E-EE90/E-EE97G/E-EE96V   87,5-87,11 27-492/45535-12050 27-492/45535-12050
TOYOTA 1300 COROLLA/SPRINTER E-EE90/E-EE97G/E-EE96V OD=85,4 87,11-91,5 27-492/45535-12050 27-492/45535-12050
TOYOTA 1300 COROLLA/SPRINTER E-EE90/E-EE97G/E-EE96V OD=85,4 88,5-88,7 27-492/45535-12050 27-492/45535-12050
TOYOTA 1300 COROLLA/SPRINTER E-EE101/R-EE106V   91,6… 27-486/45535-12070 27-486/45535-12070
TOYOTA 1500 COROLLA/SPRINTER E-AE81     83,5-84,10 27-488/45535-12040 27-488/45535-12040
TOYOTA 1500 COROLLA/SPRINTER E-AE91/E-AE91G/E-EE98V   84,10-87,5 27-488/45535-12040 27-488/45535-12040
TOYOTA 1500 COROLLA/SPRINTER E-AE100     87,5-91,5 27-492/45535-12050 27-492/45535-12050
TOYOTA 1500 COROLLA/SPRINTER E-EE108G   91,6-95,5 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1500 COROLLA/SPRINTER R-EE107V   91,6-95,5 27-486/45535-12070 27-486/45535-12070
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE82     83,5-83,10 27-418/45535-12040(TOYOTA) 27-418/45535-12040(TOYOTA)
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE82   (GT,FXF) 83,10-87,5 27-486/45535-16020(KOYO) 27-486/45535-16020(KOYO)
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE82 MTM (GT,FXF) 84,10-86,8 27-486/45535-16020(KOYO) 27-486/45535-16020(KOYO)
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE82     86,8-87,4 27-486/45535-16020(KOYO) 27-486/45535-16020(KOYO)
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE82 ATM   84,10-87,3 27-486/45535-16020(KOYO) 27-486/45535-16020(KOYO)
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE82     87,3-87,4 27-486/45535-16020(KOYO) 27-486/45535-16020(KOYO)
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE92 MTM   87,5-87,9 27-492/45535-12050 27-492/45535-12050
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE92     87,9-91,5 27-492/45535-12050 27-492/45535-12050
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE92 ATM   87,5-91,5 27-492/45535-12050 27-492/45535-12050
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE95 4WD   87,10-88,2 27-492/45535-12050 27-492/45535-12050
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE95     88,2-91,5 27-492/45535-12050 27-492/45535-12050
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE101   (SJ.SE-L GT) 91,6-95,5 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE101   GT 91,6-93,11 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE101   GT 91,6-93,11 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE101     93,11-94,6 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE101     93,11-94,6 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE101   (SJ.SE-L GT) 94,6… 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE101   (SJ.SE-L GT) 94,6… 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE104 4WD   91,9-94,6 27-486/45535-12070 27-486/45535-12070
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE104 4WD   91,9-94,6 27-486/45535-12070 27-486/45535-12070
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE104     94,6… 27-486/45535-12070 27-486/45535-12070
TOYOTA 1600 COROLLA/SPRINTER E-AE104     94,6… 27-486/45535-12070 27-486/45535-12070
TOYOTA 1800 COROLLA/SPRINTER N-CE80     83,5-87,5 27-488/45535-12040 27-488/45535-12040
TOYOTA 1800 COROLLA/SPRINTER Q-CE90/Q-CE90G/NCE96V   87,5-90,9 27-492/45535-12050 27-492/45535-12050
TOYOTA 1800 COROLLA/SPRINTER Q-CE90/Q-CE90G/NCE96V   90,9-91,8 27-492/45535-12050 27-492/45535-12050
TOYOTA 2000 COROLLA/SPRINTER Q-CE95 4WD   89,10-91,5 27-492/45535-12050 27-492/45535-12050
TOYOTA 2000 COROLLA/SPRINTER X-CE100/X-CE108G/X-CE106V   91,6-94,8 27-486/45535-12070 27-486/45535-12070
TOYOTA 2000 COROLLA/SPRINTER X-CE100/X-CE108G/X-CE106V   94,8… 27-486/45535-12070 27-486/45535-12070
TOYOTA 2000 COROLLA/SPRINTER X-CE104 4WD   91,9-94,6 27-486/45535-12070 27-486/45535-12070
TOYOTA 2000 COROLLA/SPRINTER X-CE104 4WD   91,9-94,6 27-486/45535-12070 27-486/45535-12070
TOYOTA 2000 COROLLA/SPRINTER X-CE104 4WD   94,6… 27-486/45535-12070 27-486/45535-12070
TOYOTA 2000 COROLLA/SPRINTER X-CE104 4WD   94,6… 27-486/45535-12070 27-486/45535-12070
TOYOTA 2000 COROLLA/SPRINTER S-CE109V   91,9-94,6 27-486/45535-12070 27-486/45535-12070
TOYOTA 2000 COROLLA/SPRINTER S-CE109V   94,6… 27-486/45535-12070 27-486/45535-12070
TOYOTA 1500 LEVIN/TRUENO E-AE91     87,5-91,6 27-492/45535-12050(KOYO)(90,1…) 27-492/45535-12050(KOYO)(90,1…)
TOYOTA 1500 LEVIN/TRUENO E-AE91     87,5-91,6 27-488/45535-12040(TOYOTA) 27-488/45535-12040(TOYOTA)
TOYOTA 1500 LEVIN/TRUENO E-AE100 MTM   91,6-95,5 27-486/45535-12070 27-486/45535-12070
TOYOTA 1500 LEVIN/TRUENO E-AE100 ATM   91,6-95,5 27-486/45535-12070 27-486/45535-12070
TOYOTA 1500 LEVIN/TRUENO E-AE100 ATM   91,6-95,5 27-486/45535-12070 27-486/45535-12070
TOYOTA 1500 LEVIN/TRUENO E-AE110 MTM   95,5… 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1500 LEVIN/TRUENO E-AE110 ATM   95,5… 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1600 LEVIN/TRUENO E-AE92 MTM GT-Z 87,5-87,9 27-492/45535-12050 27-492/45535-12050
TOYOTA 1600 LEVIN/TRUENO E-AE92     87,9-90,9 27-492/45535-12050 27-492/45535-12050
TOYOTA 1600 LEVIN/TRUENO E-AE92 ATM   87,5-91,6 27-492/45535-12050 27-492/45535-12050
TOYOTA 1600 LEVIN/TRUENO E-AE92   GT-Z 87,5-91,6 27-492/45535-12050 27-492/45535-12050
TOYOTA 1600 LEVIN/TRUENO E-AE101   GT-Z,GT 91,6-95,5 27-493/45535-12060(KOYO) 27-493/45535-12060(KOYO)
TOYOTA 1600 LEVIN/TRUENO E-AE101   GT-Z 91,6-95,5 27-493/45535-12060(KOYO) 27-493/45535-12060(KOYO)
TOYOTA 1600 LEVIN/TRUENO E-AE101   GT 91,6-93,11 27-493/45535-12060(KOYO) 27-493/45535-12060(KOYO)
TOYOTA 1600 LEVIN/TRUENO E-AE101   GT 91,6-93,11 27-493/45535-12060(KOYO) 27-493/45535-12060(KOYO)
TOYOTA 1600 LEVIN/TRUENO E-AE101     93,11-95,5 27-493/45535-12060(KOYO) 27-493/45535-12060(KOYO)
TOYOTA 1600 LEVIN/TRUENO E-AE101     93,11-95,5 27-493/45535-12060(KOYO) 27-493/45535-12060(KOYO)
TOYOTA 1600 LEVIN/TRUENO E-AE111   XZ 95,5… 27-493/45535-12060(KOYO) 27-493/45535-12060(KOYO)
TOYOTA 1600 LEVIN/TRUENO E-AE111 MTM BZ-V 95,5… 27-493/45535-12060(KOYO) 27-493/45535-12060(KOYO)
TOYOTA 1600 LEVIN/TRUENO E-AE111 MTM BZ-V 95,5… 27-493/45535-12060(KOYO) 27-493/45535-12060(KOYO)
TOYOTA 1600 LEVIN/TRUENO E-AE111 MTM BZ-G 95,5… 27-493/45535-12060(KOYO) 27-493/45535-12060(KOYO)
TOYOTA 1600 LEVIN/TRUENO E-AE111 MTM BZ-G 95,5… 27-493/45535-12060(KOYO) 27-493/45535-12060(KOYO)
TOYOTA 1600 LEVIN/TRUENO E-AE111 ATM XZ 95,5… 27-493/45535-12060(KOYO) 27-493/45535-12060(KOYO)
TOYOTA 1600 LEVIN/TRUENO E-AE111 ATM XZ 95,5… 27-493/45535-12060(KOYO) 27-493/45535-12060(KOYO)
TOYOTA 1500 CERES/MARINO E-AE100 MTM   91,6-92,6 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1600 CERES/MARINO E-AE100 ATM   91,6-92,6 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1600 CERES/MARINO E-AE100     92,6… 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1600 CERES/MARINO E-AE101   X 91,6… 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1600 CERES/MARINO E-AE101   G 93,6-93,11 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1600 CERES/MARINO E-AE101   G 93,6-93,11 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1600 CERES/MARINO E-AE101     93,11… 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1600 CERES/MARINO E-AE101     93,11… 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1300 CYNOS E-EL52   OD=22 95,8… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1300 CYNOS E-EL52   OD=26 95,8… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 CYNOS E-EL44     91,1-91,2 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 CYNOS E-EL44     91,2-92,12 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 CYNOS E-EL44     91,2-92,12 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 CYNOS E-EL44     92,12-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 CYNOS E-EL44     92,12-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 CYNOS E-EL44     94,9-95,8 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 CYNOS E-EL44     94,9-95,8 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 CYNOS E-EL54 MTM (LSD) 95,8… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 CYNOS E-EL54   OD=22 95,8… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 CYNOS E-EXY10     90,3… 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 SPRINTER CARIB E-AL25G     82,8-88,1 27-486/45535-16020 27-486/45535-16020
TOYOTA 1600 SPRINTER CARIB E-AE95G   88,2-90,9 27-486/45535-16020 27-486/45535-16020
TOYOTA 1600 SPRINTER CARIB E-AE95G   90,9-93,11 27-492/45535-12050 27-492/45535-12050
TOYOTA 1600 SPRINTER CARIB E-AE95G   93,11-95,8 45535-12051 45535-12051
TOYOTA 1600 SPRINTER CARIB E-AE114G   95,8… 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1800 SPRINTER CARIB E-AE115G   95,8… 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1500 COROLLA E-AE100     91,6-95,5 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1500 COROLLA E-AE100 MTM   91,6-95,5 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1500 COROLLA E-AE100 ATM   91,6-95,5 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1500 COROLLA E-AE110     95,5… 27-493/45535-12060(KOYO) 27-493/45535-12060(KOYO)
TOYOTA 1500 COROLLA E-AE110     95,5… 45535-12100(NOK) 45535-12100(NOK)
TOYOTA 1600 COROLLA E-AE101   SE-G 91,6-95,5 27-493/45535-12060 27-493/45535-12060
TOYOTA 1600 COROLLA E-AE101   GT 91,6-95,5 45535-12100 45535-12100
TOYOTA 1600 COROLLA E-AE104 4WD   91,9-95, 45535-12100 45535-12100
TOYOTA 1600 COROLLA E-AE104 4WD   91,9-95, 45535-12100 45535-12100
TOYOTA 1600 COROLLA E-AE111     95,5… 45535-12100 45535-12100
TOYOTA 2000 COROLLA X-CE100,106,108   91,6-94,8    
TOYOTA 2000 COROLLA X-CE100,106,108   94,8-95,5    
TOYOTA 2000 COROLLA X-CE104 4WD   91,9-94,6    
TOYOTA 2000 COROLLA X-CE104 4WD   91,9-94,6    
TOYOTA 2000 COROLLA X-CE104     94,6-95,5    
TOYOTA 2000 COROLLA X-CE104     94,6-95,5    
TOYOTA 2000 COROLLA S-CE109 4WD   91,9-95,5    
TOYOTA 1300 COROLLA 2 E-AL20     82,5-86,4 27-486/45535-16020 27-486/45535-16020
TOYOTA 1300 COROLLA 2 E-EL30     86,5-86,9 27-486/45535-16020 45536-10070
TOYOTA 1300 COROLLA 2 E-EL30     86,9-90,9 27-486/45535-16020 45536-10070
TOYOTA 1300 COROLLA 2 E-EL41     90,9-91,2 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 COROLLA 2 E-EL41   OD=69 91,2-92,8 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 COROLLA 2 E-EL41     92,8-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 COROLLA 2 E-EL41   OD=69 91,2-92,8 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 COROLLA 2 E-EL41   OD=69 91,2-92,8 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 COROLLA 2 E-EL41     92,8-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 COROLLA 2 E-EL41     92,8-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 COROLLA 2 E-EL51   OD=69 94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1300 COROLLA 2 E-EL51   OD=69 94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1300 COROLLA 2 E-EL51   OD=69 94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-AL21     82,5-86,4 27-486/45535-16020 27-486/04438-45535-16020
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL31   ZX 86,5-86,9 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL31   ZX,AR 86,9-90,9 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL31 MTM SR 86,5-86,9 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL31     86,9-88,5 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL31 ATM SR 86,5-86,9 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL31 ATM SR 86,9-88,5 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL31 MTM SR-I 88,5-90,9 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL31 ATM SR-I 88,5-90,9 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL31 MTM GP 86,9-87,12 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL31     87,12-88,5 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL31     88,5-90,9 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL31 ATM   87,2-87,3 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL31     87,3-90,9 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL43     90,9-92,8 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL43     92,8-94,6 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL43     94,6-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL43     94,6-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL45 4WD   90,9-92,8 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL45 4WD   92,8-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL53   OD=69 94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL53   OD=69 94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL53   OD=69 94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL53     94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 COROLLA 2 E-EL55 4WD   94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 COROLLA 2 Q-NL30     86,5-86,9 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 COROLLA 2 Q-NL30     86,9-90,9 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 COROLLA 2 X-NL40   (OD=66 91,2…) 90,9-92,8 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 COROLLA 2 X-NL40 MTM   92,8-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 COROLLA 2 X-NL40 ATM OD=66 90,9-92,8 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 COROLLA 2 X-NL40 ATM OD=66 90,9-92,8 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 COROLLA 2 X-NL40 ATM OD=69 91,2-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 COROLLA 2 X-NL40 ATM OD=69 91,2-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 COROLLA 2 KD-NL50 MTM   94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 COROLLA 2 KD-NL50 ATM OD=69 94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 COROLLA 2 KD-NL50 ATM OD=69 94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1300 TERCEL/CORSA E-AL11     79,6-82,4 -- --
TOYOTA 1300 TERCEL/CORSA E-AL20     82,5-89,10 27-486/45535-16020 27-493/45535-16020
TOYOTA 1300 TERCEL/CORSA E-EL30     86,5-86,9 27-486/45535-16020 45536-10070
TOYOTA 1300 TERCEL/CORSA E-EL30     86,9-90,9 27-486/45535-16020 45536-10070
TOYOTA 1300 TERCEL/CORSA E-EL41     90,9-91,2 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 TERCEL/CORSA E-EL41   OD=69 91,2-92,8 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 TERCEL/CORSA E-EL41     92,8-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 TERCEL/CORSA E-EL41   OD=69 91,2-92,8 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 TERCEL/CORSA E-EL41   OD=69 91,2-92,8 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 TERCEL/CORSA E-EL41     92,8-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 TERCEL/CORSA E-EL41     92,8-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 TERCEL/CORSA E-EL51   OD=69 94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1300 TERCEL/CORSA E-EL51   OD=69 94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1300 TERCEL/CORSA E-EL51   OD=69 94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-AL21     82,5-89,10 27-486/45535-16020 27-486/45535-16020
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-AL25 4WD   84,8-88,10 27-486/45535-16020 27-486/45535-16020
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL31   (EX,GX,VX,VL) 86,5-86,9 27-486/45535-16020 45536-10070
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL31     86,9-90,9 27-486/45535-16020 45536-10070
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL31 MTM (SX,VS) 86,5-86,9 27-486/45535-16020 45536-10070
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL31 MTM (SX,VS) 86,9-87,12 27-486/45535-16020 45536-10070
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL31   SX 87,12-88,5 27-486/45535-16020 45536-10070
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL31 ATM (SX,VS) 86,5-86,9 27-486/45535-16020 45536-10070
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL31     86,9-88,5 27-486/45535-16020 45536-10070
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL31 MTM SX-I,VS-I 88,5-90,9 27-486/45535-16020 45536-10070
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL31 ATM   88,5-90,9 27-486/45535-16020 45536-10070
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL31 MTM GP 86,9… 27-486/45535-16020 45536-10070
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL31     86,9-87,12 27-486/45535-16020 45536-10070
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL31 ATM   87,2-87,12 27-486/45535-16020 45536-10070
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL31     87,12-90,9 27-486/45535-16020 45536-10070
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL43     90,9-92,8 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL43     92,8-94,6 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL43     94,6-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL43     94,6-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL45 4WD   90,9-92,8 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL45 4WD   92,8-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL53   OD=69 94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL53   OD=69 94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL53   OD=69 94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL53   OD=69 94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA E-EL55 4WD   94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA Q-NL30     86,5-86,9 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA N-NL30     86,9-90,9 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA X-NL40   (OD=66, 91,2…) 90,9-92,8 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA X-NL40 MTM OD=66 92,8-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA X-NL40 ATM OD=66 92,8-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA X-NL40 ATM OD=66 92,8-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA X-NL40 ATM OD=69 91,2-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA X-NL40 ATM OD=69 91,2-94,9 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA KD-NL50 MTM   94,9… 45535-16030 45535-16030
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA KD-NL50 ATM OD=69 94,9… 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 TERCEL/CORSA KD-NL50 ATM OD=69 94,9… 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 STARLET E-EP71/E-EP76L   84,10-86,9 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1300 STARLET E-EP71/E-EP76L   84,9-89,12 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1300 STARLET E-EP71     86,1-86,9 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1300 STARLET E-EP71     86,9-87,12 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1300 STARLET E-EP71     87,12-86,12 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1300 STARLET E-EP82   GT 89,12… 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 STARLET E-EP82   GT 89,12-92,1 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 STARLET E-EP82     92,1… 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1300 STARLET E-EP85 4WD   90,8… 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 STARLET Q-NP70/N-NP70/N-NP76/Q-NP80   86,12-89,12 27-486/45535-16020 45535-10070
TOYOTA 1500 STARLET Q-NP80     89,12-92,1 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1500 STARLET Q-NP80/N-NP80 MTM NSOL. XLTD 92,1… 45535-10050 45535-10050
TOYOTA 1800 LITE-ACE L-YM60 4WD   86,10-88,7 45535-28010 45535-28010
TOYOTA 1800 LITE-ACE L-YM60 4WD   88,7-90,8 45535-27030 45535-27030
TOYOTA 1800 LITE-ACE T-M60/T-M65 4WD   90,8-92,8 45535-27030 45535-27030
TOYOTA 1800 LITE-ACE T-M60/T-M65 4WD   92,8-94,4 45535-28020 45535-28020
TOYOTA 1800 LITE-ACE T-M60/T-M65 4WD   94,4… 45535-27030 45535-27030
TOYOTA 1800 LITE-ACE E-YM-40G 4WD   86,8-91,12 45535-27020 45535-27020
TOYOTA 1800 LITE-ACE E-YR30G 4WD   92,1… 45535-28020 45535-28020
TOYOTA 2000 LITE-ACE N-CM60,65/S-CM60,65 4WD   86,10-88,7 45535-28010 45535-28010
TOYOTA 2000 LITE-ACE N-CM60,65/S-CM60,65 4WD   88,8… 45535-27030 45535-27030
TOYOTA 2000 LITE-ACE N-CM41V/S-CM41V 4WD   86,8-91,12 45535-27020 45535-27020
TOYOTA 2000 LITE-ACE S-CR36V 4WD   92,1… 45535-27020 45535-27020
TOYOTA 2000 LITE-ACE Q-CM40G 4WD   86,8-91,12 45535-28020 45535-28020
TOYOTA 2000 LITE-ACE Q-CM30G/Q-CR37G 4WD   92,1… 45536-27020 45536-27020
TOYOTA 1800 TOWN-ACE L-YM60 4WD   86,10-88,7 45535-28010 45535-28010
TOYOTA 1800 TOWN-ACE L-YM60 4WD   88,7-90,8 45535-27030 45535-27030
TOYOTA 1800 TOWN-ACE T-YM60/T-YM65 4WD   90,8-92,8 45535-27030 45535-27030
TOYOTA 1800 TOWN-ACE T-YM60/T-YM65 4WD   92,8-94,4 45535-28020 45535-28020
TOYOTA 1800 TOWN-ACE T-YM60/T-YM65 4WD   94,4… 45535-27030 45535-27030
TOYOTA 2000 TOWN-ACE E-YR30G,36G 4WD   86,8-88,7 45535-28010 45535-28010
TOYOTA 2000 TOWN-ACE E-YR30G,36G 4WD   88,7-91,12 45535-27030 45535-27030
TOYOTA 2000 TOWN-ACE E-YR30G 4WD   92,1… 45535-28020 45535-28020
TOYOTA 2000 TOWN-ACE N-CM60,65/S-CM60,65 4WD   86,10-88,7 45535-28010 45535-28010
TOYOTA 2000 TOWN-ACE N-CM60,65/S-CM60,65 4WD   88,8… 45535-27030 45535-27030
TOYOTA 2000 TOWN-ACE N-CR36V/S-CR36V 4WD   86,8-88,7 45535-28010 45535-28010
TOYOTA 2000 TOWN-ACE N-CR36V/S-CR36V 4WD   88,8-91,12 45535-27030 45535-27030
TOYOTA 2000 TOWN-ACE S-CR36V 4WD   92,1… 45536-27020 45536-27020
TOYOTA 2000 TOWN-ACE Q-CR30G/Q-CR37G 4WD SW.-SW 92,1… 45536-27020 45536-27020
TOYOTA 2000 MASTER-ACE SURF E-YR30G 4WD   85,10-88,8 45535-28010 45535-28010
TOYOTA 2000 MASTER-ACE SURF E-YR36G 4WD   88,8-92,1 45535-27030 45535-27030
TOYOTA 2000 MASTER-ACE SURF N-CR30G 4WD   85,10-87,8 45535-28010 45535-28010
TOYOTA 2000 MASTER-ACE SURF Q-CR30G,37G 4WD   87,8-88,8 45535-28010 45535-28010
TOYOTA 2000 MASTER-ACE SURF Q-CR30G,37G 4WD   88,8-92,1 45535-27030 45535-27030
TOYOTA 2400 ESTIMA E-TCR11W 2WD   90,5… 45535-28020 45535-28020
TOYOTA 2400 ESTIMA E-TCR21W 4WD   90,5… 45535-28020 45535-28020
TOYOTA 2400 ESTIMA E-TCR21W 4WD   90,5… 45535-28020 45535-28020
TOYOTA 2400 ESTIMA/LACIDA E-TCR11G S.G 92,1… 45535-28020 45535-28020
TOYOTA 2400 ESTIMA/LACIDA E-TCR20G X 92,1… 45535-28020 45535-28020
TOYOTA 2400 ESTIMA/LACIDA E-TCR21G S.G 92,1… 45535-28020 45535-28020
TOYOTA 2400 ESTIMA/LACIDA E-TCR21G S.G 92,1… 45535-28020 45535-28020
TOYOTA 2000 ESTIMA/LACIDA Q-CXR11G G 92,1… 45535-28020 45535-28020
TOYOTA 2000 ESTIMA/LACIDA Q-CXR20G D.Z.F 92,1… 45535-28020 45535-28020
TOYOTA 2000 ESTIMA/LACIDA Q-CXR21G 4WD G 92,1… 45535-28020 45535-28020
TOYOTA 2000 ESTIMA/LACIDA Q-CXR21G 4WD G 92,1… 45535-28020 45535-28020
TOYOTA 2000 HI-ACE E-YH57G 4WD   87,8-89,8 45535-26010 45535-26010
TOYOTA 2400 HI-ACE N-LH85 4WD   87,10-89,10 45535-26010 45535-26010
TOYOTA 2400 HI-ACE U-LH85 4WD   89,10… 45535-26020 45535-26020
TOYOTA 2400 HI-ACE N-LH56V,66V 4WD   86,8-86,10 45535-26010 45535-26010
TOYOTA 2800 HI-ACE U-LH109V,119V,129V   89,8… 45535-26020 45535-26020
TOYOTA 2800 HI-ACE Q-LH107G,117W,117G   89,8… 45535-26020 45535-26020
TOYOTA 2000 HILUX L-YN61V     85,8-89,3 -- --
TOYOTA 2000 HILUX E-YN61G   86,8-89,3 -- --
TOYOTA 2000 HILUX E-YN130G SSR 89,4-91,8 -- --
TOYOTA 2000 HILUX T-YN107 4WD SR 91,8… -- --
TOYOTA 2400 HILUX N-LN61V     85,8-89,3 -- --
TOYOTA 2400 HILUX Q-LN130G,LN130W SSR 89,4… -- --
TOYOTA 2800 HILUX S-LN131V SSR 89,4… -- --
TOYOTA 2800 HILUX S-LN107 4WD SR.SSR.SSR-X 91,8… -- --
TOYOTA 3000 HILUX E-VZN130G SSR 91,8… -- --
ISUZU              
ISUZU 1800 ASKA E-JJ110     83,4-87,6 8-94124-041-0(…85,5) 8-94124-041-0(…85,5)
ISUZU 1800 ASKA E-JJ110 MTM NAVI-5 87,7-90,6 8-94173-553-0(85,6…) 8-94173-553-0(85,6…)
ISUZU 1800 ASKA E-JJ110 ATM   87,7-90,6 8-94173-553-0 8-94173-553-0
ISUZU 2000 ASKA E-JJ110 ATM   87,7-90,6 8-94173-553-0 8-94173-553-0
ISUZU 2000 ASKA E-JJ120 MTM   83,4-87,6 8-94124-041-0(…85,5) 8-94124-041-0(…85,5)
ISUZU 2000 ASKA E-JJ120 ATM   87,7-90,6 8-94173-553-0(85,6…) 8-94173-553-0(85,6…)
ISUZU 2000 ASKA E-JJ120     87,7-90,6 8-94173-553-0 8-94173-553-0
ISUZU 2000 ASKA N-JJ510 MTM   83,4-87,6 8-94124-041-0(…85,5) 8-94124-041-0(…85,5)
ISUZU 2000 ASKA N-JJ510 ATM   87,7-90,6 8-94173-553-0(85,6…) 8-94173-553-0(85,6…)
ISUZU 2000 ASKA N-JJ510     87,7-90,6 8-94173-553-0 8-94173-553-0
ISUZU 1500 GEMINI E-JT150     85,3-87,2 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1500 GEMINI E-JT150     85,3-87,2 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1500 GEMINI E-JT150     87,3-90,3 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1500 GEMINI E-JT150     87,3-90,3 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1500 GEMINI E-JT150     86,4-87,2 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1500 GEMINI E-JT150     87,3-90,3 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1500 GEMINI E-JT151F   90,3… 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1500 GEMINI E-JT151F   90,3… 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1500 GEMINI N-JT600/Q-JT600   85,11-87,2 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1500 GEMINI N-JT600/Q-JT600   85,11-87,2 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1500 GEMINI N-JT600/Q-JT600   87,3-90,3 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1500 GEMINI N-JT600/Q-JT600   87,3-90,3 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1600 GEMINI E-JT190     88,1-90,2 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1600 GEMINI E-JT191F MTM   90,2… 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1600 GEMINI E-JT191F ATM   90,2… 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1600 GEMINI E-JT191F ATM   90,2… 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1600 GEMINI E-JT191S 4WD   90,2… 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1700FF GEMINI Q-JT641F   90,2… 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 1700FF GEMINI Q-JT641F   90,2… 8-94144-448-0 8-94144-448-0
ISUZU 2000KB FASTER K-KBD40,41,46/N-KBD46 4WD   79,5-85,3 -- --
ISUZU 2200KB FASTER N-KBD22,27   82,12… -- --
ISUZU 2200 RODEO N-KBD42,47 4WD   85,4-88,4 -- --
ISUZU 2200 RODEO U-TFS55 4WD   88,5-89,10 -- --
ISUZU 2800 RODEO S-TFS55 4WD   89,1… -- --
ISUZU 2000 BIG HORN L-UBS12     86,11-88,11 -- --
ISUZU 2000 BIG HORN L-UBS12     86,11-88,11 -- --
ISUZU 2200 BIG HORN N-UBS52/Q-UBS52   81,9-86,10 -- --
ISUZU 2200 BIG HORN N-UBS52/Q-UBS52   86,11-87,7 -- --
ISUZU 2200 BIG HORN N-UBS52/Q-UBS52   86,11-87,7 -- --
ISUZU 2200 BIG HORN N-UBS52/Q-UBS52   87,8-88,8 -- --
ISUZU 2600 BIG HORN E-UBS17     88,12… -- --
ISUZU 2800 BIG HORN S-UBS55     87,8… -- --
ISUZU 2600 Mu E-UCS17/T-UCS17   89,5… -- --
ISUZU 2000 FARGO N-WFS51/Q-WFS51   86,1-90,11 -- --
ISUZU 2200 FARGO N-WFS53   83,10-88,10 -- --
ISUZU 2400 FARGO N-WFS62/U-WFS62/S-WFS62   87,11… -- --
ISUZU 2400 FARGO TRUCK S-NFS-62   88,10… -- --
MAZDA              
MAZDA 1600 CAPELLA E-GC6P     82,9-87,3 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 1600 CAPELLA E-GC6P ATM C/#250001… 85,2-87,3 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 1600 CAPELLA E-GD6P MTM   87,3… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 1600 CAPELLA E-GD6P MTM(ABS) C/#250001… 87,3… 52-483/GJ22-32-125 GJ25-32-125
MAZDA 1600 CAPELLA E-GD6P ATM   87,3… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 1600 CAPELLA T-GV6V MTM   88,1… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 1600 CAPELLA T-GV6V ATM   88,1… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-GC8P     82,9-87,2 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-GC8P ATM C/#250001… 85,2-87,2 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-GC8J     83,9-87,7 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-GD8J MTM C/#100001-101076 87,7… 52-483/GJ22-32-125 53-474/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-GD8J MTM C/#101077… 87,7… 52-483/GJ22-32-125 53-474/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-GD8J ATM   87,7… 52-483/GJ22-32-125 53-474/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-GD8P,GD8S MTM   87,2-91,9 52-483/GJ22-32-125 53-474/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-GD8P,GD8S MTM(ABS)   89,4-91,9 52-483/GJ22-32-125 53-474/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-GD8P,GD8S ATM   87,2-91,9 52-483/GJ22-32-125 53-474/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-GD8P,GD8S ATM(ABS)   89,4-91,9 52-483/GJ22-32-125 53-474/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-GD8A,GD8B MTM   88,3-91,9 HE01-32-125 G238-32-126
MAZDA 1800 CAPELLA E-GD8A,GD8B MTM(ABS)   89,4-91,9 HE01-32-125 G238-32-126
MAZDA 1800 CAPELLA E-GD8A,GD8B ATM   88,2-91,9 HE01-32-125 G238-32-126
MAZDA 1800 CAPELLA E-GD8A,GD8B MTM(ABS)   89,4-91,9 HE01-32-125 G238-32-126
MAZDA 1800 CAPELLA E-GD8R 4WD   89,4-91,9 52-413/GJ22-32-125 52-413/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-GD8R 4WD   89,4-91,9 52-413/GJ22-32-125 52-413/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-GV8W MTM   88,1-92,5 52-413/GJ22-32-125 52-413/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-GV8W   C/#300001… 92,6… 52-413/GJ22-32-125 52-413/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-GV8W ATM   88,1-92,5 52-413/GJ22-32-125 52-413/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-GV8W   C/#300001… 92,6… 52-413/GJ22-32-125 52-413/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-GV8W   C/#400001… 94,10… 52-413/GJ22-32-125 52-413/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA E-CG2PP ATM   94,8… GA2A-32-12X --
MAZDA 1800 CAPELLA E-CG2PP MTM   94,8-95,10    
MAZDA 1800 CAPELLA E-CG2PP   95,11…    
MAZDA 1800 CAPELLA L.P.G. E-GC8P MTM   83,10-87,7 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA L.P.G. E-GC8P ATM   83,10-87,7 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA L.P.G. E-GD8Y MTM   87,7… 52-413/GJ22-32-125 52-413/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA L.P.G. E-GD8Y ATM   87,7… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA L.P.G. E-GC8J     83,9-87,7 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA L.P.G. E-GC8J MTM C/#100001-101076 87,7… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA L.P.G. E-GC8J   C/#101077… 87,7… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CAPELLA L.P.G. E-GC8J ATM   87,7… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA E-GCEP   …C/#250000 82,9-85,1 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA E-GCEP   C/#250001… 83,10-85,1 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA E-GCEP MTM   85,2-87,3 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA E-GCEP   C/#250001… 85,2-87,3 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA E-GDEP   …C/#100724 87,3-87,10 GJ25-32-125 GJ25-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA E-GDEP MTM C/#100725… 87,11-89,3 GJ25-32-125 GJ25-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA E-GDEP ATM C/#100275… 87,11-89,3 GJ25-32-125 GJ25-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA E-GDEP     89,4-91,9 GJ25-32-125 GJ25-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA E-GDES   …C/#101522 87,3-87,10 GJ25-32-125 GJ25-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA E-GDES MTM C/#101523… 87,11-89,3 GJ25-32-125 GJ25-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA E-GDES ATM C/#101523… 87,11-89,3 GJ25-32-125 GJ25-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA E-GDES     89,4-91,9 GJ25-32-125 GJ25-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA E-GDEA 4WS C/#100757… 87,3-87,10 G238-32-125 G238-32-126
MAZDA 2000 CAPELLA E-GDEA MTM C/#100758… 87,11-89,3 G238-32-125 G238-32-126
MAZDA 2000 CAPELLA E-GDEA ATM C/#100758… 87,11-89,3 G238-32-125 G238-32-126
MAZDA 2000 CAPELLA E-GDEA     89,4-91,9 G238-32-125 G238-32-126
MAZDA 2000 CAPELLA E-GDEB 4WS MTM   88,2-89,3 G238-32-125 G238-32-126
MAZDA 2000 CAPELLA E-GDEB ATM   88,2-89,3 G238-32-125 G238-32-126
MAZDA 2000 CAPELLA E-GDEB     89,4-91,9 G238-32-125 G238-32-126
MAZDA 2000 CAPELLA E-GDER/E-GVER 4WD   87,6… GJ25-32-125 GJ25-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA E-GDER/E-GVER 4WD   87,6… GJ25-32-125 GJ25-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA E-CG2SP ATM ZI   94,7… GA2A-32-2X --
MAZDA 2000 CAPELLA E-CG2SP MTM   94,7-95,10 GA2A-32-2X  
MAZDA 2000 CAPELLA E-CG2SP   95,11… GA2A-32-2X  
MAZDA 2000 CAPELLA E-CG2SR ATM(ABS) FI   94,7… GA2A-32-2X --
MAZDA 2000 CAPELLA E-CG2SR ATM(ABS) FI   94,7… GA2A-32-2X --
MAZDA 2000 CAPELLA E-CG2SR MTM   94,7… GA2A-32-2X --
MAZDA 2000 CAPELLA E-CG2SR MTM   94,7… GA2A-32-2X --
MAZDA 2000 CAPELLA E-CG2SR ATM(ABS) FI/MTM   94,9… GA2A-32-2X --
MAZDA 2000 CAPELLA P-GCFP     83,9-85,2 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA P-GCFJ MTM C/#250001… 85,2-87,7 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA P-GCFJ ATM C/#250001… 85,2-87,7 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA Q-GDFJ   C/#100001-100806 87,7-87,11 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA Q-GDFJ   C/#100807 87,12… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA Q-GDFP   …C/#102694 87,7-87,10 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA Q-GDFP MTM C/#102695… 87,11… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA Q-GDFP ATM C/#102695… 87,11… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA Q-GVFW MTM   89,5… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA Q-GVFW ATM   89,5… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 CAPELLA S-GVFV     88,2… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 1800 CRONOS E-GE8P MTM   91,9… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 1800 CRONOS E-GE8P ATM   91,9… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 2000 CRONOS E-GEEP MTM   91,9… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 2000 CRONOS E-GEEP ATM   91,9… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 2000 CRONOS E-GESR 4WD   91,9… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 2000 CRONOS E-GESR 4WD   91,9… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 2000 CRONOS Y-GEFP MTM   91,9… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 2000 CRONOS Y-GEFP ATM   91,9… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 2500 CRONOS E-GE5P MTM   91,9… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 2500 CRONOS E-GE5P ATM   91,9… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 1300 FAMILIA E-BD1031   80,5-84,12 B038-32-125 B038-32-125
MAZDA 1300 FAMILIA E-BF3P MTM   86-4,12-86,12 53-481/B093-32-125 B038-32-125
MAZDA 1300 FAMILIA E-BF3P ATM   84,12-86,12 53-481/B093-32-125 B038-32-125
MAZDA 1300 FAMILIA E-BF3P ATM   84,12-86,12 53-481/B093-32-125 B038-32-125
MAZDA 1300 FAMILIA L-BF3V/R-BF3V   85,12… B038-32-125 B038-32-125
MAZDA 1300 FAMILIA E-BFTP MTM   87,2… B038-32-125 B038-32-125
MAZDA 1300 FAMILIA E-BFTP ATM   87,2… B038-32-125 B038-32-125
MAZDA 1300 FAMILIA E-BFTP ATM   87,2… B038-32-125 B038-32-125
MAZDA 1300 FAMILIA E-BG3P/E-BG3S   89,1… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1300 FAMILIA E-BG3P/E-BG3S   89,1… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1300 FAMILIA E-BW3W     89,10… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1300 FAMILIA R-BVY10 MTM C/#500001… 94,8-96,4 B038-32-125 1N03-32-125
MAZDA 1300 FAMILIA R-BVY10 MTM C/#500001… 94,8-96,4 B038-32-125 1N03-32-125
MAZDA 1300 FAMILIA R-BVY10 ATM   94,8-96,4 B038-32-125 1N03-32-125
MAZDA 1300 FAMILIA R-BVY10 ATM   94,8-96,4 B038-32-125 1N03-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BD1051   80,6-84,11   B038-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BD1051   83,1-84,11   B038-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BF5P MTM   85,1-87,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BF5P MTM   85,1-87,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BF5P     85,1-87,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BF5P ATM   85,1-87,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BF5P ATM   85,1-87,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BF5R 4WD   85,10-87,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BF5R 4WD   85,10-87,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA L-BF5V/R-BF5V/E-BF5W MTM   85,11… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA L-BF5V/R-BF5V/E-BF5W MTM   85,11… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA L-BF5V/R-BF5V/E-BF5W ATM   85,11… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA L-BF5V/R-BF5V/E-BF5W ATM   85,11… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BFSP MTM   86,12-89,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BFSP MTM   86,12-89,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BFSP ATM   86,12-89,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BFSP ATM   86,12-89,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BFSR 4WD   86,12-89,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BFSR 4WD   86,12-89,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BG5P/E-BG5S DOHC 89,1… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BG5P/E-BG5S DOHC 89,1… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BHA5PINPLX/E-BHA5S   94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BHA5PINPLX/E-BHA5S LSD   94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BHA5PINPLX/E-BHA5S LSD   94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BHA5PINPLX/E-BHA5S LSD   94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BHALP SGS  LPG   94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BHALP SGS  LPG   94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BHALP SGS  SG-S GAS 94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BHALP SGS  ES EGI 94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BHALP SGS  LSD GSL GAS 94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BHALP SGS  LSD SCL GAS 94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BHALP SGS  LSD SCL GAS 94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BHALS ES EGI 94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BHALS ES LSD   94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BHALS ES LSD   94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BHALS ES LSD   94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA E-BHALS ES LSD   94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1600 FAMILIA E-BFMP MTM   85,9-89,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1600 FAMILIA E-BFMP MTM   85,9-89,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1600 FAMILIA E-BFMP MTM   85,9-89,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1600 FAMILIA E-BFMP ATM   85,9-89,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1600 FAMILIA E-BFMP ATM   85,9-89,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1600 FAMILIA E-BFMR 4WD   85,9-86,12 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1600 FAMILIA E-BFMR 4WD   85,9-86,12 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1600 FAMILIA E-BWMR 4WD   87,3… B211-32-125 B211-32-125
MAZDA 1600 FAMILIA E-BWMR 4WD   87,3… B211-32-125 B211-32-125
MAZDA 1600 FAMILIA E-BF6M 4WD   89,10… B211-32-125 B211-32-125
MAZDA 1600 FAMILIA E-BF6M 4WD   89,10… B211-32-125 B211-32-125
MAZDA 1600 FAMILIA E-BG6P/E-BG6S DOHC 89,1… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1600 FAMILIA E-BG6P/E-BG6S DOHC 89,1… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1600 FAMILIA E-BG6R/E-BG6Z 4WD   89,1… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1600 FAMILIA E-BG6R/E-BG6Z 4WD   89,1… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1600 FAMILIA N-BHA6R LS ATM   94,9… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA N-BF7P MTM   85,7-89,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA N-BF7P MTM   85,7-89,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA N-BF7P ATM   86,12-89,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA N-BF7P ATM   86,12-89,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA N-BF7V     85,11… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA N-BF7V     85,11… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA N-BW7W     89,10… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA N-BW7W     89,10… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA Q-BG7P     89,1… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA Q-BG7P     89,1… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA KA-BVSY10 MTM 5F (LSD) DX 94,8… 1N01-32-125 1N01-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA KA-BVSY10 MTM 5F (LSD) DX 94,8… 1N01-32-125 1N01-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA KA-BVSY10 MTM 5F (LSD)   94,8… 1N01-32-125 1N01-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA KA-BVSY10 MTM 5F (LSD)   94,8… 1N01-32-125 1N01-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA KA-BVSY10 ATM 4F DX 94,8… 1N01-32-125 1N03-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA KA-BVSY10 ATM 4F DX 94,8… 1N01-32-125 1N03-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA KA-BVSY10 ATM 4F (LSD)   94,8… 1N01-32-125 1N03-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA KA-BVSY10 ATM 4F (LSD)   94,8… 1N01-32-125 1N03-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA KA-BVSY10 ATM 4F (LSD) DX (…C/#500-442) 94,8… 1N01-32-125 1N03-32-125
MAZDA 1700 FAMILIA KA-BVSY10 ATM 4F (LSD) C/#500443… 94,8… 1N01-32-125 1N03-32-125
MAZDA 1800 FAMILIA E-BG8P/E-BG8S   90,1… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1800 FAMILIA E-BG8R/E-BG8Z 4WD   89,1… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1800 FAMILIA E-BG8R/E-BG8Z 4WD   89,1… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1800 FAMILIA BHA8P(4D)/BHA8S(3D) 5F   94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1800 FAMILIA BHA8P(4D)/BHA8S(3D) LSD 4F   94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1800 FAMILIA BHA8P(4D)/BHA8S(3D) LSD 5F   94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1800 FAMILIA BHA8P(4D)/BHA8S(3D) LSD 5F   94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1800 FAMILIA BHA8P(4D)/BHA8S(3D) LSD 5F   94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1800 FAMILIA BHA8P(4D)/BHA8S(3D) LSD 5F   94,5… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 FAMILIA CABRIOLET E-BF5S     86,1-87,1 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1600 FAMILIA CABRIOLET E-BFNS MTM   87,1-89,2    
MAZDA 1600 FAMILIA CABRIOLET E-BFNS ATM   87,1-89,2    
MAZDA 1600 FAMILIA CABRIOLET E-BFNS ATM   87,1-89,2    
MAZDA 1800 PERSONA E-MA8P     88,10… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 PERSONA E-MAEP     88,10… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 1500 ETUDE E-BFSP MTM   88,2… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 ETUDE E-BFSP MTM   88,2… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 ETUDE E-BFSP ATM   88,2… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 ETUDE E-BFSP ATM   88,2… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 ETUDE E-BFSP MTM   86,12… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 ETUDE E-BFSP ATM   86,12… B094-32-125 B094-32-125
MAZDA 1500 ETUDE E-BFSP ATM   86,12… B094-32-125 B094-32-125
MAZDA 1800 EFENI/MS-6 E-GE8P MTM V6 91,10… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 1800 EFENI/MS-6 E-GE8P ATM   91,10… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 2000 EFENI/MS-6 E-GEEP/E-GESR MTM V6 91,10… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 2000 EFENI/MS-6 E-GEEP/E-GESR ATM   91,10… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 2000 EFENI/MS-8 E-MB5P ATM   92,1… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 2500 EFENI/MS-8 E-MB5P     92,1… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 2500 EFENI/MS-8 E-MB5P LSD   92,1… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 2500 EFENI/MS-8 E-MB5P     92,1… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 1800 BONGO L-SE88M/R-SE88M 4WD   85,9… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 1800 BONGO L-SS88M/T-SS88M 4WD   84,11… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 1800 BONGO E-SS88R 4WD   84,11-87,9 S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 2000 BONGO E-SSE8R 4WD   87,9… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 2000 BONGO Q-SSF8R 4WD   87,9… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 2000 BONGO N-SE28M/U-SE28M 4WD   87,9… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 2000 BONGO N-SS28M/S-SS28M 4WD   86,11… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 2000 BONGO Q-SS28R 4WD   86,11… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 2200 BONGO BRAWNY E-SREAM 4WD   87,9… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 2000 BONGO BRAWNY N-SD29M/U-SD29M 4WD   87,9… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 2000 BONGO BRAWNY N-SR2AM/U-SR2AM 4WD   90,8… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 2000 BONGO BRAWNY U-SD2AM MTM   89,11… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 2600 PROCEED T-UF66M 4WD   89,11… -- --
MAZDA 2600 PROCEED E-UV66R 4WD   90,12… -- --
MAZDA 1600 TELSTAR E-GC6PF MTM   82,9-87,4 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 1600 TELSTAR E-GC6PF ATM   85,4-87,4 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 1600 TELSTAR E-GD6PF MTM   87,4… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 1600 TELSTAR E-GD6PF ATM   87,4… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 1800 TELSTAR E-GC8PF MTM   82,9-87,4 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 1800 TELSTAR E-GC8PF ATM   85,4-87,4 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 1800 TELSTAR E-GD8PF MTM   87,4… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 1800 TELSTAR E-GD8PF ATM   87,4… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 1800 TELSTAR E-GD8AF 4WS   88,2-89,5 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 1800 TELSTAR E-GD8AF ABS   89,5… HE01-32-125 HE01-32-126
MAZDA 1800 TELSTAR E-GD8AF ABS   89,5… HE01-32-125 HE01-32-126
MAZDA 1800 TELSTAR E-GD8RF 4WD   89,4… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 1800 TELSTAR E-GD8RF 4WD   89,4… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR E-GCEPF MTM   82,9-87,4 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR E-GCEPF ATM   85,3-87,4 53-474/H002-32-125 53-474/H002-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR E-GDEPF MTM   87,4-87,10 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR E-GDEPF   87,11-89,3 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR E-GDEPF ATM …C/#100736 87,4-87,10 GJ23-32-125 GJ23-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR E-GDEPF ATM C/#100737… 87,11-89,3 GJ23-32-125 GJ23-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR E-GDEPF   89,4… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR E-GDEAF 4WS   87,4-87,10 G238-32-125 G238-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR E-GDEAF 4WS   87,11-89,3 G238-32-125 G238-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR E-GDEAF 4WS   89,4… HE01-32-125 G238-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR E-GDERF 4WD   87,6… GJ23-32-125 GJ23-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR E-GDERF 4WD   87,6… GJ23-32-125 GJ23-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR Q-GVFWF ATM C/#100001-200000 90,8… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR Q-GVFWF ATM C/#100001-200000 90,8… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR Q-GVFWF MTM   90,8… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR X-GEFPF MTM   92,4… GA2A-32-12X --
MAZDA 2000 TELSTAR Y-GVFWF ATM   92,8… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR Y-GVFWF MTM   92,8… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR Y-GVFRF   92,8… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR N-GCFPF …C/#250000 83,9-85,2 53-474/F002-32-125 53-474/F002-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR N-GCFPF MTM C/#250001… 85,2-87,7 53-474/F002-32-125 53-474/F002-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR N-GCFPF ATM C/#250001… 85,2-87,7 53-474/F002-32-125 53-474/F002-32-125
MAZDA 2000 TELSTAR N-GDFPF/Q-GDFPF MTM …C/#100463 87,7-87,10 52-483/TGJ22-32-1253 52-483/TGJ22-32-1253
MAZDA 2000 TELSTAR N-GDFPF/Q-GDFPF MTM C/#100464… 87,11… 52-483/TGJ22-32-1253 52-483/TGJ22-32-1253
MAZDA 2000 TELSTAR N-GDFPF/Q-GDFPF ATM …C/#100477 87,7-87,10 52-483/TGJ22-32-1253 52-483/TGJ22-32-1253
MAZDA 2000 TELSTAR N-GDFPF/Q-GDFPF C/#100478… 87,11… 52-483/TGJ22-32-1253 52-483/TGJ22-32-1253
MAZDA 3000 PROBE E-BT22     88,8… B038-32-125 B038-32-125
MAZDA 3000 PROBE E-BT21     88,8… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 3000 PROBE E-PT22     89,11… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 2200 PROBE E-PT21     89,11… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1300 LASER E-BE3PF     82,9-87,2 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1300 LASER E-BF3PF MTM   85,1-87,2 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1300 LASER E-BF3PF ATM   85,1-87,2 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1300 LASER E-BFTPF MTM   87,3-89,3 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1300 LASER E-BFTPF ATM   87,3-89,3 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1300 LASER E-BFTPF ATM   87,3-89,3 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1300 LASER E-BG3PF   89,3… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1300 LASER E-BG3PF   89,3… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1300 LASER L-BF3VF/R-BF3VF   85,11… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 LASER E-BF5PF     82,9-87,2 B038-32-125 B038-32-125
MAZDA 1500 LASER E-BF5PF     85,1-87,2 B038-32-125 B038-32-125
MAZDA 1500 LASER E-BF5PF MTM   85,1-87,2 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 LASER E-BF5PF     85,1-87,2    
MAZDA 1500 LASER E-BF5PF ATM   85,1-87,2 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 LASER E-BF5RF 4WD   85,1-87,2 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 LASER E-BF5RF 4WD   85,1-87,2 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 LASER E-BFSPF MTM   87,3-89,3 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 LASER E-BFSPF MTM   87,3-89,3 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 LASER E-BFSPF ATM   87,3-89,3 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 LASER E-BFSPF ATM   87,3-89,3 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 LASER E-BFSRF 4WD   87,3-89,3 B211-32-125 B211-32-125
MAZDA 1500 LASER E-BFSRF 4WD   87,3-89,3 B211-32-125 B211-32-125
MAZDA 1500 LASER L-BF5VF MTM   85,11-89,9 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 LASER L-BF5VF MTM   85,11-89,9 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 LASER L-BF5VF ATM   85,11-89,9 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 LASER L-BF5VF ATM   85,11-89,9 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 LASER L-BF5VF     89,10… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 LASER L-BF5VF     89,10… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1500 LASER E-BG5PF DOHC 89,3… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 LASER E-BG5PF DOHC 89,3… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 LASER E-BG5PF DOHC 89,3… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 LASER E-BG5PF DOHC 89,3… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1600 LASER E-BFMPF MTM DOHC 85,10-89,3 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1600 LASER E-BFMPF MTM DOHC 85,10-89,3 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1600 LASER E-BFMPF MTM DOHC 85,10-89,3 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1600 LASER E-BFMPF ATM   85,10-89,3 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1600 LASER E-BFMPF ATM   85,10-89,3 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1600 LASER E-BFMRF 4WD   85,10-89,3 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1600 LASER E-BFMRF 4WD   85,10-89,3 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1600 LASER E-BG6PF DOHC 89,3… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1600 LASER E-BG6PF DOHC 89,3… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1600 LASER E-BG6RF 4WD   89,8… B211-32-125 B211-32-125
MAZDA 1600 LASER E-BG6RF 4WD   89,8… B211-32-125 B211-32-125
MAZDA 1600 LASER E-BF6MF 4WD   89,10… B211-32-125 B211-32-125
MAZDA 1600 LASER E-BF6MF 4WD   89,10… B211-32-125 B211-32-125
MAZDA 1700 LASER N-BF7PF/Q-BF7PF MTM   85,7-89,3 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1700 LASER N-BF7PF/Q-BF7PF MTM   85,7-89,3 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1700 LASER N-BF7PF/Q-BF7PF ATM   95,7… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1700 LASER N-BF7PF/Q-BF7PF ATM   95,7… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1700 LASER N-BF7V     87,3… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1700 LASER N-BF7V     87,3… 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1700 LASER Q-BG7PF   89,3… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1700 LASER Q-BG7PF   89,3… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1800 LASER E-BG8RF 4WD   89,8… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1800 LASER E-BG8PF   90,11… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 LASER CABRIOLET E-BF5SF     86,3-87,2 53-481/B093-32-125 53-481/B093-32-125
MAZDA 1600 LASER CABRIOLET E-BFMSF MTM   87,2-89,2    
MAZDA 1600 LASER CABRIOLET E-BFMSF ATM   87,2-89,2    
MAZDA 1600 LASER CABRIOLET E-BFMSF ATM   87,2-89,2    
MAZDA 1100 FESTIVA E-DA1PF     85,10… D002-32-125 D002-32-125
MAZDA 1100 FESTIVA E-DA1PF     85,10… D002-32-125 D002-32-125
MAZDA 1300 FESTIVA E-DA3PF MTM   85,10… D002-32-125 D002-32-125
MAZDA 1300 FESTIVA E-DA3PF MTM   85,10… D002-32-125 D002-32-125
MAZDA 1300 FESTIVA E-DA3PF ATM   85,10… D002-32-125 D002-32-125
MAZDA 1300 FESTIVA E-DA3PF ATM   85,10… D002-32-125 D002-32-125
MAZDA 1300 FESTIVA E-DAJPF   DOHC 86,10… D002-32-125 D002-32-125
MAZDA 1300 FESTIVA E-DAJPF   DOHC 86,10… D002-32-125 D002-32-125
MAZDA 1300 FESTIVA L-DA3VF/R-DA3VF   86,11…    
MAZDA 1300 FESTIVA L-DA3VF/R-DA3VF   86,11…    
MAZDA 1800 J80 L-SS88MF 4WD   84,11… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 2200 J80 N-SS28MF/S-SS28MF 4WD   87,9… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 2200 J100 N-SR2AMF/U-SR2AMF 4WD   87,9… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 2200 J100 N-SD29MF 4WD   87,9… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 1800 SPECTRON E-SS88RF 4WD   84,11-86,10 S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 2000 SPECTRON E-SSE8RF 4WD   86,11… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 2000 SPECTRON Q-SSF8RF 4WD   88,12… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 2200 SPECTRON Q-SS28RF 4WD   86,11… S231-32-125 S231-32-125
MAZDA 1500 EUNOS 100 E-BG5PE   89,10… B456-32-125 B456-32-125
MAZDA 1500 EUNOS 100 E-BG5PE   89,10… B456-32-125 B456-32-125
MAZDA 1800 EUNOS 100 E-BG8PE   89,10… B456-32-125 B456-32-125
MAZDA 1800 EUNOS 300 E-MA8PE   89,10… B456-32-125 B456-32-125
MAZDA 2000 EUNOS 300 E-MAEPE   89,10… 52-483/GJ22-32-125 52-483/GJ22-32-125
MAZDA 1800 EUNOS PRESSO E-EC8SE MTM   91,4… E018-32-125 E018-32-125
MAZDA 1800 EUNOS PRESSO E-EC8SE ATM   91,4… E018-32-125 E018-32-125
MAZDA 1600 EUNOS ROADSTER E-NA6CE   89,6… NA02-32-125 NA02-32-125
MAZDA 2000 EUNOS CARGO Q-SSF8RE   90,1…    
MAZDA 2200 EUNOS CARGO S-SS28ME   90,7…    
MAZDA 2200 EUNOS CARGO U-SE28ME   90,7…    
MAZDA 2000 CLEF E-GEEPA V6 92,4… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 2000 CLEF E-GESRA 4WD   92,4… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 2000 CLEF E-GESRA 4WD   92,4… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 2500 CLEF E-GE5PA   92,4… 52-483/GA2A-32-125 52-483/GA2A-32-125
MAZDA 1300 REVUE E-DB3PA MTM   90,8… D063-32-125 D063-32-125
MAZDA 1300 REVUE E-DB3PA MTM   90,8… D063-32-125 D063-32-125
MAZDA 1300 REVUE E-DB3PA ATM   90,8… D063-32-125 D063-32-125
MAZDA 1300 REVUE E-DB3PA ATM   90,8… D063-32-125 D063-32-125
MAZDA 1500 REVUE E-DB5PA   90,8… D063-32-125 D063-32-125
MAZDA 1500 REVUE E-DB5PA   90,8… D063-32-125 D063-32-125
MAZDA 1500 AZ-3 E-EC5SA   91,6… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 1500 AZ-3 E-EC5SA   91,6… 53-482/B456-32-125 53-482/B456-32-125
MAZDA 550 CAROL E-AA5PA MTM   89,10-90,2    
MAZDA 550 CAROL E-AA5PA ATM   89,10-90,2    
MAZDA 550 CAROL E-AA5PA ATM   89,10-90,2    
MAZDA 550 CAROL E-AA5RA 4WD   89,10-90,2    
MAZDA 660 CAROL E-AA6PA     90,2…    
MAZDA 660 CAROL E-AA6PA MTM   90,2…    
MAZDA 660 CAROL E-AA6PA ATM   90,2…    
MAZDA 660 CAROL E-AA6PA ATM   90,2…    
MAZDA 660 CAROL E-AA6PA ATM   90,2…    
MAZDA 660 CAROL E-AA6RA 4WD   90,2…    
MAZDA 550 SCRUM DH41T 4WD   89,5-89,12    
MAZDA 550 SCRUM DH41V 4WD   89,5-89,12    
MAZDA 660 SCRUM M-DH51T 4WD   90,2-91,8    
MAZDA 660 SCRUM M-DH51V 4WD   90,2-91,8    
MAZDA 660 SCRUM V-DK51T 4WD   91,9…    
MAZDA 660 SCRUM V-DK51B 4WD   91,9…    
MAZDA 660 SCRUM V-DL51V     91,9…    
MAZDA 660 SCRUM V-DM51V 4WD   91,9…    
MAZDA 660 SCRUM V-DM51V 4WD   91,9…    
MITSUBISHI            
MITSUBISHI 3000 DEBONAR E-S22A     92,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 3500 DEBONAR E-S27A     92,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 DIAMANTE E-F11A     90,5… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 DIAMANTE E-F12A     92,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2500 DIAMANTE E-F13A/E-F15A 4WS   90,5… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2500 DIAMANTE E-F25A 4WS,4WD   90,5… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2500 DIAMANTE E-F25A 4WS,4WD   90,5… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2500 DIAMANTE E-F31A/25VSE,25VST ATM   94,11…    
MITSUBISHI 2500 DIAMANTE E-F41A/25VSE 4WD   94,11…    
MITSUBISHI 2500 DIAMANTE E-F41A/25VSE 4WD   94,11…    
MITSUBISHI 2500 DIAMANTE E-F41A/25VSE 4WD   94,11…    
MITSUBISHI 3000 DIAMANTE E-F17A 4WS   90,5… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 3000 DIAMANTE E-F27 4WS,4WD   90,5… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 3000 DIAMANTE E-F27 4WS,4WD   90,5… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 3000 DIAMANTE E-F36A/30MSE   94,11… -- --
MITSUBISHI 3000 DIAMANTE E-F46A/30R 4WD   94,11… -- --
MITSUBISHI 3000 DIAMANTE E-F46A/30R 4WD   94,11… -- --
MITSUBISHI 3000 DIAMANTE E-F46A/30R 4WD   94,11… -- --
MITSUBISHI 2000 SIGMA E-F11A     90,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 SIGMA E-F12A     90,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2500 SIGMA E-F13A/E-F15A 4WS   90,5… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2500 SIGMA E-F25A 4WS,4WD   90,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2500 SIGMA E-F25A 4WS,4WD   90,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 3000 SIGMA E-F17A 4WS   90,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 3000 SIGMA E-F27A 4WS,4WD   90,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 3000 SIGMA E-F27A 4WS,4WD   90,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 GALANT  E-E31A     87,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT E-E32A   GF,MF ECI VS,MS 87,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT E-E32A   GF,MF ECI VS,MS 87,8-90,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT E-E32A   GF,MF ECI VS,MS 90,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT E-E32AR     88,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT E-E35A   DOHC 89,3… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT E-E37A 4WD   88,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT E-E37A 4WD   88,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT E-E52AS (VIENTO)   92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT E-E53AS (VIENTO)   92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT E-E72A 4WD GF4,MF4 92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT E-E72A 4WD GF4,MF4 92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT Q-E34A     88,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT Q-E34AR   88,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT E-E33A     87,7… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT E-E38A 4WD VR-4 88,2-89,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT E-E38A 4WD VR-4 88,2-89,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT E-E38A 4WD VR-4 89,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT E-E38A 4WD VR-4 89,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT E-E39A 90,8…MTM 4WS,4WD VX-4,VR-4 87,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT E-E39A 90,8…MTM 4WS,4WD VX-4,VR-4 87,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT E-E39A MTM   90,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT E-E39A MTM   90,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT E-E54AS   SPORT.VX,MX 92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT E-E64S   VX 92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT E-E84AS ATM VR-4 92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT E-E84AS ATM VR-4 92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT E-E84AS ATM VR-4 92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT E-E74A (VIENTO) 4WD VR4,SPO-GT 93,4… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT E-E74A (VIENTO) 4WD VR4,SPO-GT 93,4… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT X-E57A/Y-E57A   92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT Y-E77A     92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT Y-E77A     92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA E-E32A   ZF EPI 87,8-89,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA E-E32A   ZF,ZX EPI 88,8-89,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA E-E32A     89,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA E-E35A   DOHC 89,3… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA E-E52A   LU 92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA E-E52A   VISAGE 94,7… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA E-E53A     92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA E-E72A 4WD   92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA E-E72A 4WD   92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA Q-E34A     88,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA E-E33A     88,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA E-E39A 89,8…MTM 4WD   88,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA E-E39A 89,8…MTM 4WD   88,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA E-E39A MTM   89,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA E-E39A MTM   89,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA E-E54A     92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA E-E54A ATM   92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA E-E54A MTM   92,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA E-E64A     92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA E-E84A 4WD   92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA E-E84A 4WD   92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA X-E57AS     92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA Y-E77AS 4WD   92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA Y-E77AS 4WD   92,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA SAVA E-E32A     89,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA SAVA E-E35A     89,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA SAVA E-E39A 4WD   89,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA SAVA E-E39A 4WD   89,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA SAVA E-E33A     90,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA SAVA E-E39A 4WD   89,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA SAVA E-E39A 4WD   89,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA SAVA Q-E39A     89,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 EMERAUDE E-E52AT     92,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 EMERAUDE E-E53AT     92,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 EMERAUDE E-E54AT   KX,KXR 92,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 EMERAUDE E-E54AT   KX 93,10…    
MITSUBISHI 2000 EMERAUDE E-E64AT   KX,KXR 92,9…    
MITSUBISHI 2000 EMERAUDE E-E84AT     92,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 EMERAUDE E-E84AT     92,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 EMERAUDE E-E74 4WD   94,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 EMERAUDE E-E74 4WD   94,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 GALANT sigma E-E11A     84,3-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 GALANT sigma E-E11A     84,3-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 GALANT sigma E-E11A     86,1-86,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 GALANT sigma E-E11A     86,6-87,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A     83,8-84,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A ATM 4st   84,5-85,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A     85,4-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A ATM 4st/5st/ATM 3st   83,8-84,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A MTM 4st/ATM 3st   84,10-85,4 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A MTM 4st/ATM 3st   84,10-85,4 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A     85,5-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A     85,5-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A MTM 5st   84,10-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A   LPG 84,8-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A   LPG 84,8-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A     86,1-86,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A     86,6-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A     86,8-86,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A   STD 86,10-87,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A   STD 86,10-87,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A     87,6… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A     87,6… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A     86,10-87,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A     87,6… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E12A     87,6… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E13A     83,6-86,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E13A     86,4-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma E-E13A     86,8-87,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma N-E14A MTM   84,3-85,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma N-E14A MTM   84,3-85,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma N-E14A     85,4-86,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma N-E14A     86,4-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma N-E14A     86,8-87,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma N-E14A ATM   84,3… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma N-E14AR     86,4-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma N-E14AR     86,8-86,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma N-E14AR     86,10-87,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     83,8-85,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     85,4-86,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     86,4-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     86,8-86,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     83,8-84,4 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     83,8-84,4 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     84,5-85,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     84,5-85,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     85,4-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     85,4-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     84,5-86,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     84,5-86,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     86,4-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     86,4-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     86,8-88,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     86,8-88,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     88,6-88,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15A     88,6-88,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15AK     86,10-87,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15AK     86,10-87,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15AK     87,6… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15AK     87,6… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma E-E15AK     86,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 ETERNA sigma E-E11A     84,3-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 ETERNA sigma E-E11A     84,3-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 ETERNA sigma E-E11A     86,1-86,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 ETERNA sigma E-E11A     86,8-87,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E12A MTM 5st/ATM 3st   83,8-84,4 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E12A     84,5-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E12A     83,8-84,4 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E12A     84,5-84,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E12A ATM 4sr   84,5… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E12ALX MTM 5st   84,10-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E12ALX   86,1-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E12ALX   86,8-88,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E12ALX   89,1… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E12ALX   89,1… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E12AR     84,3-85,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E12AR     85,4-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E12AR     86,8-86,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E12AR     86,10-88,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E13A     83,8-85,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E13A     85,4-86,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E13A     86,4-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma E-E13A     86,8-87,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma N-E14A MTM   84,3-85,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma N-E14A MTM   84,3-85,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma N-E14A     85,4-86,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma N-E14A     86,4-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma N-E14A     86,8-87,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma N-E14A ATM   84,3… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma N-E14AR     86,4-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma N-E14AR     86,8-86,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 ETERNA sigma N-E14AR     86,10-87,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     83,8-85,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     85,4-86,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     86,4-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     86,8-86,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     83,8-84,4 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     83,8-84,4 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     84,5-85,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     84,5-85,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     85,4-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     85,4-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     84,5-86,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     84,5-86,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     86,4-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     86,4-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     86,8-88,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     86,8-88,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     88,6-88,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E15A     88,6-88,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ETERNA sigma E-E17A     86,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E13AT     88,1-88,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E13AT     89,1… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E13AT     89,1… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E15AT     84,10-85,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E15AT     85,4-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E15AT     86,1-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E15AT     86,8-86,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E15AT     84,10-85,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E15AT     84,10-85,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E15AT     85,4-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E15AT     85,4-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E15AT     86,1-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E15AT     86,1-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E15AT     86,8-86,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E15AT     86,8-86,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E15AT     84,10-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E15AT     84,10-86,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-Z15AT     86,8-88,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-Z15AT     86,8-88,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-Z15AT     86,6… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-Z15AT     86,6… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E17A     86,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 3000 GALANT sigma/ETERNA sigma/HARDTOP E-E18A     89,5… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 3000 GTO E-Z15A/E-Z16A   90,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 3000 GTO E-Z15A/E-Z16A   90,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 3000 GTO E-Z15A/E-Z16A   90,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 3000 GTO E-Z15A/E-Z16A   90,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ECLIPSE E-D22A     86,9-90,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ECLIPSE E-D27A 4WD   90,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 ECLIPSE E-D27A 4WD   90,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 CHARIOT E-D02W     83,1-84,2 MB243332 MB243332
MITSUBISHI 1600 CHARIOT E-D02W     83,1-84,2 66-486/MB350770(83,6…) 66-486/MB350770(83,6…)
MITSUBISHI 1600 CHARIOT E-D02W     84,3-85,5 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1600 CHARIOT E-D02W     84,3-85,5 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1600 CHARIOT E-D02W     84,6-85,7 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1600 CHARIOT E-D02W     84,6-85,7 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1600 CHARIOT E-D02W     84,6-85,7 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1600 CHARIOT E-D02W     85,7-85,11 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1600 CHARIOT E-D02W     85,7-85,11 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1600 CHARIOT E-D02W     85,7-85,11 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1600 CHARIOT E-D02W     85,12-86,8 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1600 CHARIOT E-D02W     85,12-86,8 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1600 CHARIOT E-D02W     85,12-86,8 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 CHARIOT E-D03W     83,1-84,2 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 CHARIOT E-D03W     84,3-84,5 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 CHARIOT E-D03W     83,7-85,11 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 CHARIOT E-D03W     83,7-85,11 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 CHARIOT E-D03W     85,12-86,8 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 CHARIOT E-D03W     85,12-86,8 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 CHARIOT E-D05W     84,6-85,11 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 CHARIOT E-D05W     85,12-86,5 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 CHARIOT E-D05W     86,6-86,10 66-486/MB350770(…87,7) 66-486/MB350770(…87,7)
MITSUBISHI 1800 CHARIOT E-D05W     86,11… 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 CHARIOT N-D09W     84,6-85,11 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 CHARIOT N-D09W     85,12-86,8 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 CHARIOT N-D09W     86,9-88,12 66-486/MB350770(…87,7) 66-486/MB350770(…87,7)
MITSUBISHI 1800 CHARIOT N-D09W     86,9-88,12 66-486/MB350770(…87,7) 66-486/MB350770(…87,7)
MITSUBISHI 1800 CHARIOT N-D09W     89,1… 66-486/MB501711(87.8…) 66-486/MB501711(87.8…)
MITSUBISHI 1800 CHARIOT N-D09W     89,1… 66-486/MB501711(87.8…) 66-486/MB501711(87.8…)
MITSUBISHI 2000 CHARIOT E-D08W 4WD   84,6-86,8 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 CHARIOT E-D08W 4WD   84,6-86,8 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 CHARIOT E-D08W 4WD   86,9-88,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 CHARIOT E-D08W 4WD   86,9-88,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 CHARIOT E-D08W 4WD   88,6… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 CHARIOT E-D08W 4WD   88,6… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 CHARIOT E-N33W     91,3… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 CHARIOT E-N33W     91,3… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 CHARIOT E-N33W     94,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 CHARIOT E-N33W     94,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 CHARIOT Y-N43W     91,3… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 CHARIOT Y-N38W     92,6… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 CHARIOT Y-N48W 4WD   92,6… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 CHARIOT Y-N48W 4WD   92,6… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2400 CHARIOT E-N34W ATM SPMX 93,3… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2400 CHARIOT E-N34W   SPMX 94,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2400 CHARIOT E-N34W 4WD SPMX 93,3… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2400 CHARIOT E-N34W 4WD SPMX 93,3… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1400 TREDIA/CORDIA E-A211A MTM   82,2-84,8 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1400 TREDIA/CORDIA E-A211A MTM   82,2-84,8 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1400 TREDIA/CORDIA E-A211A ATM   82,2-84,8 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1400 TREDIA/CORDIA E-A211A ATM   82,2-84,8 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1600 TREDIA/CORDIA E-A212A MTM 5st   82,2-87,7 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1600 TREDIA/CORDIA E-A212A     83,2-87,7 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1600 TREDIA/CORDIA E-A212A ATM   82,2-84,8 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1600 TREDIA/CORDIA E-A212A     84,8-87,7 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1600 TREDIA/CORDIA E-A212A 5st   84,8-87,7 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1600 TREDIA/CORDIA E-A212A 5st   84,8-87,7 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1600 TREDIA/CORDIA E-A212A     82,2-84,8 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 TREDIA/CORDIA E-A213A MTM SX,SE GTX 82,2-84,8 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 TREDIA/CORDIA E-A213A   SX,SE GTX 84,8… 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 TREDIA/CORDIA E-A213A   GT,GSR,GT-X 83,6… 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 TREDIA/CORDIA E-A213A   GT,GSR,GT-X 83,6… 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 TREDIA/CORDIA E-A213A   GTX 83,6-85,7 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 TREDIA/CORDIA E-A213A   GTX 83,6-85,7 66-486/MB350770 66-486/MB350770
MITSUBISHI 1800 TREDIA/CORDIA E-A215A     84,9-87,1 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 TREDIA/CORDIA E-A213G/E-A215G 4WD   84,9-87,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 TREDIA/CORDIA E-A213G/E-A215G 4WD   84,9-87,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1200 LANSER FIORE E-A155A     82,2-83,9(NTN) MB243386 MB243386
MITSUBISHI 1200 LANSER FIORE E-A155A     82,2-83,9(NTN) MB243386 MB243386
MITSUBISHI 1300 LANSER FIORE E-C11A MTM   83,10-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 LANSER FIORE E-C11A ATM   83,10-85,12(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 LANSER FIORE E-C11A     85,12-89,12(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 LANSER FIORE E-C11A     85,12-89,12(NTN)    
MITSUBISHI 1400 LANSER FIORE E-A156A     82,2-83,9(NTN) MB243386 MB243386
MITSUBISHI 1400 LANSER FIORE E-A156A     82,2-83,9(MMC) MB243386 MB243386
MITSUBISHI 1400 LANSER FIORE E-A156A     82,8-83,9 MB243386 MB243386
MITSUBISHI 1500 LANSER FIORE E-C12A     83,10-85,12(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 LANSER FIORE E-C12A     83,10-85,12(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 LANSER FIORE E-C12A     85,12-88,6(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 LANSER FIORE E-C12A     85,10-87,8(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 LANSER FIORE E-C12A     87,8-88,6(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 LANSER FIORE E-C18A     86,5-88,6 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 LANSER FIORE E-C13A     83,10-87,8 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 LANSER FIORE N-C14A     83,10-88,6 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 LANSER L-C11V/R-C11V   85,1-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 LANSER L-C11V/R-C11V   86,1-90,8(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 LANSER L-C11V/R-C11V   87,6-90,8(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 LANSER R-C11V     90,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 LANSER E-C61A     88,6-89,1(MMC) -- --
MITSUBISHI 1300 LANSER E-C61A     88,6-89,1(NTN) -- --
MITSUBISHI 1300 LANSER E-CB1AS   91,8…(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 LANSER E-CB1AS   91,8…(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 LANSER L-C12V/R-C12V/E-C12W   85,2-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 LANSER L-C12V/R-C12V/E-C12W   86,1-90,8(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 LANSER L-C12V/R-C12V/E-C12W   86,1-90,8(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 LANSER L-C12V/R-C12V/E-C12W   90,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 LANSER L-C32V/R-C32V 4WD   86,8-88,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 LANSER L-C32V/R-C32V 4WD   88,6… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 LANSER E-C62A     87,12-90,1(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 LANSER E-C62A     87,12-90,1(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 LANSER E-C62A     90,2… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 LANSER E-C72A 4WD   87,12… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 LANSER E-CB2A/E-CB3A   91,8…(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 LANSER E-CB2A/E-CB3A   91,8…(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 LANSER E-C63A MTM   87,12-89,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 LANSER E-C63A MTM   87,12-89,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 LANSER E-C63A MTM   87,12-89,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 LANSER E-C63A MTM   87,12-89,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 LANSER E-C63A MTM   89,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 LANSER E-C63A MTM   89,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 LANSER E-C63A ATM   87,12… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 LANSER E-C73A 4WD   87,12… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 LANSER E-CB4A LSD   92,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 LANSER E-CB4A LSD   92,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 LANSER E-CB6A     91,12… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 LANSER E-C37W 4WD   86,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 LANSER E-CD5A     91,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 LANSER E-CB5AR   92,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 LANSER E-CD9AS 4WD   92,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 LANSER N-C14V,C14W/S-C14V/Q-C14W   85,1-88,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 LANSER N-C14V,C14W/S-C14V/Q-C14W   88,6… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 LANSER N-C34V/S-C34V/Q-C34W 4WD   86,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 LANSER Q-C64A     87,12… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 LANSER Q-C74A 4WD   87,12… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 LANSER X-CB7AS   91,8-92,8 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 LANSER X-CD7AS 4WD   91,8-92,8 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 LANSER X-CB8AS   92,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 LANSER X-CD8AS 4WD   92,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 LANSER X-CB8AR   92,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1200 MIRAGE E-A151A/E-A155A   78,3-80,12(NTN)    
MITSUBISHI 1200 MIRAGE E-A151A/E-A155A   81,1-83,9(NTN)    
MITSUBISHI 1200 MIRAGE E-A151A/E-A155A   80,1-81,1(MMC)    
MITSUBISHI 1200 MIRAGE E-A151A/E-A155A   81,1-83,9(MMC)    
MITSUBISHI 1300 MIRAGE E-C11A MTM   83,10-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 MIRAGE E-C11A ATM   83,10-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 MIRAGE E-C11A     83,10-87,8 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 MIRAGE E-C11A     85,12-87,8(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 MIRAGE E-C11A     85,10-87,8(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 MIRAGE L-C11V/R-C11V   85,1-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 MIRAGE L-C11V/R-C11V   86,1-90,8(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 MIRAGE L-C11V/R-C11V   87,6-90,8(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 MIRAGE L-C11V/R-C11V   90,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 MIRAGE E-C51A/E-C61A   87,9…(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 MIRAGE E-C51A/E-C61A   87,9…(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 MIRAGE E-CA1A/E-CB1A   91,8…(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1300 MIRAGE E-CA1A/E-CB1A   91,8…(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1400 MIRAGE E-A152A/E-A156A   78,3-83,9(NTN) MB243386 MB243386
MITSUBISHI 1400 MIRAGE E-A152A/E-A156A   80,1-81,1(NTN) MB243386 MB243386
MITSUBISHI 1400 MIRAGE E-A152A/E-A156A   81,1-83,9(MMC) MB243386 MB243386
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-C12A     83,10-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-C12A     83,10-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-C12A     86,1-87,8(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-C12A     85,10-86,10(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-C12A     86,11-86,12(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-C12A     87,1-87,8(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE L-C12V/R-C12V/E-C12W   85,1-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE L-C12V/R-C12V/E-C12W   86,1-90,8(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE L-C12V/R-C12V/E-C12W   87,6-90,8(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE L-C12V/R-C12V/E-C12W   90,9-92,3 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-C18A   MPI 86,4-87,8 -- --
MITSUBISHI 1500 MIRAGE L-C32V/R-C32V 4WD   86,5-88,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE L-C32V/R-C32V 4WD   88,6… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-C52A/E-C62A   87,9-89,1(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-C52A/E-C62A   87,9-89,1(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-C52A/E-C62A   89,1… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-C72A 4WD   87,12… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-C82A 4WD   89,1… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-CA2AM P/S 91,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-CA2AM/E-CB2AP P/S 91,8…(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-CA2AM/E-CB2AP P/S 91,8…(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-CA3A/C-CB3A   91,8…(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-CA3A/C-CB3A   91,8…(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-CD3A MTM (…92,7) LSD&ABS   91,8…(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-CD3A MTM (…92,7) LSD&ABS   91,8…(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-CD3A MTM   92,8…(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-CD3A LSD&ABS   91,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-CC3A     92,8…(MMC) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-CC3A LSD&ABS   92,8…(NTN) 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-CC3A     94,7… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1500 MIRAGE E-CC3A LSD&ABS   92,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-A153A/E-A157A   78,3-83,9(NTN) MB243386 MB243386
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-A153A/E-A157A   80,1-81,1(MMC) MB243386 MB243386
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-A153A/E-A157A   81,1-83,9(MMC) MB243386 MB243386
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-C13A     83,10-85,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-C13A     85,8-85,12 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-C13A     86,1-86,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-C13A     86,6-87,9 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-C53A/A-CA63A MTM   87,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-C53A/A-CA63A MTM   87,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-C53A/A-CA63A ATM   87,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-C53A     87,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-C53A     87,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-C53A     89,9… -- --
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-C73A 4WD   88,1… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-C83A 4WD   89,9…    
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-CA4A     91,8…    
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-CA4A     93,10…    
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-CA4A ABS   92,8…    
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-CA4A     94,7…    
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-CA4A LSD&ABS   90,10…    
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-CA4A LSD   92,8…    
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-B4A     90,3…    
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-CB6A LSD   91,10…    
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-CC4AM RS 91,5-94,7    
MITSUBISHI 1600 MIRAGE E-CC4AM R 94,4…    
MITSUBISHI 1800 MIRAGE E-C37W 4WD   86,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 MIRAGE E-CB5AR   92,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 MIRAGE N-C14A/N-C14V/N-C14W   83,10-88,5 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 MIRAGE S-C14V/S-C14W   88,6… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 MIRAGE N-C34V/S-C34V/Q-C34W 4WD   86,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 MIRAGE Q-C64A     87,9-91,8 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 MIRAGE Q-C74A 4WD   87,12-91,8 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 MIRAGE X-CB7A     91,8-92,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 MIRAGE X-CD7A     91,8-92,7 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 MIRAGE X-CB8A     92,8… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 MIRAGE X-CB8A     94,6…    
MITSUBISHI 2000 MIRAGE X-CD8AP 4WD   92,8…    
MITSUBISHI 2000 MIRAGE X-CD8AP 4WD   94,6…    
MITSUBISHI 1300 LIBERO R-CB1V     92,5…(MMC)    
MITSUBISHI 1300 LIBERO R-CB1V     92,5…(NTN)    
MITSUBISHI 1500 LIBERO R-CB2V LSD   92,5…(MMC)    
MITSUBISHI 1500 LIBERO R-CB2V LSD   92,5…(NTN)    
MITSUBISHI 1500 LIBERO R-CB2V LSD   92,5…    
MITSUBISHI 1500 LIBERO R-CD2V ABS 4WD   92,5…    
MITSUBISHI 1500 LIBERO R-CD2V ABS 4WD   92,5…    
MITSUBISHI 1800 LIBERO E-CB5W MTM ABS   92,5… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 LIBERO E-CB5W MTM ABS   92,5… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 LIBERO E-CB5W     93,10… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 LIBERO E-CD5W MTM      92,5… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 LIBERO S-CB8V LSD   92,5…    
MITSUBISHI 2000 LIBERO S-CB8V LSD   92,5…    
MITSUBISHI 2000 LIBERO X-CB8W LSD   92,5…    
MITSUBISHI 2000 LIBERO X-CB8W LSD   92,5…    
MITSUBISHI 2000 LIBERO S-CD8V/X-CB8W 4WD ABS   92,5…    
MITSUBISHI 2000 LIBERO S-CD8V/X-CB8W 4WD ABS   92,5…    
MITSUBISHI 2000 LIBERO S-CD8V/X-CB8W 4WD ABS   92,5…    
MITSUBISHI 1800 RVR E-N11W     91,5… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 RVR E-N12W 4WD   91,5… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 1800 RVR E-N12W 4WD   91,5… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 RVR E-N13W     91,1-92,8 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 RVR E-N13W     92,9…    
MITSUBISHI 2000 RVR E-N23W 4WD X.R 91,1…    
MITSUBISHI 2000 RVR E-N23W 4WD X.R 91,1…    
MITSUBISHI 2000 RVR E-N23W 4WD CZX 92,9…    
MITSUBISHI 2000 RVR E-N23W 4WD CZX 92,9…    
MITSUBISHI 2000 RVR Y-N28W 4WD ZD 92,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 RVR Y-N28W 4WD ZD 92,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 RVR Y-N28W 4WD CZX 92,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 RVR Y-N28W 4WD CZX 92,9… 66-486/MB501711 66-486/MB501711
MITSUBISHI 2000 FORTE J-L022G 4WD   80,9-82,9 -- --
MITSUBISHI 2000 FORTE J-L026G 4WD   82,10… -- --
MITSUBISHI 2500 STRADA S-K34T 4WD   91,5… -- --
MITSUBISHI 1800 DELICA L-L035GV/E-L035GW 4WD   83,11-86,6 -- --
MITSUBISHI 2000 DELICA L-L037GV/L-037GW 4WD   83,11-86,6 -- --
MITSUBISHI 2000 DELICA L-P23V/L-P23W 4WD   86,6… -- --
MITSUBISHI 2000 DELICA L-P23V/L-P23W 4WD   86,6… -- --
MITSUBISHI 2400 DELICA E-P24W 4WD   89,8… -- --
MITSUBISHI 2400 DELICA E-P24W 4WD   89,9… -- --
MITSUBISHI 2300 DELICA N-L038GV/N-L038GW 4WD   84,3-86,3 -- --
MITSUBISHI 2500 DELICA N-L039G/S-L039G 4WD   86,4… -- --
MITSUBISHI 2500 DELICA N-P25V/S-P25V/N-P25W/Q-P25W 4WD   86,4… -- --
MITSUBISHI 2500 DELICA N-P25V/S-P25V/N-P25W/Q-P25W 4WD   86,4… -- --
MITSUBISHI 2500 DELICA Q-P25W     92,8… -- --
MITSUBISHI 2500 DELICA Q-P25W     92,8… -- --
MITSUBISHI 2500 DELICA Q-P35W 4WD   89,8… -- --
MITSUBISHI 2500 DELICA Q-P35W 4WD   89,8… -- --
MITSUBISHI 2500 DELICA Q-P35W 4WD   92,8… -- --
MITSUBISHI 2500 DELICA Q-P35W 4WD   92,8… -- --
MITSUBISHI 2500 DELICA Q-P45V 4WD   90,8… -- --
MITSUBISHI 2500 DELICA Q-P45V 4WD   90,8… -- --
MITSUBISHI 2500 DELICA Q-P45V 4WD   92,8… -- --
MITSUBISHI 2500 DELICA Q-P45V 4WD   92,8… -- --
MITSUBISHI 2000 PAJERO L041G/L041GV   82,4-86,3 -- --
MITSUBISHI 2000 PAJERO E-L041GW/L046GW   86,4-88,8 -- --
MITSUBISHI 2800 PAJERO Y-V26W/Y-V26WG MTM XP 93,7… -- --
MITSUBISHI 2800 PAJERO Y-V26W/Y-V26WG ATM XR-1 93,9… -- --
MITSUBISHI 2800 PAJERO U-V46V   XE 93,7… -- --
MITSUBISHI 2800 PAJERO Y-V46W/Y-V46WG XP/XR-1 93,7… -- --
MITSUBISHI 3000 PAJERO E-L141GW ATM   88,9-90,3 -- --
MITSUBISHI 3000 PAJERO E-L141GW MTM STD 90,3-90,9 -- --
MITSUBISHI 3000 PAJERO E-L141GW MTM   89,5-90,9 -- --
MITSUBISHI 3000 PAJERO E-L141GW ATM   90,1-90,9 -- --
MITSUBISHI 3000 PAJERO E-L146GW   88,9-90,3 -- --
MITSUBISHI 3000 PAJERO E-L146GW MTM   90,3-90,9 -- --
MITSUBISHI 3000 PAJERO E-L146GW ATM   90,3-90,9 -- --
MITSUBISHI 3000 PAJERO Q-V23C     90,10… -- --
MITSUBISHI 3000 PAJERO Q-V23C     90,10… -- --
MITSUBISHI 3000 PAJERO Q-V23W/Q-V43W MTM   90,10… -- --
MITSUBISHI 3000 PAJERO Q-V23W/Q-V43W MTM   90,10… -- --
MITSUBISHI 3000 PAJERO Q-V23W/Q-V43W ATM   90,10… -- --
MITSUBISHI 3000 PAJERO Q-V23W/Q-V43W ATM   90,10… -- --
MITSUBISHI 3500 PAJERO E-V25W ATM ZR 93,7…    
MITSUBISHI 3500 PAJERO E-V45W ATM SXCEED 93,7…    
MITSUBISHI 3500 PAJERO E-V25C MTM ZS 94,7…    
MITSUBISHI 2300 PAJERO N-L043G,L043GV,L043GW,L048GW,L048GV 82,4-86,3 -- --
MITSUBISHI 2500 PAJERO N-L044GV/S-L044GV   86,5-90,9 -- --
MITSUBISHI 2500 PAJERO Q-L044GW/Q-049GW   87,8-90,9 -- --
MITSUBISHI 2500 PAJERO N-L049GV/S-L049GV   86,4-90,9 -- --
MITSUBISHI 2500 PAJERO Q-L144GW/Q-L149GW   88,9-90,9 -- --
MITSUBISHI 2500 PAJERO Q-V14V/Q-V24C   90,10… -- --
MITSUBISHI 2500 PAJERO Q-V14V/Q-V24C   90,10… -- --
MITSUBISHI 2500 PAJERO Q-V24V/Q-V24W/Q-V24GW   90,10… -- --
MITSUBISHI 2500 PAJERO Q-V24V/Q-V24W/Q-V24GW   90,10… -- --
MITSUBISHI 2500 PAJERO Q-V34V/QV44W/Q-V44GW   90,10…    
MITSUBISHI 2500 PAJERO Q-V34V/QV44W/Q-V44GW   90,10…    
MITSUBISHI 2500 PAJERO KD-V47W   95,5…    
MITSUBISHI 550 MINICA E-H11A     84,1-86,12    
MITSUBISHI 550 MINICA E-H14A     87,1-88,10    
MITSUBISHI 550 MINICA E-H14A     87,1-88,10    
MITSUBISHI 550 MINICA E-H15A 4WD   87,1-88,10    
MITSUBISHI 550 MINICA E-H21A     88,11-89,12    
MITSUBISHI 550 MINICA E-H21A     88,11-89,12    
MITSUBISHI 550 MINICA E-H21A     89,8-89,12    
MITSUBISHI 550 MINICA E-H26A 4WD   88,11-89,12    
MITSUBISHI 550 MINICA ECONO M-H11V     84,1-86,12    
MITSUBISHI 550 MINICA ECONO M-H12V 4WD   85,8-86,12    
MITSUBISHI 550 MINICA ECONO M-H14A     87,1-88,10    
MITSUBISHI 550 MINICA ECONO M-H14A     87,1-88,10    
MITSUBISHI 550 MINICA ECONO M-H15A 4WD   87,1-88,10    
MITSUBISHI 660 MINICA E-H22A     90,1…    
MITSUBISHI 660 MINICA E-H22A     90,8…    
MITSUBISHI 660 MINICA E-H27A 4WD   90,1…    
MITSUBISHI 660 MINICA E-H27A     90,8…    
MITSUBISHI 660 MINICA M-N22V     90,1…    
MITSUBISHI 660 MINICA M-H22VW   90,1…    
MITSUBISHI 660 MINICA M-H27V 4WD   90,1…    
MITSUBISHI 660 MINICA M-H27VW 4WD   90,8…    
MITSUBISHI 660 MINICA E-H31A ATM   93,8…    
MITSUBISHI 660 MINICA E-H31A MTM   93,8…    
MITSUBISHI 660 MINICA E-H32A     93,8…    
MITSUBISHI 660 MINICA V-H32V     93,8…    
MITSUBISHI 660 MINICA V-H36A     93,8…    
MITSUBISHI 660 MINICA V-H37V     93,8…    
MITSUBISHI 660 MINICA TOPPO E-H22A/M-H22V/E-H27A(4WD)/EH27V(4WD) 90,2…    
MITSUBISHI 550 MINICAB M-L015G/M-L015GV 4WD   82,8-84,3    
MITSUBISHI 550 MINICAB M-U12T/M-U12V 4WD   84,4-87,1    
MITSUBISHI 550 MINICAB M-U12T/M-U12V   87,2-87,5    
MITSUBISHI 550 MINICAB M-U15T/M-U15V 4WD   87,6-90,11    
MITSUBISHI 660 MINICAB M-U19T/M-U19V 4WD   90,1-90,11    
MITSUBISHI 660 MINICAB M-U42T/M-U42V 4WD   90,12…    
MITSUBISHI 660 MINICAB V-U43V     92,12…    
MITSUBISHI 660 MINICAB V-U44V     93,12…    
MITSUBISHI BRAVO V-U42V 4WD   90,12    
SUBARU              
SUBARU 1800 ALCYONE E-AX4   VS 85,6-87,6 71-481/31232-GA081 71-481/31232-GA081
SUBARU 1800 ALCYONE E-AX4   VS 87,7-91,9 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 1800 ALCYONE E-AX7 4WD VS 85,6-87,6 71-481/31232-GA081 71-481/31232-GA081
SUBARU 1800 ALCYONE E-AX7 4WD VS 85,6-87,6 71-481/31232-GA081 71-481/31232-GA081
SUBARU 1800 ALCYONE E-AX7 4WD VS 87,7-91,9 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 1800 ALCYONE E-AX7 4WD VS 87,7-91,9 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2700 ALCYONE E-AX9 4WD   87,7-91,9 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2700 ALCYONE E-AX9 4WD   87,7-91,9 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 1800 LEGACY E-BC2     89,2-91,9 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 1800 LEGACY E-BC3/E-BF3 MTM 4WD    89,2-93,9 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 1800 LEGACY E-BC3/E-BF3 MTM 4WD    89,2-93,9 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 1800 LEGACY E-BC3/E-BF3   89,2-93,9 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 1800 LEGACY E-BC3/E-BF3   89,2-93,9 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 1800 LEGACY E-BF3 MTM 4WD    89,2-93,9 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 1800 LEGACY E-BF3 MTM 4WD    89,2-93,9 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 1800 LEGACY E-BF3 ATM 4WD   89,2-93,9 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 1800 LEGACY E-BF3 ATM 4WD   89,2-93,9 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BC4   VZ 89,2-90,10 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BC4     90,11-93,3 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BC4   VZR 93,4-93,9 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BC5 4WD   89,2… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BC5 4WD   89,2… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BC5 4WD RS 89,2… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BC5 4WD RS 89,2… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BCA MTM 4WD    90,5… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BCA MTM 4WD    90,5… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BCA ATM 4WD   90,5… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BCA ATM 4WD   90,5… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BF5     82,9… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BF5     82,9… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BF5 ATM   90,6… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BF5 ATM   90,6… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BF5     82,9… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BF5     82,9… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BFA     82,9… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BFA     82,9… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BFA ATM   90,6… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BFA ATM   90,6… 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 2000 LEGACY E-BG4     93,10-95,7 34137-FA000 34137-FA000
SUBARU 2000 LEGACY E-BG4     95,8… 34137-FA000 34137-FA000
SUBARU 2000 LEGACY E-BG5 4WD   93,10… 34137-FA000 34137-FA000
SUBARU 2000 LEGACY E-BG5 4WD   93,10… 34137-FA000 34137-FA000
SUBARU 2000 LEGACY E-BG5 4WD   93,10… 34137-FA000 34137-FA000
SUBARU 2000 LEGACY E-BG5 4WD   93,10… 34137-FA000 34137-FA000
SUBARU 2000 LEGACY E-BD4     93,10-95,7 34137-FA000 34137-FA000
SUBARU 2000 LEGACY E-BD4     95,8… 34137-FA000 34137-FA000
SUBARU 2000 LEGACY E-BD5 4WD   93,10… 34137-FA000 34137-FA000
SUBARU 2000 LEGACY E-BD5 4WD   93,10… 34137-FA000 34137-FA000
SUBARU 2000 LEGACY E-BD5 4WD   93,10… 34137-FA000 34137-FA000
SUBARU 2000 LEGACY E-BD5 4WD   93,10… 34137-FA000 34137-FA000
SUBARU 2500 LEGACY E-BG9 4WD 250T 93,10… 34137-FA000 34137-FA000
SUBARU 2500 LEGACY E-BG9 4WD 250T 93,10… 34137-FA000 34137-FA000
SUBARU 2500 LEGACY E-BG9 4WD GR 93,10… 34137-FA000 34137-FA000
SUBARU 2500 LEGACY E-BG9 4WD GR 93,10… 34137-FA000 34137-FA000
SUBARU 1100 LEONE A21A     71,10-73,10 -- --
SUBARU 1200 LEONE A25,A65,A65E   73,10-77,3 -- --
SUBARU 1200 LEONE A65F     77,4-79,6 -- --
SUBARU 1300 LEONE E-AF1/J-AM1   79,6-84,6 7312-32010 7312-32010
SUBARU 1400 LEONE A22A,A62,A64C   73,10-77,3    
SUBARU 1400 LEONE A32,A62F STD,DL 77,4-79,6    
SUBARU 1400 LEONE A32   GL 77,4-79,6    
SUBARU 1600 LEONE A26,A27,A67   75,10-77,3    
SUBARU 1600 LEONE A33   STD,DL,GL 77,4-79,6    
SUBARU 1600 LEONE A33   STD,DL,GL 77,4-79,6    
SUBARU 1600 LEONE A34,A67 4WD   77,4-79,6    
SUBARU 1600 LEONE A34,A67 4WD   77,4-79,6    
SUBARU 1600 LEONE E-AB2,AB3/E-AF2   79,6-84,6 7312-32010 7312-32010
SUBARU 1600 LEONE J-AM2/L-AM2   79,10-84,6 7312-32010 7312-32010
SUBARU 1600 LEONE E-AF3/J-AM3/L-AM3 4WD   79,6-84,6 7312-32010 7312-32010
SUBARU 1600 LEONE E-AF3/J-AM3/L-AM3 4WD   79,6-84,6 7312-32010 7312-32010
SUBARU 1600 LEONE E-AA2/L-AP2   84,7-85,10 71-481/31232-GA081 71-481/31232-GA081
SUBARU 1600 LEONE E-AA2/L-AP2   85,10… 71-481/31232-GA081 71-481/31232-GA081
SUBARU 1600 LEONE E-AA3 4WD   84,7-86,9 71-481/31232-GA081 71-481/31232-GA081
SUBARU 1600 LEONE E-AA3 4WD   84,7-86,9 71-481/31232-GA081 71-481/31232-GA081
SUBARU 1600 LEONE E-AA3 4WD   86,10… 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,4…) 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,4…)
SUBARU 1600 LEONE E-AA3 4WD   86,10… 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,4…) 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,4…)
SUBARU 1600 LEONE L-AP3/R-AP3 4WD   84,7… 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,4…) 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,4…)
SUBARU 1600 LEONE L-AP3/R-AP3 4WD   84,7… 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,4…) 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,4…)
SUBARU 1800 LEONE E-AB4     79,6-84,6 7312-32010 7312-32010
SUBARU 1800 LEONE E-AB5/E-AF5/J-AM5/L-AM5/E-AJ5/E-AH5 4WD   79,6-84,6 7312-32010 7312-32010
SUBARU 1800 LEONE E-AB5/E-AF5/J-AM5/L-AM5/E-AJ5/E-AH5 4WD   79,6-84,6 7312-32010 7312-32010
SUBARU 1800 LEONE E-AA4     84,7-85,10 71-481/31232-GA081 71-481/31232-GA081
SUBARU 1800 LEONE E-AA4     85,10-89,1 71-481/31232-GA082 71-481/31232-GA082
SUBARU 1800 LEONE E-AG4     85,11-86,9 71-481/31232-GA081 71-481/31232-GA081
SUBARU 1800 LEONE E-AA5/E-AL5/E-AG5 4WD   84,7-86,9 71-481/31232-GA081 71-481/31232-GA081
SUBARU 1800 LEONE E-AA5/E-AL5/E-AG5 4WD   84,7-86,9 71-481/31232-GA081 71-481/31232-GA081
SUBARU 1800 LEONE E-AA5/E-AL5/E-AG5 4WD   86,10-89,1 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…) 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…)
SUBARU 1800 LEONE E-AA5/E-AL5/E-AG5 4WD   86,10-89,1 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…) 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…)
SUBARU 1800 LEONE E-AA5/E-AL5/E-AG5 4WD   84,7-86,9 71-481/31232-GA081 71-481/31232-GA081
SUBARU 1800 LEONE E-AA5/E-AL5/E-AG5 4WD   84,7-86,9 71-481/31232-GA081 71-481/31232-GA081
SUBARU 1800 LEONE E-AA5/E-AL5/E-AG5 4WD   86,10-89,1 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…) 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…)
SUBARU 1800 LEONE E-AA5/E-AL5/E-AG5 4WD   86,10-89,1 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…) 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…)
SUBARU 1800 LEONE E-AA5/E-AL5/E-AG5 4WD   86,4… 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…) 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…)
SUBARU 1800 LEONE E-AA5/E-AL5/E-AG5 4WD   86,4… 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…) 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…)
SUBARU 1800 LEONE E-AG6 4WD   84,7-86,9 71-481/31232-GA081 71-481/31232-GA081
SUBARU 1800 LEONE E-AG6 4WD   84,7-86,9 71-481/31232-GA081 71-481/31232-GA081
SUBARU 1800 LEONE E-AA7/E-AL7 4WD   86,10-89,1 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…) 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…)
SUBARU 1800 LEONE E-AA7/E-AL7 4WD   86,10-89,1 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…) 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…)
SUBARU 1800 LEONE L-AP5 4WD   85,10-89,1 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…) 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…)
SUBARU 1800 LEONE L-AP5 4WD   85,10-89,1 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…) 71-481/31232-GA081(…87,9)/71-481/31232-GA082(87,10…)
SUBARU 1000 JUSTY E-KA5     84,2-88,10    
SUBARU 1000 JUSTY E-KA6 4WD   84,2-85,1 -- --
SUBARU 1000 JUSTY E-KA6 4WD   84,2-85,1 -- --
SUBARU 1000 JUSTY E-KA6 4WD   85,2-85,9 -- --
SUBARU 1000 JUSTY E-KA6 4WD   85,2-85,9 -- --
SUBARU 1000 JUSTY E-KA6 4WD   85,10-88,10 -- --
SUBARU 1000 JUSTY E-KA6 4WD   85,10-88,10 -- --
SUBARU 1200 JUSTY E-KA7     88,11… 7312-32120 7312-32120
SUBARU 1200 JUSTY E-KA8 4WD RT,RT-G 85,10-87,1 -- --
SUBARU 1200 JUSTY E-KA8 4WD RT,RT-G 85,10-87,1 -- --
SUBARU 1200 JUSTY E-KA8   RT,RT-G 85,11-87,1 -- --
SUBARU 1200 JUSTY E-KA8   RT,RT-G 85,11-87,1 -- --
SUBARU 1200 JUSTY E-KA8     87,1-88,10 -- --
SUBARU 1200 JUSTY E-KA8     87,1-88,10 -- --
SUBARU 1200 JUSTY E-KA8 4WD RT,RT-G 88,11… 7312-32120 7312-32120
SUBARU 1200 JUSTY E-KA8 4WD RT,RT-G 88,11… 7312-32120 7312-32120
SUBARU 1000 DOMINGO E-KJ5     83,10… -- --
SUBARU 1000 DOMINGO E-KJ5     83,10… -- --
SUBARU 1000 DOMINGO E-KJ6 4WD   83,10-84,12 -- --
SUBARU 1000 DOMINGO E-KJ6 4WD   83,10-84,12 -- --
SUBARU 1000 DOMINGO E-KJ6     85,1-86,5 -- --
SUBARU 1000 DOMINGO E-KJ6     85,1-86,5 -- --
SUBARU 1200 DOMINGO E-KJ8 4WD   86,6-88,1 -- --
SUBARU 1200 DOMINGO E-KJ8 4WD   86,6-88,1 -- --
SUBARU 1200 DOMINGO E-KJ8     88,2-94,5 -- --
SUBARU 1200 DOMINGO E-KJ8     88,2-94,5 -- --
SUBARU 660 VIVIO E-KK3A   MSC 92,3… 7312-32050 7312-32050
SUBARU 660 VIVIO E-KK3A   MSC RX-R,GX 92,3… 7312-32050 7312-32050
SUBARU 660 VIVIO E-KK4A 4WD RX-R,GX 92,3… 7312-32050 7312-32050
SUBARU 660 VIVIO E-KK4A 4WD RX-R,GX 92,3… 7312-32050 7312-32050
SUBARU 660 VIVIO V-KW3A     92,3… 7312-32050 7312-32050
SUBARU 660 VIVIO V-KW4A 4WD   92,3… 7312-32050 7312-32050
SUBARU 660 VIVIO V-KW4A 4WD   92,3… 7312-32050 7312-32050
SUBARU 550 REX E-K24/H-K44,J-K44   78,4-81,9 -- --
SUBARU 550 FF REX E-KF1     81,10-86,10 -- --
SUBARU 550 FF REX E-KG1     86,11-88,2 -- --
SUBARU 550 FF REX E-KG1     88,3-89,5 -- --
SUBARU 550 FF REX E-KG1     88,7-89,5 -- --
SUBARU 550 FF REX E-KG2 4WD   86,1-88,2    
SUBARU 550 FF REX E-KG2 4WD   86,1-88,2    
SUBARU 550 FF REX E-KG2 4WD   89,3-89,5 -- --
SUBARU 550 FF REX E-KG2 4WD   89,3-89,5 -- --
SUBARU 550 FF REX E-KH1   MSC ECVT 89,6-90,3 7312-32050 7312-32050
SUBARU 550 FF REX E-KH1   MSC 89,6-90,3 7312-32050 7312-32050
SUBARU 550 FF REX E-KH1   ECVT 89,6-90,3 7312-32050 7312-32050
SUBARU 550 FF REX E-KH2 4WD MSC 89,6-90,3 -- --
SUBARU 550 FF REX E-KH2 4WD MSC 89,6-90,3 -- --
SUBARU 550 FF REX E-KH2   MSC 89,6-90,3 -- --
SUBARU 550 FF REX E-KH2   MSC 89,6-90,3 -- --
SUBARU 660 REX E-KH3   MSC ECVT 90,3-92,3 7312-32050 7312-32050
SUBARU 660 REX E-KH3   MSC 90,3-92,3 7312-32050 7312-32050
SUBARU 660 REX E-KH3   ECVT 90,3-92,3 7312-32050 7312-32050
SUBARU 660 REX E-KH4 4WD MSC 90,3-92,3 -- --
SUBARU 660 REX E-KH4 4WD MSC 90,3-92,3 -- --
SUBARU 660 REX E-KH4   MSC 90,3-92,3 -- --
SUBARU 660 REX E-KH4   MSC 90,3-92,3 -- --
SUBARU 550 REX COMBI J-KM1/M-KM1   81,9-86,10 -- --
SUBARU 550 REX COMBI M-KM2 4WD   83,10-85,2 -- --
SUBARU 550 REX COMBI M-KM2 4WD   83,10-85,2 -- --
SUBARU 550 REX COMBI M-KM2 4WD   85,3-86,10 -- --
SUBARU 550 REX COMBI M-KM2 4WD   85,3-86,10 -- --
SUBARU 550 REX COMBI M-KN1     86,11-89,5 -- --
SUBARU 550 REX COMBI M-KN2 4WD   86,11-88,2 -- --
SUBARU 550 REX COMBI M-KN2 4WD   86,11-88,2 -- --
SUBARU 550 REX COMBI M-KN2 4WD   88,3-89,5 -- --
SUBARU 550 REX COMBI M-KN2 4WD   88,3-89,5 -- --
SUBARU 550 REX COMBI M-KP1   MSC 89,6-90,2 -- --
SUBARU 550 REX COMBI M-KP1   MSC 89,6… -- --
SUBARU 550 REX COMBI M-KP2 4WD   89,6-90,2 -- --
SUBARU 550 REX COMBI M-KP2 4WD   89,6-90,2 -- --
SUBARU 660 REX COMBI V-KP3   ECVT 90,3-92,3 -- --
SUBARU 660 REX COMBI V-KP3   ECVT 90,3-92,3 -- --
SUBARU 660 REX COMBI V-KP4 4WD   90,3-92,3 -- --
SUBARU 660 REX COMBI V-KP4 4WD   90,3-92,3 -- --
SUBARU 550 SAMBAR H-K77,J-K77/H-K87,J-K87   78,8-82,8 -- --
SUBARU 550 SAMBAR J-K78/J-K88 4WD   82,8-88,10 -- --
SUBARU 550 SAMBAR J-K78/J-K88 4WD   82,8-88,10 -- --
SUBARU 550 SAMBAR M-KT1     82,9-88,8    
SUBARU 550 SAMBAR M-KT1     88,9-90,3 -- --
SUBARU 550 SAMBAR M-KT2 4WD   82,9-86,5 -- --
SUBARU 550 SAMBAR M-KT2 4WD   82,9-86,5 -- --
SUBARU 550 SAMBAR M-KT2 4WD   86,5-87,8 -- --
SUBARU 550 SAMBAR M-KT2 4WD   86,5-87,8 -- --
SUBARU 550 SAMBAR M-KT6 4WD   87,8-88,8 -- --
SUBARU 550 SAMBAR M-KT6 4WD   87,8-88,8 -- --
SUBARU 550 SAMBAR M-KT6 4WD   88,9-90,3 -- --
SUBARU 550 SAMBAR M-KT6 4WD   88,9-90,3 -- --
SUBARU 550 SAMBAR TRY M-KR1     82,9-88,8 -- --
SUBARU 550 SAMBAR TRY M-KR1     88,9-90,3 -- --
SUBARU 550 SAMBAR TRY M-KR1     88,9-90,3 -- --
SUBARU 550 SAMBAR TRY M-KR2 4WD   82,9-86,5 -- --
SUBARU 550 SAMBAR TRY M-KR2 4WD   82,9-86,5 -- --
SUBARU 550 SAMBAR TRY M-KR2 4WD   86,6-87,8    
SUBARU 550 SAMBAR TRY M-KR2 4WD   86,6-87,8    
SUBARU 550 SAMBAR TRY M-KR5     87,9-88,8    
SUBARU 550 SAMBAR TRY M-KR5     88,9-90,3 -- --
SUBARU 550 SAMBAR TRY M-KR5     88,9-90,3 -- --
SUBARU 550 SAMBAR TRY M-KR6 4WD   87,9-88,8 -- --
SUBARU 550 SAMBAR TRY M-KR6 4WD   87,9-88,8 -- --
SUBARU 550 SAMBAR TRY M-KR6 4WD   88,9-90,3 -- --
SUBARU 550 SAMBAR TRY M-KR6 4WD   88,9-90,3 -- --
SUBARU 660 SAMBAR V-KS3   MSC 90,3-92,9 -- --
SUBARU 660 SAMBAR V-KS3   MSC 90,3-91,8 -- --
SUBARU 660 SAMBAR V-KS3     91,9-92,9 -- --
SUBARU 660 SAMBAR V-KS3   SDX 92,10… -- --
SUBARU 660 SAMBAR V-KS3   STD 92,10… -- --
SUBARU 660 SAMBAR V-KS4 4WD MSC 90,3… -- --
SUBARU 660 SAMBAR V-KS4 4WD MSC 90,3… -- --
SUBARU 660 SAMBAR V-KS4 4WD MSC 90,3-91,8    
SUBARU 660 SAMBAR V-KS4 4WD MSC 90,3-91,8    
SUBARU 660 SAMBAR V-KS4     91,9…    
SUBARU 660 SAMBAR V-KS4     91,9…    
SUBARU 660 SAMBAR V-KS3     90,3…    
SUBARU 660 SAMBAR V-KS3     92,10…    
SUBARU 660 SAMBAR V-KS3   MSC 90,3-91,8    
SUBARU 660 SAMBAR V-KS3     91,9-92,9    
SUBARU 660 SAMBAR V-KS3     92,10…    
SUBARU 660 SAMBAR V-KV4 4WD MSC 90,3…    
SUBARU 660 SAMBAR V-KV4 4WD MSC 90,3…    
SUBARU 660 SAMBAR V-KV4 4WD MSC 90,3-91,8    
SUBARU 660 SAMBAR V-KV4 4WD MSC 90,3-91,8    
SUBARU 660 SAMBAR V-KV4 4WD MSC 91,9…    
SUBARU 660 SAMBAR V-KV4 4WD MSC 91,9…    
HONDA              
HONDA 2000 LEGEND E-KA1-100,110,112   85,10-88,9 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 2000 LEGEND E-KA5-100 …C/#108939 88,10… 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 2000 LEGEND E-KA5-100 C/#1008940… …89,7 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 2000 LEGEND E-KA5-110   89,9-90,10 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 2500 LEGEND E-KA2-100,110   85,10… 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 2700 LEGEND E-KA3-100,101   87,1-88,9 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 2700 LEGEND E-KA3-110 …C/#1101783 88,10… 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 2700 LEGEND E-KA3-110 C/#1101784… ,,,89,6 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 2700 LEGEND E-KA3-120   89,7… 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 2700 LEGEND E-KA4-100   87,10-88,9 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 2700 LEGEND E-KA6-100 …C/#1001452 88,8… 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 2700 LEGEND E-KA6-100 C/#1001453… …89,6 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 2700 LEGEND E-KA6-110   89,7-90,10 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 3200 LEGEND E-KA7-100,110,120,130,140/E-KA8-100,110,120,130 90,10… 53537-SP0-003 53537-SP0-003
HONDA 3000 NSX E-NA1-100(NSX) MTM C/#NA1-100001… 90,9-92,10 53537-SP0-003 53537-SL0-A03
HONDA 3000 NSX E-NA1-100(NSX) ATM   90,9-92,10 53537-SP0-003 53537-SP0-003
HONDA 3000 NSX E-NA1-100,120,130(NSX-R) C/#NZ1-1100001… 92,11… 53537-SP0-003 53537-SP0-003
HONDA 1600 ACCORD B-SJ-1/B-SJ-120   76,5-78,9 72-431/53534-634-020 72-431/53534-634-202
HONDA 1600 ACCORD E-SV100     79,10-81,9 72-431/53534-634-020 72-431/53534-634-202
HONDA 1600 ACCORD E-SY100,110   81,9-83,6 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 ACCORD E-SY100,110   81,9-83,6 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 ACCORD E-AC100,110   83,6-85,6 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 ACCORD E-AC100,110   83,6-85,6 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1800 ACCORD E-SM100     78,9-79,10 72-431/53534-634-020 72-431/53534-634-020
HONDA 1800 ACCORD E-SM120,200   79,10-81,9 72-431/53534-634-020 72-431/53534-634-020
HONDA 1800 ACCORD E-SZ100,120   81,9-83,6 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1800 ACCORD E-SZ100,120   81,9-83,6 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1800 ACCORD E-AD100,106 MTM GL,GX,GXR,RU,RX,RXT 83,6-85,6 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1800 ACCORD E-AD100,106 MTM GL,GX,GXR,RU,RX,RXT 83,6-85,6 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1800 ACCORD E-AD100,106 ATM GL,GX,GXR,RX,RXT,EXCL,RTI,GTI,GTLI 83,6-85,6 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1800 ACCORD E-AD100,106 ATM GL,GX,GXR,RX,RXT,EXCL,RTI,GTI,GTLI 83,6-85,6 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1800 ACCORD E-CA1-100,106,120,130 SOHC 85,6-89,8 53534-SE0-951(…86,4) 53534-SE0-951(…86,4)
HONDA 1800 ACCORD E-CA1-100,106,120,130 SOHC 85,6-89,8 72-482/53534-SE0-A52(86,5…) 72-482/53534-SE0-A52(86,5…)
HONDA 1800 ACCORD E-CA1-100,106,120,130 DOHC 85,6-89,8 53534-SE0-951(…86,4) 53534-SE0-951(…86,4)
HONDA 1800 ACCORD E-CA1-100,106,120,130 DOHC 85,6-89,8 72-482/53534-SE0-A52(86,5…) 72-482/53534-SE0-A52(86,5…)
HONDA 1800 ACCORD E-CB1-100,110   89,9-91,5    
HONDA 1800 ACCORD E-CB2-120,130   91,5-93,9    
HONDA 1800 ACCORD E-CB2-100,100 4WS   89,9-91,12    
HONDA 1800 ACCORD E-CD3-100,110   93,9… 53534-SV4-N01 53534-SV4-003
HONDA 2000 ACCORD E-CA3-100,106,120,130 DOHC 85,6-89,8 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 ACCORD E-CA5-100,110 SOHC 87,5-89,8 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 ACCORD E-CA5-100,110 SOHC 87,5-89,8 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 ACCORD E-CB3-100,110   89,9-91,5 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 2000 ACCORD E-CB3-120,130   91,5-93,9 72-482/53534-SD4-000 72-482/53534-SD4-000
HONDA 2000 ACCORD E-CB4-100,110 4WS   89,9-91,5 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 2000 ACCORD E-CB4-120,130 4WS   91,5-93,9 72-482/53534-SD4-000 72-482/53534-SD4-000
HONDA 2000 ACCORD E-CD4-100,110   93,9… 53534-SV4-N01 53534-SV4-003
HONDA 2200 ACCORD E-CD5-100,110 VTEC 93,9… 72-482/53534-SD4-000 72-482/53534-SD4-000
HONDA 2200 ACCORD E-CD6-100,110 DOHC/VTEC 93,9… 72-482/53534-SD4-000  
HONDA 2200 ACCORD E-CD7-140,150 PGM-FI 93,9… 53534-SV4-003  
HONDA 2200 ACCORD E-CD8-140,150 DOHC/PGM-FI 93,9… 53534-SV4-003  
HONDA 2200 ACCORD E-CE1-140 PGM-FI/VTEC 93,9… 53534-SV4-N01  
HONDA 1800 ACCORD CA E-CA1-120 GX,GLX  SOHC 87,7-89,8 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 1800 ACCORD CA E-CA1-120 GX,GLX  SOHC 87,7-89,8 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 1800 ACCORD CA E-CA2-120,130 DOHC 88,5-89,8 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 1800 ACCORD CA E-CA2-120,130 DOHC 88,5-89,8 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 ACCORD CA E-CA3-120,130 DOHC 88,5-89,8 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 ACCORD CA E-CA5-100,110 DOHC 88,5-89,8 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 ACCORD CA E-CA5-100,110 DOHC 88,5-89,8 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 ACCORD INSPIRE E-CB5-100   89,9… 53534-SL4-000 53534-SL4-J00
HONDA 2000 ACCORD INSPIRE E-CB5-120,130   91,5… 53534-SL4-003 53534-SL4-J01
HONDA 2000 INSPIRE E-CC3-100   92,1…(NOK) 53534-SL5-A01 53534-SL5-A01
HONDA 2500 INSPIRE E-CC2-100   92,1… 53534-SL5-A01 53534-SL5-A01
HONDA 1800 ACCORD AERODECK E-CA1-100,106,120,130 SOHC 85,6-89,8 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 1800 ACCORD AERODECK E-CA1-100,106,120,130 SOHC 85,6-89,8 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 1800 ACCORD AERODECK E-CA1-100,106,120,130 MTM DOHC 85,6-89,8 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 1800 ACCORD AERODECK E-CA1-100,106,120,130 MTM DOHC 85,6-89,8 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 1800 ACCORD AERODECK E-CA1-100,106,120,130 ATM DOHC 85,6-89,8 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 1800 ACCORD AERODECK E-CA1-100,106,120,130 ATM DOHC 85,6-89,8 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 ACCORD AERODECK E-CA3-100,106,120,130 DOHC 85,6-89,8 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 ACCORD COUPE E-CA6-100,110   88,4-90,3 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 ACCORD COUPE E-CA6-100,110   88,4-90,3 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 ACCORD COUPE E-CB6-100   90,4…(NOK) 53534-SL4-000 53534-SL4-000
HONDA 2000 ACCORD COUPE E-CB6-100   90,4…(NOK,INC) 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 U.S. ACCORD E-CB7-125   92,4…(NOK) 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 U.S. ACCORD E-CB7-125   92,4…(NOK,INC) 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 U.S. ACCORD E-CB6-100,110   92,4…(NOK) 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 U.S. ACCORD E-CB6-100,110   92,4…(NOK,INC) 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2200 U.S. ACCORD E-CB7-125   91,1…(NOK) 72-482/53534-SD4-000 72-482/53534-SD4-000
HONDA 2200 U.S. ACCORD E-CB7-125   92,1…(NOK,INC) 72-482/53534-SD4-000 72-482/53534-SD4-000
HONDA 2200 U.S. ACCORD E-CB9-100 C/#CB9-1100001… 91,4-91,12(NOK,INC) 72-482/53534-SD4-000 72-482/53534-SD4-000
HONDA 2200 U.S. ACCORD E-CB9-100 C/#CB9-1100001… 91,4-91,12(NOK,INC) 72-482/53534-SD4-000 72-482/53534-SD4-000
HONDA 2200 U.S. ACCORD E-CB-120,125 C/#CB9-1200001… 92,1…(NOK) 72-482/53534-SD4-000 72-482/53534-SD4-000
HONDA 2200 U.S. ACCORD E-CB-120,125 C/#CB9-1200001… 92,1…(NOK,INC) 72-482/53534-SD4-000 72-482/53534-SD4-000
HONDA 2200 U.S. ACCORD E-CB9-130 C/#CB9-1300001… 93,2…(NOK) 72-482/53534-SD4-000 72-482/53534-SD4-000
HONDA 1800 VIGOR E-SZ100,120   81,9-83,6 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1800 VIGOR E-SZ100,120   81,9-83,6 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1800 VIGOR E-AD100,106 MTM TU,TX,TXL,VLVX,VXR 83,6-85,5 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1800 VIGOR E-AD100,106 MTM TU,TX,TXL,VLVX,VXR 83,6-85,5 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1800 VIGOR E-AD100,106 MTM TTI,VTI,VTLI 84,6-85,5 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1800 VIGOR E-AD100,106 MTM TTI,VTI,VTLI 84,6-85,5 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1800 VIGOR E-AD100,106 ATM   83,6-85,5 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1800 VIGOR E-AD100,106 ATM   83,6-85,5 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1800 VIGOR E-CA1-100,106,120,130 SOHC 85,6-89,9 53534-SE0-951(…86,5) 53534-SE0-951(…86,5)
HONDA 1800 VIGOR E-CA1-100,106,120,130 SOHC 85,6-89,9 72-482/53534-SE0-A52(86,5…) 72-482/53534-SE0-A52(86,5…)
HONDA 1800 VIGOR E-CA1-100,106,120,130 DOHC 85,6-89,9 53534-SE0-951(…86,5) 53534-SE0-951(…86,5)
HONDA 1800 VIGOR E-CA1-100,106,120,130 DOHC 85,6-89,9 72-482/53534-SE0-A52(86,5…) 72-482/53534-SE0-A52(86,5…)
HONDA 2000 VIGOR E-CA3-100,106,120,130 DOHC 85,6-89,9 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 VIGOR E-CA5-100,110 SOHC 87,5-89,9 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 VIGOR E-CA5-100,110 SOHC 87,5-89,9 72-482/53534-SE0-A52 72-482/53534-SE0-A52
HONDA 2000 VIGOR E-CB5-100,120   89,10… 53534-SL4-000 53534-SL4-J00
HONDA 2000 VIGOR E-CC3-100   92,1…(NOK) 53534-SL5-A01 53534-SL5-A01
HONDA 2500 VIGOR E-CC2-100   92,1… 53534-SL5-A01 53534-SL5-A01
HONDA 1800 ASCOT E-CB1-100,110   89,9-91,7 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1800 ASCOT E-CB2-100,110 4WS   89,9-91,7 72-482/53534-SA5-951 53890-SM4-J61
HONDA 2000 ASCOT E-CB3-100,110   89,9-91,7 72-482/53534-SA5-951 53890-SM4-J61
HONDA 2000 ASCOT E-CB4-100,110 4WS   89,9-91,7 72-481/53534-SA5-951 53890-SM4-J61
HONDA 2000 ASCOT E-CB3-120,130   91,7… 72-482/53534-SD4-000 53890-SM4-J61(ATM)
HONDA 2000 ASCOT E-CB4-120,130   91,7… 72-482/53534-SD4-000 53890-SM4-J61(ATM)
HONDA 2000 ASCOT INNOVA E-CB3-700   92,3… 72-482/53534-SD4-000 72-482/53534-SD4-000
HONDA 2000 ASCOT INNOVA E-CB4-700 4WS   92,3… 72-482/53534-SD4-000 53890-SM4-J61
HONDA 2300 ASCOT INNOVA E-CC4-100   92,3… 72-482/53534-SD4-000 72-482/53534-SD4-000
HONDA 2300 ASCOT INNOVA E-CC5-100 4WS   92,3… 72-482/53534-SD4-000 53890-SM4-J61
HONDA 1800 PRELUDE E-SN100,110,200,300 C/#1100001… 78,11-81,9 72-431/53534-634-020 72-431/53534-634-020
HONDA 1800 PRELUDE E-SN100,110,200,300 C/#1100001… 81,10-82,10 72-431/53534-634-020 72-431/53534-634-020
HONDA 1800 PRELUDE E-AB100,110,120/AB125,129 MTM   82,11-87,3 72-481/53534-SA5-951 72-481/53534-SA5-951
HONDA 1800 PRELUDE E-AB100,110,120/AB125,129 MTM   82,11-87,3 72-481/53534-SA5-951 72-481/53534-SA5-951
HONDA 1800 PRELUDE E-AB100,110,120/AB125,129 ATM   82,11-87,3 72-481/53534-SA5-951 72-481/53534-SA5-951
HONDA 1800 PRELUDE E-AB100,110,120/AB125,129 ATM   82,11-87,3 72-481/53534-SA5-951 72-481/53534-SA5-951
HONDA 2000 PRELUDE E-BA1-100,104 PGR-FI 85,6-87,3 72-481/53534-SA5-951 72-481/53534-SA5-951
HONDA 2000 PRELUDE E-BA4-100   87,3-88,7 72-481/53534-SA5-951 72-481/53534-SA5-951
HONDA 2000 PRELUDE E-BA5-100 4WS   87,3-88,7 72-481/53534-SA5-951 72-481/53534-SA5-951
HONDA 2000 PRELUDE E-BA4-1103   88,8-89,10 72-481/53534-SA5-951 53890-SF1-J60
HONDA 2000 PRELUDE E-BA5-110 4WS   88,8-89,10 72-481/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 2000 PRELUDE E-BA4-120,130 INX 89,11… 72-481/53534-SA5-951 53890-SF1-J60
HONDA 2000 PRELUDE E-BA5-120,130 4WS INX 89,11… 72-481/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 2000 PRELUDE E-BA7-100   90,11… 72-481/53534-SA5-951 53890-SF1-J60
HONDA 2200 PRELUDE E-BB1-100 MTM (SI-VTEC)(SIV5,SIV6,SIV17) 91,9-92,8 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BB1-100 ATM   91,9-92,8 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BB1-100 ATM   91,9-92,8 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BB1-100 MTM (SIV7,SIV20,SIV21) 91,9-92,8 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BB1-100 ATM   91,9-92,8 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BB1-100 ATM   91,9-92,8 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BB4-110 MTM (SIV5,SIV6,SIV12,SIV15) 92,8… 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BB4-110 ATM (SIV5,SIV6,SIV12,SIV13,SIV15) 92,8… 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BB4-110 ATM (SIV5,SIV6,SIV12,SIV13,SIV15) 92,8… 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BB1-110 MTM (SIV7,SIV21) 92,8… 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BB1-110 ATM (SIV7,SIV21) 92,8… 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BB1-110 ATM (SIV7,SIV21) 92,8… 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BA8-100/E-BA9-100 MTM 4WS   91,9-92,8 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BA8-100/E-BA9-100 ATM 4WS   91,9-92,8 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BA8-100/E-BA9-100 ATM 4WS   91,9-92,8 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BA8-100/E-BA9-100 MTM   92,8… 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BA8-100/E-BA9-100 ATM   92,8… 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BA8-100/E-BA9-100 ATM   92,8… 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BB4-100 MTM SI-VTEC 91,9-92,8 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BB4-100 ATM   91,9-92,8 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BB4-100 ATM   91,9-92,8 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BB4-100 MTM SI-VTEC 92,8… 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BB4-100 ATM SI-VTEC 92,8… 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 2200 PRELUDE E-BB4-100 ATM SI-VTEC 92,8… 53534-SL4-J01 53534-SL4-J01
HONDA 1600 QUINT E-SU100,110   80,2-85,1 72-431/53534-634-020 72-431/53534-634-020
HONDA 1500 QUINT INTEGRA E-DA2-100,110   86,2-89,4 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-951
HONDA 1500 QUINT INTEGRA E-DA2-100,110   86,2-89,4 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-951
HONDA 1600 QUINT INTEGRA E-AV100,110,120,130 3st LS,ZS,ZSS,GS,GSS 85,1-89,4 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-951
HONDA 1600 QUINT INTEGRA E-AV100,110,120,130 3st LS,ZS,ZSS,GS,GSS 85,1-89,4 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-951
HONDA 1600 QUINT INTEGRA E-AV100,110,120,130 3st RSI,GSI,GSIS 85,1-89,4 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-951
HONDA 1600 QUINT INTEGRA E-DA1-100,110,120 5st/4st LS,ZS,GS/SG,ZS 85,10-89,4 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-951
HONDA 1600 QUINT INTEGRA E-DA1-100,110,120 5st/4st LS,ZS,GS/SG,ZS 85,10-89,4 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-951
HONDA 1600 QUINT INTEGRA E-DA1-100,110,120 5st/4st GSI,GSIS/SG,ZS (PGM-FI) 85,1-89,4 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-951
HONDA 1600 INTEGRA E-DA5-100,110 3st SOHC  (TXI,RXI,ZXI) 89,4… 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 INTEGRA E-DA6-100,110 3st SOHC  (RSI,XSI) 89,4… 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 INTEGRA E-DA7-100,110 4st RX,ZX,RZI,ZXI 89,4… 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 INTEGRA E-DA7-100,110 4st DOHC (RXI,ZXI) 89,4… 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 INTEGRA E-DA8-100,110 4st DOHC (XSI) 89,4… 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 NEW INTEGRA E-DB-100,110,120 4WD   97,3… 45534-SR3-N52 45534-ST0-013
HONDA 1600 NEW INTEGRA E-DB-100,110,120 4WD   97,3… 45534-SR3-N52 45534-ST0-013
HONDA 1600 NEW INTEGRA E-DB-100,110,120 4WD   97,3… 45534-SR3-N52 45534-ST0-013
HONDA 1800 NEW INTEGRA E-DB7-100 4WD   93,7… 53534-SR3-N52 53534-ST0-013
HONDA 1800 NEW INTEGRA E-DB8-100,110,120/DB8-120 ATM SIRGA) 4WD   93,7… 53534-SR3-N52 53534-ST0-013
HONDA 1800 NEW INTEGRA E-DB-120 ATM SIR,GA 93,7… 53534-SR3-N52 53534-ST0-013
HONDA 1500 CONCERTO E-MA1-100,110   88,6-92,10 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CONCERTO E-MA2-100(JL,JG,JX)/E-MA2-300   88,6-89,9 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CONCERTO E-MA2-100(JL,JG,JX)/E-MA2-300   88,6-89,9 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CONCERTO E-MA2-100,110/E-MA-300,310 JX-I,JZ-I 88,6-89,9 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CONCERTO E-MA2-110,120/E-MA2-310,320 PGM-FI 89,10-92,10 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CONCERTO E-MA2-110,120/E-MA2-310,320 PGF-FI 89,10-92,10 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CONCERTO E-MA3-100 4WD   88,6-89,9 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CONCERTO E-MA3-100 4WD   88,6-89,9 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CONCERTO E-MA3-100 4WD   88,6-89,9 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CONCERTO E-MA3-110 4WD   89,10-92,10 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CONCERTO E-MA3-110 4WD   89,10-92,10 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 DOMANI E-MA4-100   92,11… 43537-SRR3-N52 43537-SRR3-N52
HONDA 1600 DOMANI E-MA6-100 4WD   92,11… 43537-SRR3-N52 43537-SRR3-N52
HONDA 1600 DOMANI E-MA6-100 4WD   92,11… 43537-SRR3-N52 43537-SRR3-N52
HONDA 1800 DOMANI E-MA5-100   92,11… 53534-SR3-N52 53534-SR3-N52
HONDA 1300 BALLADE E-SS150,160,170   80,8-83,8 72-431/53534-634-020 72-431/53534-634-020
HONDA 1300 BALLADE E-AJ100,110,120   83,9-87 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-951
HONDA 1300 BALLADE E-AJ100,110,120   83,9-87 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-951
HONDA 1500 BALLADE E-ST150,160,170   80,8-83,8 72-431/53534-634-020 72-431/53534-634-020
HONDA 1500 BALLADE E-AK100,110,120   83,7-87 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-951
HONDA 1500 BALLADE E-AK100,110,120   83,7-87 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-951
HONDA 1300 BALLADE SPORTS CR-X E-AE100,110,120,130   83,6-87,8 72-482/53534-SA5-951(85,9…) 72-484/53534-SB4-951(85,9…)
HONDA 1300 BALLADE SPORTS CR-X E-AE100,110,120,130   83,6-87,8 72-482/53534-SA5-951(85,9…) 72-484/53534-SB4-951(85,9…)
HONDA 1500 BALLADE SPORTS CR-X E-AF100,110,120,130   83,6-87,8 72-482/53534-SA5-951(85,9…) 72-484/53534-SB4-951(85,9…)
HONDA 1500 BALLADE SPORTS CR-X E-AF100,110,120,130   83,6-87,8 72-482/53534-SA5-951(85,9…) 72-484/53534-SB4-951(85,9…)
HONDA 1600 BALLADE SPORTS CR-X E-AS100,110,120   84,10-87,8 72-482/53534-SA5-951(85,9…) 72-484/53534-SB4-951(85,9…)
HONDA 1500 CR-X E-EF6-100,110,120   87,9-92,1 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CR-X E-EF7-100,120   87,9-92,1 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CR-X E-EF8-100,110   89,8-92,1 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1200 CIVIC SB1     72,7-75,7 -- --
HONDA 1200 CIVIC B-SC-1/B-SF-1   75,8-79,6 -- --
HONDA 1200 CIVIC B-SC120/B-SF110   77,8-79,6 -- --
HONDA 1300 CIVIC E-SK100,SP100/E-SK100,SS100   78,6-80,6 -- --
HONDA 1300 CIVIC E-SL150,160,170/E-SS150,160,170   80,6-83,8 72-431/53534-634-020 72-431/53534-634-020
HONDA 1300 CIVIC E-AG100,110,120,130/E-AJ100,110,120,130 83,9-87,8 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-951
HONDA 1300 CIVIC E-AG100,110,120,130/E-AJ100,110,120,130 83,9-87,8 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-951
HONDA 1300 CIVIC E-EF1-100,110,120,130   87,9-91,9 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1300 CIVIC E-EF1-100,110,120,130   87,9-91,9 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1300 CIVIC E-EF1-320,330   89,8-91,9 -- --
HONDA 1300 CIVIC E-EF1-320,330   89,8-91,9 -- --
HONDA 1300 CIVIC E-EG3-100,110/E-EG7-100,110 FERIO 91,8-94,8 07-482/53534-SR3-N52 53534-SR3-N62
HONDA 1500 CIVIC B-SG-1,SE1   73,12-75,8 -- --
HONDA 1500 CIVIC B-SB-2/B-SH-1   75,8-77,8 -- --
HONDA 1500 CIVIC E-SH100,110/E-SG210   77,8-79,7 72-431/53534-634-020 72-431/53534-634-020
HONDA 1500 CIVIC E-SR100,ST100   79,7-81,10 72-431/53534-634-020 72-431/53534-634-020
HONDA 1500 CIVIC E-SR150,160,170/E-ST150,160,170   81,10-83,8 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-951
HONDA 1500 CIVIC E-AH100,110,120,130/E-AK100,110,120,130 83,9-87,8 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-951
HONDA 1500 CIVIC E-AH100,110,120,130/E-AK100,110,120,130 83,9-87,8 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1500 CIVIC E-EF2-100,110,120,130/E-EF2-300,310,320,330 87,7-91,9 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1500 CIVIC E-EF4-100,110 4WD   87,6-89,8 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1500 CIVIC E-EF4-100,110 4WD   87,6-89,8 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1500 CIVIC E-EF4-100,110 4WD   87,6-89,8 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1500 CIVIC E-EG4-100,110/E-EG8-100,110 FERIO 91,9-94,8 53534-SR3-N52 53534-SR3-N62
HONDA 1600 CIVIC E-AT100,110,120/E-AU100,110,120   84,10-87,8 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-951
HONDA 1600 CIVIC E-EF3-100,110,120,130   87,7-91,9 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CIVIC E-EF9-100,110 VTEC 89,8-91,9 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CIVIC E-EF3-300,310,320,330   87,6-91,9 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CIVIC E-EF5-100,110 MTM 4WD (RTI,RTIL) …C/#1101330 87,6-89,8 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CIVIC E-EF5-100,110 MTM 4WD (RTI,RTIL) …C/#1101330 87,6-89,8 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CIVIC E-EF5-100,110 MTM 4WD (RTI,RTIL) …C/#1101330 87,6-89,8 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CIVIC E-EF5-110 MTM 4WD C/#1101331… 87,9-89,8 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CIVIC E-EF5-110 MTM 4WD C/#1101331… 87,9-89,8 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CIVIC E-EF5-110 MTM 4WD C/#1101331… 87,9-89,8 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CIVIC E-EF5-120,130 4WD RTX,RTI,RTSI 89,8-91,9 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CIVIC E-EF5-120,130 4WD RTX,RTI,RTSI 89,8-91,9 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CIVIC E-EF5-100,110 (SI) 3st/E-EG6-100,110 (SI-R) 3st/E-EG9-100,110 (SI-R) FERIO 91,9… 53534-SR3-N52 53534-SR3-N62
HONDA 1600 CIVIC E-EH1-100,110 4WD FERIO 91,9… 53534-SR3-N52 53534-SR3-N62
HONDA 1600 CIVIC E-EH1-100,110 4WD FERIO 91,9… 53534-SR3-N52 53534-SR3-N62
HONDA 1300 CIVIC VAN J-VC100,150   79,8-81,9 -- --
HONDA 1300 CIVIC VAN J-VE100,110   81,10-83,8 -- --
HONDA 1500 CIVIC VAN VB,H-VB     74,11-79,11 -- --
HONDA 1500 CIVIC COUNTRY E-WD100,150,160,170   79,12-83,8 72-431/53534-634-020 72-431/53534-634-020
HONDA 1300 CIVIC SHUTTLE E-AJ500,510   83,9-87,9 -- --
HONDA 1300 CIVIC SHUTTLE E-AJ500,510   83,9-87,9 -- --
HONDA 1300 CIVIC SHUTTLE E-EF1-500,520,530   87,10… -- --
HONDA 1300 CIVIC SHUTTLE E-EF1-500,520,530   87,10… -- --
HONDA 1500 CIVIC SHUTTLE E-AK500,510,520,530   83,9-87,9 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-952
HONDA 1500 CIVIC SHUTTLE E-AK500,510,520,530   83,9-87,9 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-952
HONDA 1500 CIVIC SHUTTLE E-AR100,110 4WD   84,10-87,9 77-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SB4-952
HONDA 1500 CIVIC SHUTTLE E-EF2-500,510,520,530   87,10… 77-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1500 CIVIC SHUTTLE E-EF4-300,310 4WD   87,6-89,8 77-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1500 CIVIC SHUTTLE E-EF4-300,310 4WD   87,6-89,8 77-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1500 CIVIC SHUTTLE E-EF4-300,310 4WD   87,6-89,8 77-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1600 CIVIC SHUTTLE E-EF3-500,510,520,530   87,6… 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SA5-951
HONDA 1600 CIVIC SHUTTLE E-EF5-300,310 4WD   87,6-89,8 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SA5-951
HONDA 1600 CIVIC SHUTTLE E-EF5-300,310 4WD   87,6-89,8 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SA5-951
HONDA 1600 CIVIC SHUTTLE E-EF5-300,310 4WD   87,6-89,8 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SA5-951
HONDA 1600 CIVIC SHUTTLE E-EF5-320,330 4WD   89,8… 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SA5-951
HONDA 1600 CIVIC SHUTTLE E-EF5-320,330 4WD   89,8… 72-482/53534-SA5-951 72-484/53534-SA5-951
HONDA 1300 CIVIC PRO L-VJ100,110,120,130   83,9-87,9 -- --
HONDA 1300 CIVIC PRO L-VJ100,110,120,130   83,9-87,9 -- --
HONDA 1300 CIVIC PRO L-EY2-100,110,200,210   87,6-92,10 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1300 CIVIC PRO L-EY2-100,110,200,210   87,6-92,10 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1300 CIVIC PRO L-EY2-220,230   92,10… 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1300 CIVIC PRO L-EY2-220,230   92,10… 72-482/53534-SA5-951 72-482/53534-SA5-951
HONDA 1200 CITY E-AA100,120,140,150   81,11-86,11 -- --
HONDA 1200 CITY E-AA100,120,140,150   82,9-84,3 -- --
HONDA 1200 CITY E-AA100,120,140,150   83,11-85,2 -- --
HONDA 1200 CITY E-AA500     85,3-86,10 -- --
HONDA 1200 CITY E-GA1-110   86,11-88,9 72-482/53534-SEO-A52 72-482/53534-SEO-A52
HONDA 1200 CITY E-GA1-110   86,11-88,9 72-482/53534-SEO-A52 72-482/53534-SEO-A52
HONDA 1200 CITY E-GA1-110   88,10… 72-482/53534-SEO-A52 72-482/53534-SEO-A52
HONDA 1200 CITY E-GA1-110   88,10… 72-482/53534-SEO-A52 72-482/53534-SEO-A52
HONDA 1300 CITY E-GA2-100   88,8… 72-482/53534-SEO-A52 72-482/53534-SEO-A52
HONDA 1200 CITY CABRIOLET E-FA100,110   84,6-88 -- --
HONDA 1200 CITY PRO L-VF100,110,120,130   88,11-88 -- --
HONDA 660 BEAT E-PP1-100   91,5… -- --
HONDA 550 TODAY M-JW1-100,120   85,9-87,12 -- --
HONDA 550 TODAY E-JA1-100   87,12-90,2 -- --
HONDA 550 TODAY M-JW2-100   88,2-90,2 -- --
HONDA 660 TODAY E-JA2-100,200   90,2… 72-481/53537-SA5-000 72-481/53537-SA5-000
HONDA 660 TODAY E-JA3-100,200 4WD   90,2… -- --
HONDA 660 TODAY E-JA3-100,200 4WD   90,2… -- --
HONDA 660 TODAY M-JW3-100,200   90,2… -- --
HONDA 660 TODAY M-JW4-100,200 4WD   90,2… -- --
HONDA 660 TODAY M-JW4-100,200 4WD   90,2… -- --
HONDA 550 TN ACTY H-TA100,150,160,165   77-8-82,6 -- --
HONDA 550 TN ACTY J-VD100,110,130   79,11-82,6 -- --
HONDA 550 TN ACTY M-TA200,215,230,240   82,7-88,6 -- --
HONDA 550 TN ACTY M-VD200,215,230,240   82,7-88,6 -- --
HONDA 550 TN ACTY M-TC-100,105,110 4WD   83-2,88,6 -- --
HONDA 550 TN ACTY M-VH100,105,110   83,2-88,6 -- --
HONDA 550 ACTY M-HA1-100,105,110   88,7-90,2 -- --
HONDA 550 ACTY M-HA1-100,105,110   88,7-90,2 -- --
HONDA 550 ACTY M-HA2-100,102,110 4WD   88,7-90,2 -- --
HONDA 550 ACTY M-HA2-100,102,110 4WD   88,7-90,2 -- --
HONDA 550 ACTY M-HA2-100,102,110 4WD   88,7-90,2 -- --
HONDA 550 ACTY M-HH1-100,105,110   88,7-90,2 -- --
HONDA 550 ACTY M-HH1-100,105,110   88,7-90,2 -- --
SUZUKI              
SUZUKI 1000 CULTUS E-AA41S,AA41A   83,10-86,5 -- --
SUZUKI 1000 CULTUS E-AA43S,AA43A   86,6-88,8 -- --
SUZUKI 1000 CULTUS E-AA44S,AB44S   88,9... 73-484/48571-60B10 73-484/48571-60B10
SUZUKI 1300 CULTUS E-AB51S     84,8-86,5 48571-86000 48571-86000
SUZUKI 1300 CULTUS E-AA53S,AB53S MTM   86,6-88,8 48571-86000 48571-86000
SUZUKI 1300 CULTUS E-AA53S,AB53S ATM   86,6-88,8 48571-86000 48571-86000
SUZUKI 1300 CULTUS E-AA33S,AB33S C/#AA33S-100001... 86,6-87,4 48571-86000 48571-86000
SUZUKI 1300 CULTUS E-AA33S,AB33S C/#AA33S-120001-122123/C/#AB33S-120001-120291 87,5-88,8 48571-86000 48571-86000
SUZUKI 1300 CULTUS E-AA34S,AB34S MTM RG 88,9-95,1 73-484/48571-60B10 73-484/48571-60B10
SUZUKI 1300 CULTUS E-AA34S,AB34S ATM   88,9-95,1 73-484/48571-60B10 73-484/48571-60B10
SUZUKI 1300 CULTUS E-AA34S MTM GT-1 88,9-95,1 73-484/48571-60B10 73-484/48571-60B10
SUZUKI 1300 CULTUS E-AA34S ATM GT-1 88,9-95,1 73-484/48571-60B10 73-484/48571-60B10
SUZUKI 1300 CULTUS E-GA11S   95,1... 48571-60G00 48571-60G00
SUZUKI 1500 CULTUS E-AH64S MTM ...C/#251685 91,7-95,1 73-484/48571-60B10 73-484/48571-60B10
SUZUKI 1500 CULTUS E-AH64S ATM   91,7-95,1 73-484/48571-60B10 73-484/48571-60B10
SUZUKI 1500 CULTUS E-AJ64S 4WD ...C/#250166 91,7-95,1 73-484/48571-60B10 73-484/48571-60B10
SUZUKI 1500 CULTUS E-AJ64S 4WD ...C/#250166 91,7-95,1 73-484/48571-60B10 73-484/48571-60B10
SUZUKI 1500 CULTUS E-GA21S/GB21S   95,1... 48571-60G00 48571-60G00
SUZUKI 1500 CULTUS E-GC21S/GD21S   95,1... 48571-60G00 48571-60G00
SUZUKI 1600 CULTUS E-AH14S MTM   89,6-91,7 73-484/48571-60B10 73-484/48571-60B10
SUZUKI 1600 CULTUS E-AH14S ATM   89,6-91,7 73-484/48571-60B10 73-484/48571-60B10
SUZUKI 1600 CULTUS E-AJ14S 4WD   89,10-91,7 73-484/48571-60B10 73-484/48571-60B10
SUZUKI 1600 CULTUS E-AJ14S 4WD   89,10-91,7 73-484/48571-60B10 73-484/48571-60B10
SUZUKI 1600 CULTUS E-GB31S,GD31S/E-GD31W MTM   96,2... 48571-60G00 48571-60G00
SUZUKI 1600 CULTUS E-GB31S,GD31S/E-GD31W ATM   96,2... 48571-60G00 48571-60G00
SUZUKI 1600 CULTUS E-GB31S,GD31S/E-GD31W MTM 4WD   96,2... 48571-60G00 48571-60G00
SUZUKI 1600 CULTUS E-GB31S,GD31S/E-GD31W MTM 4WD   96,2... 48571-60G00 48571-60G00
SUZUKI 1600 ESCUDO E-TA01R,TA01W/E-TA01V   88,5... -- --
SUZUKI 1600 ESCUDO E-TD01W   90,9...    
SUZUKI 2000 ESCUDO E-TA11W,TA31W/E-TD11W,TD31W   94,12... -- --
SUZUKI 550 FRONTE E-SS40S MTM   81,5-84,8 -- --
SUZUKI 550 FRONTE E-SS40S ATM   81,5-84,8 -- --
SUZUKI 550 FRONTE E-CB71S     84,9-86,7(NTN) -- --
SUZUKI 550 FRONTE E-CB72S     84,9-86,7(NSK) -- --
SUZUKI 550 FRONTE E-CD72S     86,7-88,8(NTN) -- --
SUZUKI 550 FRONTE E-CD72S     86,7-88,8(NSK) -- --
SUZUKI 550 FRONTE E-CD72S 4WD   88,1-88,9 -- --
SUZUKI 550 FRONTE E-CN11S MTM   88,9-89(NTN) -- --
SUZUKI 550 FRONTE E-CN11S ATM   88,9-89(NTN) -- --
SUZUKI 550 FRONTE E-CN11S ATM   88,9-89(NTN) -- --
SUZUKI 550 FRONTE E-CN11S MTM   88,9-89(NSK) -- --
SUZUKI 550 FRONTE E-CP11S 4WD   88,9-89(NTN) -- --
SUZUKI 550 CERVO E-SS40C MTM   82,6-88,1 -- --
SUZUKI 550 CERVO E-SS40C ATM   82,6-88,1 -- --
SUZUKI 550 CERVO M-CG72V   88,1-90,11(NTN) -- --
SUZUKI 550 CERVO M-CG72V   88,1-90,11(NSK) -- --
SUZUKI 550 CERVO M-CH72V 4WD   88,1-90,11 -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN21S MTM M,S,L 90,7-91,9(NTN) -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN21S     90,7-91,9(NSK) -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN21S ATM   90,7-91,9 -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN21S ATM   90,7-91,9 -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN21S MTM S SR 90,7-91,9 -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN21S ATM ...C/#3395771 90,7-90,11 -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN21S ATM C/#339572... 90,11-91,9 -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN21S ATM C/#339572... 90,11-91,9 -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN31S MTM SR-F 90,7-91,9 -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CP21S MTM 4WD M,S 90,7-91,9 -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CP21S ATM ...C/#304850 90,7-90,11 -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CP21S ATM C/#304851... 90,11-91,9 -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CP21S ATM C/#304851... 90,11-91,9 -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CP21S 4WD SR 90,7-91,9 -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CP31S MTM 4WD SR-F 90,7-91,8 -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN22S MTM   91,9...(NTN) -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN22S     91,9...(NSK) -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN22S ATM   90,7-91,9(NTN) -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN22S ATM   90,7-91,9(NTN) -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN22S MTM SR 91,9... -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN22S ATM ...C/#3111757 91,9... -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN22S ATM C/#3111757... 91,9... -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN22S ATM C/#3111757... 91,9... -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN32S MTM SR-F 90,7-91,8 -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN32S MTM   91,9... -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN32S ATM ...C/#102013 91,9... -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN32S ATM ...C/#102013 91,9... -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN32S ATM C/#102014... 91,9... -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN32S ATM C/#102014... 91,9... -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CN32S 4WD SR 91,9... -- --
SUZUKI 660 CERVO MODE E-CP32S MTM 4WD SR-F 91,9... -- --
SUZUKI 660 VAGON R E-CT21S MTM   93,9...(NTN)    
SUZUKI 660 VAGON R E-CT21S   C/#216814... 93,9...(NTN)    
SUZUKI 660 VAGON R E-CT21S   C/#...137481 93,9...(NSK)    
SUZUKI 660 VAGON R E-CT21S   C/#137482... 93,9...(NSK)    
SUZUKI 660 VAGON R E-CT21S   C/#216814... 93,9...(NSK)    
SUZUKI 660 VAGON R E-CT21S MTM   93,9...    
SUZUKI 660 VAGON R E-CT21S ATM C/#216814 93,9...    
SUZUKI 660 VAGON R E-CT21S ATM C/#216814 93,9...    
SUZUKI 660 VAGON R E-CT21S ATM   93,9...    
SUZUKI 660 VAGON R E-CV21S MTM 4WD   93,9...(NTN)    
SUZUKI 660 VAGON R E-CV21S   C/#216814... 93,9...(NTN)    
SUZUKI 660 VAGON R E-CV21S     93,9...(NSK)    
SUZUKI 660 VAGON R E-CV21S     93,9...(NSK)    
SUZUKI 660 VAGON R E-CV21S ATM   93,9...    
SUZUKI 660 CAPPUCCINO E-EA11R     91,11... -- --
SUZUKI 660 CARA E-PG6SS   93,1... -- --
SUZUKI 550 ALTO J-SS40V/M-SS40V MTM   81,5... -- --
SUZUKI 550 ALTO J-SS40V/M-SS40V ATM   81,5... -- --
SUZUKI 550 ALTO M-SS41V 4WD   83,10... -- --
SUZUKI 550 ALTO M-CA71V MTM   84,9-88,8(NTN) -- --
SUZUKI 550 ALTO M-CA71V   84,9-88,8(NSK) -- --
SUZUKI 550 ALTO M-CC71V 4WD   84,9-88,8 -- --
SUZUKI 550 ALTO M-CA72V MTM RS-S,RS-X 86,7-87,7(NTN) -- --
SUZUKI 550 ALTO M-CA72V   86,7-87,7(NSK) -- --
SUZUKI 550 ALTO M-CA72V WORKS RS-S,RS-X 86,7-87,7 -- --
SUZUKI 550 ALTO M-CA72V WORKS RS-S,RS-X 86,7-87,7 -- --
SUZUKI 550 ALTO M-CC72V 4WD RS-R 86,7-87,7 -- --
SUZUKI 550 ALTO M-CC72V   87,8-88,8 -- --
SUZUKI 550 ALTO M-CC72V 4WD   86,7-87,7 -- --
SUZUKI 550 ALTO M-CC72V 4WD   86,7-87,7 -- --
SUZUKI 550 ALTO M-CL11V MTM WORKS 88,9...(NTN) -- --
SUZUKI 550 ALTO M-CL11V ATM WORKS 88,9...(NTN) -- --
SUZUKI 550 ALTO M-CL11V ATM WORKS 88,9...(NTN) -- --
SUZUKI 550 ALTO M-CL11V MTM   88,9...(NSK)    
SUZUKI 550 ALTO M-CL11V WORKS/TBO 88,9...(NTN)    
SUZUKI 550 ALTO M-CM11V 4WD   88,9-90,2(NTN)    
SUZUKI 550 ALTO M-CM11V   88,9-90,2(NSK)    
SUZUKI 550 ALTO M-CM11V   88,9-90,2    
SUZUKI 660 ALTO E-CN21S MTM   90,3-91,9(NTN) -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CN21S     90,3-91,9(NSK) -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CN21S MTM   90,3-91,9 -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CN21S ATM   90,3-91,9 -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CN21S ATM   90,3-91,9 -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CN21S ATM ...C/#231157 90,3... -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CN21S ATM ...C/#231157 90,3... -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CN21S ATM C/#231158... ...91,9 -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CN21S ATM C/#231158... ...91,9 -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CP21S MTM 4WD   90,3-91,9(NTN) -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CP21S     90,3-91,9(NSK) -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CP21S MTM   90,3-91,9 -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CP21S ATM C/#118258... ...91,9 -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CM21V MTM   90,3-91,9(NTN)    
SUZUKI 660 ALTO E-CM21V   90,3-91,9(NSK)    
SUZUKI 660 ALTO E-CM21V ATM   90,3-91,9 -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CM21V ATM   90,3-91,9 -- --
SUZUKI 660 ALTO M-CM21V 4WD   90,3-91,9(NTN) -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CR22S MTM   91,9...(NTN) -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CR22S     91,9...(NSK) -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CR22S ATM   91,9... -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CR22S ATM   91,9... -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CR22S MTM   91,9... -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CR22S ATM   91,9... -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CS22S MTM 4WD   91,9...(NTN) -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CS22S MTM 4WD   91,9...(NSK) -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CS22S ATM 4WD   91,9... -- --
SUZUKI 660 ALTO E-CS22S ATM 4WD   91,9...(NTN) -- --
SUZUKI 660 ALTO V-CL22V MTM   91,9...(NSK) -- --
SUZUKI 660 ALTO   MTM   91,9... -- --
SUZUKI 660 ALTO   ATM   91,9... -- --
SUZUKI 660 ALTO   ATM   91,9... -- --
SUZUKI 660 ALTO V-CM22V 4WD   94,11... -- --
SUZUKI 660 ALTO E-HC11V,HD11V,HA11S,HB11S MTM 4WD   94,11... 73-481/48571-82000 73-482/48572-82000
SUZUKI 660 ALTO   MTM 4WD   94,11... 73-481/48571-82000 73-482/48572-82000
SUZUKI 660 ALTO   MTM   94,11... 73-481/48571-82000 73-482/48572-82000
SUZUKI 660 ALTO   ATM 4WD   94,11... 73-481/48571-82000 73-482/48572-82000
SUZUKI 660 ALTO   ATM 4WD   94,11... 73-481/48571-82000 73-482/48572-82000
SUZUKI 660 ALTO E-HA21S,HB21S   94,11... 73-481/48571-82000 73-482/48572-82000
SUZUKI 550 CARRY 4WD E-ST31     81,9-85,3    
SUZUKI 550 CARRY 4WD M-ST41     82,12-85,2    
SUZUKI 550 CARRY 4WD M-DB71T   85,3-89,5    
SUZUKI 550 CARRY 4WD M-DB71V   85,3-89,5    
SUZUKI 550 CARRY 4WD M-DB41T   89,5-90,3    
SUZUKI 550 CARRY 4WD M-DB41V   89,5-90,3    
SUZUKI 660 4WD CARRY/EVERY M-DB51T/M-DB51V   90,3-91,9    
SUZUKI 660 4WD CARRY/EVERY DD51T 4WD   91,9...    
SUZUKI 660 4WD CARRY/EVERY DF51V MTM   91,9...    
SUZUKI 660 4WD CARRY/EVERY DF51V MTM   91,9...    
SUZUKI 660 4WD CARRY/EVERY DF51V ATM   91,9...    
SUZUKI 660 4WD CARRY/EVERY DF51V ATM   91,9...    
SUZUKI 660 2WD CARRY/EVERY DE51V     91,9...    
SUZUKI 550 MIGHTY BOY M-SS40T MTM   83,2-88,1 -- --
SUZUKI 550 MIGHTY BOY M-SS40T ATM   83,2-88,1 -- --

 

 


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Индекс цитирования

 

Россия, Новосибирск, 2009-2022 (С) PandaSoft